Chúa Giê-su Thật Đã Sống Lại

Mục sư Nguyễn Duy Tân –  © 2023 TinLanhLibrary.info Sự kiện Chúa Jesus đã sống lại là một biến cố mà nhiều học giả, kể cả nhiều nhà báo và sử gia đã công nhận rằng đó là một sự … Continue reading →

CHÚA SỐNG, CHÚNG TA CŨNG SẼ SỐNG

KT: 1Côrinhtô đoạn 15 Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2020 Lib.TinLanhLibrary.info Nhập đề: Ngày xưa, ở Nước Anh có một người đàn bà giàu kia là vô thần và chống Chúa, nhất là không tin có sự sống … Continue reading →

Sách: “LƯỢT KHẢO CÁC BIẾN CỐ TẬN THẾ” – Chương 3

Chương 3: “Hội Thánh Được Cất Lên” (Sách: “LƯỢT KHẢO CÁC BIẾN CỐ TẬN THẾ”) Biến cố đầu tiên trong hàng loạt các biến cố thế mạt là việc Hội thánh được cất lên không trung gặp Chúa. Đây là … Continue reading →