24 Đề Nghị Thực Tế Giúp Xây Dựng HT

Mục sư Nguyễn D. Tân biên soạn theo tài liệu của MS Douglas D. Webster – © 2019 TinLanhLibrary.info Mục sư Douglas D. Webster trong quyển “SELLING JESUS” (“BÁN CHÚA”) xuất bản bởi InterVarsity Press năm 1992, báo động cách … Continue reading →

Về Giáo Dục Cơ Đốc Và Tổ Chức Hội Thánh

Mục sư Nguyễn Duy Tân Giáo dục của thế gian tạo nên nhiều người đầy kiến thức nhưng cũng đầy lòng kiêu ngạo. Nhưng trong Chúa, người càng có nhiều kiến thức Kinh Thánh thì càng trở nên khiêm nhường … Continue reading →

Ý kiến giúp một Mục sư cần kế hoạch phát triển HT

Mục sư Nguyễn Duy Tân MỤC SƯ D…. VIẾT: “Mục sư ơi. Xin giúp em làm sao có một kế hoạch phát triển hội thánh trong 3 năm tới. Em đang chịu trách nhiệm trên 25 hội thánh, 10 HT … Continue reading →