HomeHPGĐ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNHHPGĐ.Hạnh Phúc Lứa ĐôiLời Thề Nguyện Trước Chúa Trong Hôn Nhân
90% những người đàn ông không thật sự hiểu câu nói này nghĩa là gì trong ngày cưới của họ. Bao gồm cả tôi ngày hôm đó.
” Nhân Danh Đức Cha, Đức Con và Chúa Thánh Linh, trước mặt Hội Thánh – Anh… xin nhận em… sẽ làm vợ của anh và anh HỨA luôn chung thủy với em. Khi giàu sang cũng như lúc nghèo khó, khi ốm đau và cả lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương, trân trọng em mỗi ngày đến suốt cuộc đời.”
Vì không hiểu Lời Chúa, hoặc không ai dạy họ cách trân trọng và giữ lời thề nguyện trước Chúa nên nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ hoặc nguội lạnh. Theo thống kê ở Mỹ thì thường sau 7 năm các cặp sẽ ly hôn vì không còn tình cảm hoặc không thể chịu đựng thêm được nữa. Lời thề nguyện bây giờ chỉ còn là gió thổi bay đi hoặc cả hai đổ lỗi cho nhau.
Nhưng họ quên hoặc không biết rằng Lời Thề Nguyện/ Hứa Nguyện trước Chúa hết sức quan trọng nó có thể đem đến Phước Hạnh hoặc Rủa Sả cho cả hai. Khi nhận biết được lẽ thật này, tôi cần phải nổ lực yêu thương vợ tôi, gìn giữ gia đình tôi hạnh phúc vì tôi đã khẩn nguyện với Đức Chúa Trời mình. Lòng kính sợ Chúa sinh ra hành động và nếp sống của tôi, như điều Đa-vít nói con sẽ thực hiện điều con khẩn hứa đó là “….. anh HỨA luôn chung thủy với em. Khi giàu sang cũng như lúc nghèo khó, khi ốm đau và cả lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương, trân trọng em mỗi ngày đến suốt cuộc đời.”
Vì vậy hãy suy nghĩ kỹ khi bạn Hứa Nguyện với Chúa của mình. Nếu bạn đã kết hôn hãy nổ lực gìn giữ hôn nhân của mình. Không có bất kì hôn nhân nào Tự Nhiên Hạnh Phúc – tất cả đều cần được chăm sóc, bảo vệ, yêu thương, nâng đỡ và tha thứ.
Hãy cùng tôi thực hiện lời hứa nguyện của mình nếu bạn là người Đàn Ông của Lời Hứa.
“Khi con khấn nguyện với Đức Chúa Trời, hãy vội vã làm trọn điều khấn nguyện, vì kẻ dại không làm vui lòng Ngài. Hãy làm trọn điều con khấn nguyện. Thà đừng khấn nguyện, hơn là khấn hứa mà không làm trọn. Đừng để miệng con gây cho con phạm tội. Đừng nói với thầy tế lễ “Tôi lầm lỡ khấn nguyện.” Sao con làm cho Đức Chúa Trời nổi giận vì lời khấn nguyện của con đến nỗi Ngài hủy diệt công trình tay con làm?”
‭‭Giáo‬ ‭5:4-6‬ ‭NVB‬‬
“Môi-se nói với các nhà lãnh đạo các chi tộc Y-sơ-ra-ên: “Đây là những điều CHÚA có phán dạy: ‘Nếu một người hứa nguyện với CHÚA điều gì hoặc thề sẽ giữ một lời nguyền, người ấy không được trái lời, phải làm theo lời mình đã nói.”
‭‭Dân‬ ‭30:1-2‬ ‭NVB‬

“Lạy Đức Chúa Trời, con sẽ thực hiện điều con hứa nguyện với Ngài; Con sẽ dâng tế lễ cảm tạ lên Chúa.” Thi Thiên‬ ‭56:12‬ ‭VIE2010‬‬

Phương Lê – 2022


Comments

Lời Thề Nguyện Trước Chúa Trong Hôn Nhân — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *