Lễ Thổi Kèn, Lễ Chuộc Tội, Lễ Lều Tạm

LỄ THỔI KÈN, LỄ CHUỘC TỘI, LỄ LỀU TẠM- Trong sách Lê vi kí Chúa ban cho dân Israel trong cựu ước 7 kì lễ tiệc: Vượt qua, Bánh không men, Trái đầu mùa, Ngũ tuần, Thổi kèn, Chuộc tội … Continue reading →

BG “Giáng Sinh Để Chịu Khổ” – MS Tân

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2017 Philíp 2:6 ‘’Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, chính Ngài đã tự bỏ mình … Continue reading →

BG Hội Thánh Của Đức Chúa Trời

HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ms Lê Văn Thể Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5: 23- 27 Câu gốc: “… như Đấng christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh.” (Ê-phê-sô 5: 23b) GIỚI THIÊU Thưa quý ông … Continue reading →

Tài Liệu Về Thời Kỳ Cuối Cùng – Thành Phố Thủ Đô

Tài Liệu Về Thời Kì Cuối Cùng Và Jerusalem,Thành Phố Thủ Đô Minh Khải “Khi người ta nói: “Hòa bình và an ninh” thì sự hủy diệt bất thần ập đến, như cơn đau chuyển dạ xảy đến cho người … Continue reading →

BG GS – “Bài Ca Của Mari” MS Nguyễn Duy Tân

“BÀI CA CỦA MA-RI” Mục sư Nguyễn Duy Tân Lu-ca 1:46-55 Dẫn nhập: Trong câu chuyện Chúa Giê-xu Giáng Sinh, ai trong chúng ta cũng biết nhân vật chính là Hài nhi Jêsus, Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa. … Continue reading →

Phương Cách Nhập Thể – MS Ngô Việt Tân

PHƯƠNG CÁCH NHẬP THỂ – The Method of Incarnation of Jesus Mục sư Ngô Việt Tân Phi-líp 2:1-11 Câu chuyện Chúa giáng thế để đem Tin Mừng Cứu Rỗi cho nhân loại được Thi Sĩ Cơ- đốc diễn đạt qua … Continue reading →