Việc Lớn Lao Nhất Trên Thế Gian

“Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ. Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên” — Thi thiên 145:8-9 Bậc … Continue reading →

BG “Give Yourself Completely to God” – MS Rick Warren

Với lời làm chứng của một Mục sư mới nhậm chức của HT Saddleback. Ông từng là một tù nhân bị kết án chung thân (nếu xem từ phút thứ 51), được HT chọn để lo cho Mục vụ trong tù. … Continue reading →

Kịch: “Người Con Hoang Đàng” (Mục Tìm Hiểu Phúc Âm) Audio

Kịch: “Người Con Hoang Đàng” (Mục tìm hiểu Phúc Âm) Đạo diễn: Kim Hoàn, Nhóm kịch: Rocky 2 Kinh Thánh chép trong Lu-ca 15 câu 11 đến 32 về câu chuyện nầy như sau: “Ngài lại phán rằng: Một người … Continue reading →

Sách: “KINH LUẬT VÀ ÂN SỦNG” – Phần 2 và Phần 3 (Hết)

Sách: “KINH LUẬT VÀ ÂN SỦNG” – Mục sư Tiến sĩ Lê Kim Vâng Phần 2. KHỞI ÐẦU VÀ CHẤM DỨT KINH LUẬT (Tiếp theo) 2.4. TÍN HỮU Ở DƯỚI KINH LUẬT ÐỂ ÐƯỢC CỨU RỖI? Tín hữu có ở … Continue reading →