BG – Từ Tối Qua Sáng

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2022 TinLanhLibrary.info Cô-lô-se 1:12-14 & 21-22 Ở California, mỗi lần có một trận động đất hơi mạnh lúc ban đêm, dù không có nhà nào bị hư sập, nhưng ngày hôm sau vẫn … Continue reading →

Chúa Giê-su Thật Đã Sống Lại

Mục sư Nguyễn Duy Tân –  © 2023 TinLanhLibrary.info Sự kiện Chúa Jesus đã sống lại là một biến cố mà nhiều học giả, kể cả nhiều nhà báo và sử gia đã công nhận rằng đó là một sự … Continue reading →

BG – “BẢY THẾ HỆ ĐƯỢC CHÚA CHỌN”

 Mục sư Nguyễn Duy Tân, © 2020 TinLanhLibrary.info Dẫn nhập: Khi các công ty điện tử xuất bản những dữ liệu (software) cho máy điện toán, họ thường dùng những con số 1.0, 2.0, 3.0 v.v. để đặt tên cho … Continue reading →

BG – Khiêm Nhường Theo Gương Chúa Giê-su

Mục sư Nguyễn Duy Tân. © 2023 TinLanhLibrary.info “Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.” — Math. 11:29. “Còn kẻ … Continue reading →

Giá Trị Của Người Cao Niên

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2023 TinLanhLibrary.info Ngày nay, nhiều bạn trẻ khi thấy những người cao tuổi không đuổi kịp với văn hoá và kỷ thuật tân tiến thì nghĩ rằng họ là những người vô dụng … Continue reading →

BG – Bí Quyết Hạnh Phúc Của Phao-lô

Mục sư Nguyễn Duy Tân –  © 2023 TinLanhLibrary.info Đầu năm ai cũng chúc chúng ta được nhiều may mắn, sức khoẻ, và của cải để được hạnh phúc. Là một Cơ-đốc nhân, chúng ta không cần ai chúc phước, … Continue reading →

Xin Chúa Nâng Đỡ Chúng Con

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2023 TinLanhLibrary.info (Bài học theo Giô-Suê Đoạn 7 và 8) Câu gốc: Thi. 51:11-12 – “Xin chớ từ bỏ con khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi con Thánh Linh Chúa. Xin … Continue reading →

CHÚA SỐNG, CHÚNG TA CŨNG SẼ SỐNG

KT: 1Côrinhtô đoạn 15 Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2020 Lib.TinLanhLibrary.info Nhập đề: Ngày xưa, ở Nước Anh có một người đàn bà giàu kia là vô thần và chống Chúa, nhất là không tin có sự sống … Continue reading →