Ý kiến giúp một Mục sư cần kế hoạch phát triển HT

Mục sư Nguyễn Duy Tân MỤC SƯ D…. VIẾT: “Mục sư ơi. Xin giúp em làm sao có một kế hoạch phát triển hội thánh trong 3 năm tới. Em đang chịu trách nhiệm trên 25 hội thánh, 10 HT … Continue reading →