BG “Give Yourself Completely to God” – MS Rick Warren

Với lời làm chứng của một Mục sư mới nhậm chức của HT Saddleback. Ông từng là một tù nhân bị kết án chung thân (nếu xem từ phút thứ 51), được HT chọn để lo cho Mục vụ trong tù. … Continue reading →