BG GS – “Bài Ca Của Mari” MS Nguyễn Duy Tân

“BÀI CA CỦA MA-RI” Mục sư Nguyễn Duy Tân Lu-ca 1:46-55 Dẫn nhập: Trong câu chuyện Chúa Giê-xu Giáng Sinh, ai trong chúng ta cũng biết nhân vật chính là Hài nhi Jêsus, Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa. … Continue reading →

Phương Cách Nhập Thể – MS Ngô Việt Tân

PHƯƠNG CÁCH NHẬP THỂ – The Method of Incarnation of Jesus Mục sư Ngô Việt Tân Phi-líp 2:1-11 Câu chuyện Chúa giáng thế để đem Tin Mừng Cứu Rỗi cho nhân loại được Thi Sĩ Cơ- đốc diễn đạt qua … Continue reading →

BG-“Năm Mới Cầu Cho Sống Lâu Để Làm Gì?”

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2017 TinLanhLibrary.com Kinh thánh: Êsai 38 Nhập đề: Đầu năm, ai ai cũng chúc nhau hai chữ ‘‘sống lâu’’. Nhưng sống lâu để làm gì khi ai nấy đều hiểu câu – ‘sinh-lão-bệnh-tử’ … Continue reading →

BG – “Bí Quyết Được Phước Trong Năm Mới”

Mục sư Nguyễn Duy Tân – (c) 2017 Thi Thiên 115:13 ~ “Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, Hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy.” Thi Thiên 128:1-2 ~ “Phước cho người nào kính sợ … Continue reading →

BG-Niềm Vui Lớn Cho Muôn Dân

Mục sư Nguyễn Duy Tân – TinLanhLibrary.com © 2016 Luca 2:8-11 – “8 Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. 9 Một thiên sứ của Chúa đến gần … Continue reading →