HomeĐÀO SÂU VÀO ĐẠO SỐNGAi Đúng Ai Sai?

Ngày nay có một số người cho rằng : Ai gọi Chúa Giê – xu là Đức Chúa Trời,thì người đó sẽ bị rủa sả.
Như vậy, số người này tin đúng hay sai ? Nếu niềm tin này là đúng thì những ai đã tin Chúa Giê – xu là Đức Chúa Trời cần phải ăn năn để khỏi bị rủa sả. Nhưng nếu xét theo lời Kinh Thánh thì những người tin Chúa Giê – xu không phải là Đức Chúa Trời là sai hoàn toàn.
Thứ nhất. Không có một câu Kinh Thánh nào xác nhận cụ thể Chúa Giê – xu không phải là Đức Chúa Trời. Nhưng có hơn 20 câu Kinh Thánh xác nhận Chúa Giê – xu là Đức Chúa Trời.
Thứ hai. Câu nói : “ Ai gọi Chúa Giê – xu là Đức Chúa Trời ,thì người đó sẽ bị rủa sả.” Câu này không có chép trong Kinh Thánh mà do tâm trí của con người suy luận nghỉ ra. {Vì những người này suy nghĩ,không thể nào một người vừa là Con mà vừa là Đức Chúa Trời được ,rồi vội kết luận : “ Ai gọi Chúa Giê – xu là Đức Chúa Trời là bị rủa sả thì quá nguy hiểm” }. Nếu câu tuyên bố này là đúng, thì đây là danh sách những nhân vật sẽ bị rủa sả trước nhất.
• KINH THÁNH BỊ RỦA SẢ . Vì Kinh Thánh dám nói Chúa Giê – xu là Đức Chúa Trời . Bởi ý tưởng “Chúa Giê – xu là Đức Chúa Trời” không đến từ ý tưởng của một con người nào tự nghỉ ra, {vì cho dù có người điên cũng không thể nghĩ ra một người vừa là Con mà vừa là Cha được }mà là do Kinh Thánh đã nói hơn 20 lần , nhắc đi nhắc lại “ Chúa Giê – xu là Đức Chúa Trời”.
• ĐỨC CHÚA TRỜI BỊ RỦA SẢ. Vì Đức Chúa Trời đã nhầm lẫn khi gọi Con của mình là Đức Chúa Trời .
Nhưng nói về Con thì Đức Chúa Trời phán rằng : Hỡi Đức Chúa Trời ngôi Chúa còn mãi từ đời nọ đến đời kia. Hê bơ rơ 1 ; 8
• CHÚA GIÊ – XU BỊ RỦA SẢ. Vì Ngài nhận mình là Đức Chúa Trời.
Ấy chẳng phải vì việc lành mà chúng ta ném đá ngươi,nhưng vì ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Giăng 10 : 33

• SỨ ĐỒ GIĂNG BỊ RỦA SẢ. Vì ông dám nói Chúa Giê – xu là Đức Chúa Trời.

Chúng ta ở trong Đấng chơn thật, là ở trong Đức Chúa Giê xu Christ , Con của Đức Chúa Trời. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chơn thật và là sự sống đời đời. I Giăng 5 : 20b.

• SỨ ĐỒ THÔ MA BỊ RỦA SẢ. Vì dám gọi Chúa Giê – xu là Đức Chúa Trời .
Lạy Chúa tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Giăng 20 : 28 .

• SỨ ĐỒ PHAO LÔ BỊ RỦA SẢ. Vì dám nói Chúa Giê – xu là Đức Chúa Trời .
Bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự,tức là Đức Chúa Trời đáng được ngợi khen. Rô ma 9 : 5b.

• TIÊN TRI Ê SAI BỊ RỦA SẢ. Vì ông dám viết Con trẻ Giê – xu là Đức Chúa Trời.
Có một con trẻ sanh cho chúng ta,quyền cai trị nấy trên vai ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời toàn năng,là Cha đời đời,là Chúa bình an. Ê sai 9 : 5.
VÌ THẾ NHỮNG AI TUYÊN BỐ : NGƯỜI NÀO GỌI CHÚA GIÊ – XU LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐÁNG BỊ RỦA SẢ LÀ QUÁ NGUY HIỂM.
Qua ánh sáng của Kinh Thánh, những ai tin Chúa Giê – xu là Con Đức Chúa Trời và cũng là Đức Chúa Trời thì hoàn toàn hợp lý. Đây là niềm tin chính xác 100 phần trăm.
Vì Kinh Thánh mặc Khải Chúa Giê – Xu gồm hai hình ảnh. Hình ảnh là Con và hình ảnh là Đức Chúa Trời. Lẽ nào ta chỉ tin phân nữa mặc khải,còn phân nữa kia ta phủ nhận sao?
Tin như thế chẳng khác gì người kỷ sư chế tạo chiếc máy bay có hai công dụng, vừa chạy được dưới đất, và cũng vừa bay trên trời ,há ta chỉ tin máy bay chỉ chạy được dưới đất thôi sao ? Cho nên những ai tin Chúa Giê – xu là Đức Chúa Trời là rất bảo đảm , vì niềm tin này đặt trên nền tảng của hơn 20 câu Kinh Thánh hậu thuẩn. Còn những ai tin Chúa Giê – xu không phải là Đức Chúa Trời là niềm tin mơ hồ, vì không có một câu Kinh Thánh nào ủng hộ. Tư tưởng này chỉ là sản phẩm của những bộ óc sáng tạo nghĩ ra cho hợp lý với lý trí của con người ,nhưng không phải là chân lý. Còn tin Chúa Giê – xu là Đức Chúa Trời thì rất vô lý với lý chí con người ,nhưng nó là chân lý . Vì đây là niềm tin xuất phát từ Kinh Thánh .
Tuy nhiên nếu tôi tin Chúa Giê – xu là Đức Chúa Trời mà tôi bị rủa sả,thì tôi sẽ kiện Đức Chúa Trời đã sai lầm trong việc ghi chép Kinh Thánh nói, “Chúa Giê – xu là Đức Chúa Trời “. Nhưng nếu tôi không tin Chúa Giê – xu là Đức Chúa Trời,thì đến ngày phán xét, khi Chúa hỏi : “Tại sao lời Kinh Thánh của Ta nói Con Ta là Đức Chúa Trời “ tại sao ngươi không tin, thì tôi sẽ trả lời sao đây?
Ước mong Chúa dùng bài viết ngắn này , để mở mắt cho những ai đang phủ nhận Chúa Giê – xu không phải là Đức Chúa Trời hãy xem lại , để không bị lừa dối bởi những tư tưởng sai lầm mà không có lời Kinh Thánh hậu thuẩn .

Nguyễn Đình Thôn


Comments

Ai Đúng Ai Sai? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *