HomeTHI VĂN CƠ ĐỐCTHƠ: “PHỤC SINH MÙA COVID-19”

Mục sư Nguyễn Duy Tân

Mùa Phục Sinh lại về trong tang tóc
Lúc bao người đây đó gặp đau thương
Khi tử thần gieo rắc lắm thê lương
Toàn thế giới đang sống trong hoảng sợ.

Đã phục sinh, Chúa sống luôn muôn thuở,
Từ ngôi trời Ngài nhìn thấy thế nhân
Và lắng nghe tiếng than thở trào dâng
Lời thống hối của thánh nhân khắp đất.

Ngài thấu hiểu niềm đau buồn chất ngất
Vì chính mình từng kinh nghiệm thương đau,
Nhưng Ngài đang cho phép dịch lan mau
Để giục giã muôn người tìm cứu rỗi,

Khiến dân Ngài ăn năn bao tội lỗi
Để niềm tin được bùng cháy phục hưng,
Rao Phúc Âm, Danh Đấng Christ tuyên xưng
Niềm hy vọng nơi Nước Trời vinh hiển.

Là Đấng sống, quyền năng Ngài bất biến
Chúa đang cầm chìa khóa của Âm ti,
Vì đã từng đắc thắng cách quyền uy
Trên tật bệnh và vuốt nanh thần chết.

Là dân Chúa chúng ta đừng mỏi mệt
Mang Tin Lành đến những kẻ quan tâm
Đang mềm lòng mong tìm biết Phúc Âm
Đưa họ đến Giê-su Nguồn Sự Sống,

Là Chân Quang thế nhân đang trông ngóng
Đấng Chữa Lành thắng bệnh tật, ma vương,
Đấng Phục Sinh ban cuộc sống Thiên Đường,
Niềm hy vọng cõi trường sinh bất tử.

Hỡi Co-vid, nọc độc ngươi hung dữ
Đang tung hoành cướp mạng sống nơi nơi,
Nhưng rổi đây sức nó sẽ tàn vơi
Khi đến lúc Đấng Phục Sinh ra lệnh.

Bởi đại quyền Ngài đánh tan dịch bệnh,
Thánh Linh Ngài đỡ dậy những người đau
Đấng ủi an khiến sầu khổ qua mau,
Xuân thiên thượng mang yên bình trở lại.

Trong Danh Chúa, Satan luôn thất bại!
Amen!

© 2020 www.Lib.TinLanhLibrary.info


Comments

THƠ: “PHỤC SINH MÙA COVID-19” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *