Bài Học: “DÁM SỐNG BỞI ĐỨC TIN” Hê-bơ-rơ 11

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2018 TinLanhLibrary.com Dẫn nhập:  Nếu một người chưa bao giờ nghe về đạo Chúa nhận được một quyển Kinh Thánh trong tay và bắt đầu đọc suốt trọn bộ Kinh Thánh trong một … Continue reading →

CHÚA GIÊSU THỰC SỰ LÀ AI? – MS Christian Lê

CHÚA GIÊSU THỰC SỰ LÀ AI? TS Christian Le PhD © 2017 Christian Le PhD LỜI MỞ ĐẦU Tôi được Chúa Thánh Linh cảm thúc, khích lệ tôi viết bài viết này để gởi cho anh chị em và độc … Continue reading →

Bài Tín Điều – “Ngài Xuống Âm Phủ”

Phần kỳ lạ nhất trong Bài Tín Điều Các Sứ Đồ: “Ngài Xuống Âm Phủ” MS Ray Pritchard / I Phierơ 3:18-19 Điều chi đã xảy ra cho Chúa Jêsus giữa sự chết và sự sống lại của Ngài? Chúng … Continue reading →