Tia Sáng – Nguồn Gốc Của Những Vật Thấy Được

“Nguồn Gốc Của Những Vật Thấy Được” – Mục sư Nguyễn Duy Tân “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời dất.” (Sáng Thế ký 1:1) Chữ “trời đất” trong nguyên văn là “trời và đất”. Chữ “đất” nói đến … Continue reading →

13 Điều Người Hướng Dẫn Thờ Phượng Cần Nhận Biết

13 ĐIỀU NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỜ PHƯỢNG CẦN NHẬN BIẾT Tác giả: Hải Đăng [Do có anh chị em hỏi mua sách hướng dẫn thờ phượng mà Hải Đăng không có nên xin gửi một bài viết tốt về việc … Continue reading →