HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Cho Những Ngày LễBG GS – “Bài Ca Của Mari” MS Nguyễn Duy Tân

“BÀI CA CỦA MA-RI”
Mục sư Nguyễn Duy Tân

Lu-ca 1:46-55

Dẫn nhập: Trong câu chuyện Chúa Giê-xu Giáng Sinh, ai trong chúng ta cũng biết nhân vật chính là Hài nhi Jêsus, Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một nhân vật phụ thuộc nhưng cũng thật quan trọng, đó chính là Ma-ri. Ma-ri là một cô gái khiêm nhường, trầm lặng, đạo đức, lớn lên trong thành nhỏ Na-xa-rét, thật ra là một làng chài của những người dân đánh cá nghèo hèn bên bờ Hồ Galilê. Xưa nay chưa có biến cố nào quan trọng xảy ra ở đó cũng không có một nhân vật nào danh tiếng ra từ đó. Nhưng từ khi cô Ma-ri được Đức Chúa Trời chọn làm mẹ phần xác cho Chúa Jêsus, thì tự nhiên thành Naxarét được mọi người trên thế giới biết đến. Còn cô Ma-ri cũng đã trở thành một nhân vật nổi tiếng, đến đổi có người còn thờ Ma-ri như một vị thánh có quyền cứu giúp họ.

Sứ mạng vô cùng đặc biệt mà Đức Chúa Trời giao cho cô chẳng những quan trọng mà cũng đầy khó khăn và thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cô đã không nghĩ đến cá nhân mình vì muốn thuận phục ý Chúa một cách trọn vẹn. Ma-ri đã hiểu rõ phước hạnh lớn laođặc ân khi được Chúa dùng cô như một TÔI TỚ HÈN MỌN của Ngài, nên cô cảm thấy vô cùng vui sướng, đến đổi xưa nay cô chưa từng làm một bài thơ nào mà hôm đó tự nhiên đã “xuất khẩu thành thi”, chẳng những sáng tác được một bài thơ, nhưng là một bài hát đầy ý nghĩa để ca ngợi Chúa. Từ đó bài hát đã trở thành một thánh ca được nhiều người ưa chuộng nên Lu-ca đã ghi lại cho chúng ta trong Kinh Thánh sách Lu-ca 1:46-55.

mary_holding_jesus11

46 Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,

47 Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi.

48 Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước;

49 Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh,

50Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia.

51 Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép; Và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng.

52 Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ, Và nhắc kẻ khiêm nhượng lên.

53 Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon, Và đuổi kẻ giàu về tay không.

54 Ngài đã vùa giúp Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài, Và nhớ lại sự thương xót mình. Đối với Áp-ra-ham cùng con cháu người luôn luôn,

55 Như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy.”

Qua bài ca nầy chúng ta nhìn thấy sự khiêm nhượng của Ma-ri, lòng tin kính Chúa, và sự hiểu biết sâu sắc của cô về Đức Chúa Trời của mình.

  1. Ma-ri Là Một Tôi Tớ Của Đức Chúa Trời, Là Cứu Chúa Của Mình.

 

Ngày nay người ta tôn sùng Bà Ma-ri cách quá mức, đã đưa bà lên địa vị “Mẹ của Đức Chúa Trời” (Mother of God), hoặc là vị “Nguyên nhân của sự cứu rỗi chúng ta” (Cause of our salvation), “Nữ Vương của Thiên đàng” (Queen of heaven), “Mẹ của ân sủng” (Mother of Grace), v.v. Tất cả những danh hiệu đó đều sai. Chính Bà là người thật đơn sơ, thầm lặng, và khiêm nhượng. Dù Bà được Chúa chọn để mang thai Con của Đức Chúa Trời thì việc đó hoàn toàn BỞI ÂN ĐIỂN của Ngài, tức là không phải vì Bà xứng đáng hơn những người khác, cũng không phải bởi vì bà là một cô gái đồng trinh, vì tất cả các cô gái trong thời đó đều đồng trinh, nhưng vì lòng NHÂN TỪ và ÂN ĐIỂN mà Chúa dành cho Bà mà thôi.

Chính Ma-ri đã hạ mình trước mặt Chúa, nhận Ngài là Cứu Chúa của mình và xem mình là một TÔI TỚ HÈN HẠ của Ngài:

Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi. Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài” (C. 47,48a).

Vì Ma-ri cảm thấy vui mừng từ trong linh hồn (soul) đến tâm thần (spirit), tức là một niềm vui mừng sâu thẳm không lời nào diễn tả được, nên nàng phải dùng lời ca tiếng hát để nói lên lòng NGỢI KHEN và BIẾT ƠN Chúa của mình.

Ma-ri vui mừng khi nghĩ đến ĐẶC ÂN mà Chúa đã dành cho mình, một tôi tớ hèn hạ nhưng lại được chọn để dự phần vào chương trình cứu rỗi nhân loại thật lớn lao của Ngài. Nàng cũng vui mừng vì nghĩ đến ƠN CỨU RỖI mà Chúa đã dành cho mình. Chúng ta chú ý, Ma-ri không phải là một Đấng Cứu Thế mà chúng ta cần đến. Ma-ri cũng không phải là một vị thánh vô tội để chúng ta tôn thờ. Mari cũng không được Chúa giao cho vai trò làm trung gian giữa Đấng Christ và tội nhân để chúng ta phải cầu nguyện cùng cô. Ở đây, CHÍNH Ma-ri gián tiếp TỰ NHẬN mình cũng là một TỘI NHÂN vì cô cũng cần đến Đức Chúa Trời là “CỨU CHÚA” của mình cũng giống như mọi người khác trên thế gian nầy.

Cô nói rằng, “Từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước. Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi.” (C. 48b,49).  Ma-ri ý thức được tầm quan trọng vô cùng đặc biệt và lớn lao của việc nàng được chọn để mang thai Đấng Cứu Thế. Nhờ Con trẻ nầy mà vô số người đã được thoát khỏi hồ lửa đời đời và được hưởng Nước Trời phước hạnh! Tôi nghĩ rằng cô Ma-ri rất sợ hãi trước áp lực của trách nhiệm quá lớn lao, “trước việc lớn” mà Chúa giao cho cô. Dù biết rằng khi một cô gái chưa chồng mà mang thai thì chẳng những sẽ mang đến nhục nhã cho cô và cho gia đình, cô cũng có thể bị tòa án đem ra xử tử. Nhưng Ma-ri là một người rất tin kính Chúa, nên chỉ biết cúi đầu vâng phục để nhận lãnh trọng trách mà Chúa giao.

Cho dù sau này Ma-ri không có những đặc điểm gì nổi trội được ghi lại trong Kinh Thánh, nhưng Ma-ri đã được mọi người xem như là một biểu tượng của sự khiêm cung, hiền dịu, tin kính, và được Chúa ban phước cách đặc biệt mà không có người phụ nữ nào trong Kinh Thánh có thể sánh bằng. Đến nỗi tên “Ma-ri” của cô đã trở nên một trong những tên được dùng nhiều nhất để đặt cho nhiều bé gái trên khắp thế giới. Thật lời tiên tri mà bà nói đã được ứng nghiệm: “Từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước”.

  1. Ma-ri Là Một Tôi Tớ Của Đức Chúa Trời Hay Thương Xót.

 

Ma-ri đã ca ngợi Danh Đức Chúa Trời rằng “Danh Ngài là thánh, Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia” (C. 50). Ma-ri hiểu rõ Đức Chúa Trời mà nàng vui lòng phục vụ là Thánh, là Đấng ngự trên trời cao, Ngài trổi cao hơn muôn vật, muôn loài. Ma-ri hiểu rõ rằng Ngài luôn yêu thương những kẻ kính sợ Ngài bằng một tình yêu không bao giờ đổi dời, “từ đời nầy sang đời kia,” “từ thế hệ nầy đến thế hệ khác,” “from generation to generation”. Chúa cũng có phán với Môi-se một lời hứa tương tự: “Ta sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.” (Xuất Ê-dip-tô ký 20:6). Tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta cũng dành cho đời CON, đời CHÁU, CHẮT CHÍT của chúng ta nữa. Đó là tình yêu mà Ngài hứa cho những “kẻ KÍNH SỢ NGÀI”, tức là cho kẻ YÊU MẾN Ngài và GIỮ CÁC ĐIỀU RĂN Ngài.

  1. Ma-ri Là Một Tôi Tớ Của Đức Chúa Trời Công Bình.

 

Ma-ri cũng ca ngợi thẩm quyền tuyệt đối và sự công bình của Đức Chúa Trời. Nàng hiểu rõ rằng Chúa là Đấng có thẩm quyền tối cao, ĐỊNH ĐOẠT số phậntương lai của mọi người, và những hành động của Chúa luôn luôn là NGAY THẲNG và CÔNG BÌNH:

“Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép; Và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ, Và nhắc kẻ khiêm nhượng lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon, Và đuổi kẻ giàu về tay không.” (C. 51,52) Ma-ri giúp cho chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng công bình, để chúng ta đừng NGÃ LÒNG khi bị kẻ kiêu ngạo hay người có quyền thế ức hiếp. Chúng ta chỉ cần kêu cầu cùng Chúa, Ngài sẽ PHÁ TAN âm mưu của họ và làm cho người có quyền thế MẤT CHỨC nếu Ngài thấy cần. Còn người nào nhịn nhục, tiếp tục sống trong tinh thần khiêm nhường thì sẽ được Chúa nâng lên và giải cứu. Những ai thiếu thốn mà biết nhờ cậy Chúa thì không bao giờ bị đói. Người nào ĩ lại nơi sự giàu có mà khinh thường người khác, tưởng mình ra chi, lên mình kiêu ngạo thì có ngày sẽ ra đi với hai bàn tay trắng! VD: Hôm qua (ngày 9 tháng 12, 2017), tin tức cho biết trong vụ cháy rừng vĩ đại ở Nam California, một người giàu có kia có một cái nhà vừa bị cháy rụi. Điều lạ lùng là người nầy cũng có một cái nhà khác nữa đã bị cháy rụi cũng trong một vụ cháy rừng lớn ở miền Bắc California cách đây 2 tháng trước! Thật là một chuyện hi hữu, nhưng có thể đó là lúc mà Đức Chúa Trời lấy lại những gì mà Ngài ban cho.

  1. Ma-ri Là Một Tôi Tớ Của Đức Chúa Trời Thành Tín.

 

Ma-ri cũng nhắc nhở chúng ta về sự thành tín và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Khi Ngài HỨA DIỀU GÌ với con dân Chúa thì không bao giờ Ngài quên lời hứa của mình, dù nhiều khi họ phản bội Chúa hay bất trung với Ngài. Vì cớ đó Ma-ri cũng nhắc đến lòng nhân từ của Ngài, tức tình yêu mà Ngài dành cho họ dù họ không xứng đáng trước mặt Chúa. Cô nói: “Ngài đã vùa giúp Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài, Và nhớ lại sự thương xót mình. Đối với Áp-ra-ham cùng con cháu người luôn luôn, Như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy.” (C. 55,56). Dĩ nhiên, những lời mà Chúa “đã phán cùng tổ phụ” là những LỜI HỨA mà Chúa dành cho Áp ra ham (Sáng thế ký 12-22) và cho con cháu ông là dân Y-sơ-ra-ên, một dân tộc cứng đầu cứng cổ và không xứng đáng nhưng vẫn được Ngài thương xót. Những lời hứa đó cũng dành CHO TẤT CẢ CHÚNG TACON CHÁU CHÚNG TA nữa, vì chúng ta là con cháu thuộc linh của Áp-ra-ham!

  1. Ma-ri là Một Tôi Tớ Biết Đặt Chúa Là Trọng Tâm Của Đời Sống.

 

Bài ca của trinh nữ Ma-ri nói lên tấm lòng TIN KÍNH của cô và lý do tại sao cô sẵn sàng lãnh trách nhiệm nặng nề và nguy hiểm nầy. Đó là vì cô đặt Chúa là TRỌNG TÂM trong đời sống. Điều này nhắc nhở cho chính chúng ta đừng để cho những bận rộn của Mùa Lễ Giáng Sinh khiến cho chúng ta không còn thì giờ để tương giao với Chúa và học hỏi Lời Ngài. Đừng để cho những đòi hỏi của tập quán, những mua sắm và vui chơi trong Mùa Nô-ên khiến cho chúng ta tốn kém cách hoang phí; thay vào đó nên dành một số tiền để chúc phước cho những người kém may mắn hơn mình. Cũng đừng để cho những sinh hoạt của hội thánh, dù là để tổ chức những nghi lễ quá rườm rà, những cuộc sinh hoạt linh tinh, việc ăn uống tiệc tùng tạo ra nhiều bận rộn khiến cho chúng ta quên đi sứ điệp quan trọng của Mùa Giáng Sinh.

Đừng quên rằng sứ điệp Giáng Sinh tập trung vào chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, là Đấng đầy lòng nhân từ và thương xót đã ban con Ngài giáng thế để cứu nhân loại.

Sứ điệp Giáng Sinh bày tỏ lòng thành tín của Đức Chúa Trời. Ngài đã làm thành lời hứa đó khi Con Ngài chịu chết thay cho chúng ta và ngự vào lòng chúng ta khi chúng ta tin nhận Ngài.

Kết luận: Bài ca của Ma-ri nhắc chúng ta rằng Đức Chúa Trời không xem thường một ai, nhưng sẵn sàng thương xót và cứu những người hèn hạ nhất như Mari, Giô-sép. Chúng ta cũng là những con người hèn mọn mà Chúa đã đoái đến và thương xót khi giáng sinh vào lòng chúng ta, sống với chúng ta, dạy dỗ, hướng dẫn chúng ta mỗi ngày, và an ủi chúng ta trong những lúc gặp lo âu buồn phiền.

Bài ca nầy cũng nhắc nhở chúng ta rằng, Đức Chúa Trời không ngần ngại mà SỬ DỤNG những con người hèn mọn như Ma-ri, ông thợ mộc Giô-sép, và bọn chăn hôi hám mà xã hội xem thường để làm những TÔI TỚ của Ngài.

 Ví dụ: Trên cây đàn piano, những nốt nhạc màu đen là những nốt lưng chừng giữa những nốt trắng mà người mới học đàn không thích sử dụng, chắc vì vậy mà người ta sơn nó màu đen. Xin hỏi anh chị em: Nếu chỉ dùng toàn những nốt đen để đàn thì có ra bài hát nào hay ho không? Chắc ai cũng nghĩ là không. Nhưng khi Đức Thánh Linh làm việc thì Ngài có thể dùng tất cả các nốt mà người ta xem thường. Có một nhạc sĩ Cơ-đốc đầy ơn Chúa đã viết ra một bài thánh ca được xức dầu và lừng danh, đến nỗi nhiều người chưa tin Chúa cũng biết đến. Bài nầy nói lên ý nghĩa một con người không ra chi mà được Chúa đoái thương, cứu rỗi, và biến đổi cuộc đời ông cách lạ lùng. Đó là bài “Amazing Grace” (Ơn Lạ Lùng) mà chúng ta có thể dùng toàn các nốt đen để đàn! (Bắt đầu với Ré#).

“Ngợi ca Chúa từ ái – ban ơn lạ lùng – Đời tôi vốn tràn những lệ đắng – Tôi đã hư mất bao ngày – Lầm than trong nơi tội đầy – Mà ơn Chúa thương xót khoan nhân.”

Tuần qua, trong một buổi giảng của chiến dịch “Festival Yêu Hà Nội” với diễn giả là Mục sư Franklin Graham, có một ban hát 300 người mặc toàn áo đen, đó là những người trước kia là những người nghiện ngập trộm cắp bị mọi người khinh bỉ và xem thường. Nhưng nhờ lòng thương xót của Chúa mà đời sống họ đã được Chúa BIẾN ĐỔI lạ lùng và hiện nay đang được Ngài sử dụng như những chứng nhân có đời sống làm vinh hiển Danh Ngài.

Trong Mùa Giáng Sinh nầy, chúng ta hãy biết ơn Chúa như Ma-ri vì Ngài đã CỨU CHUỘC chúng ta và ban cho TẤT CẢ chúng ta cơ hội được làm TÔI TỚ hèn mọn của Ngài. Hãy tiếp tục bước đi mỗi ngày với tấm lòng lòng tin kính, khiêm nhường, tận tâm phục vụ, và có những thái độ xứng đáng với Đức Chúa Trời là Em-ma-nu-ên, là Đấng thánh đang sống trong lòng chúng ta. Amen!


Comments

BG GS – “Bài Ca Của Mari” MS Nguyễn Duy Tân — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *