Home→Categories KHOA HỌC vs NIỀM TIN 1 2

VỤ NỔ LỚN (THE BIG BANG) VÀ NHỮNG GÌ LIÊN QUAN MÀ KT NÓI

Hầu hết các sách khoa học đã đưa ra các quan điểm về vũ trụ học của Arno Penzias và Robert Wilson với khám phá là vũ trụ đã được sinh ra từ một vụ nổ nhiệt lớn. Họ thực … Continue reading →

DNA: Mật mã nhỏ xíu đang lật đổ thuyết tiến hóa

DNA: Mật mã nhỏ xíu đang lật đổ thuyết tiến hóa Những khám phá về DNA chính là cái gót chân Achilles của thuyết tiến hóa, theo Tiến sĩ Stephen Meyer. Ông nhận xét: “Các nhà tiến hóa vẫn cố áp dụng … Continue reading →

“Những Nhà Khoa Học Lỗi Lạc Tin Có Chúa?”

“Những Nhà Khoa Học Lỗi Lạc Tin Có Chúa?” Những nhà khoa học lỗi lạc nhất tin vào thuyết vô thần hay hữu thần? Tác giả: Phong Trần (T/H) Nguồn: trang mạng TriThucVN.net, Aug.15, 2016 Trên tuyến xe lửa đi … Continue reading →

002-Nguyên Nhân Vô Hình Phía Sau Vụ Nổ Lớn

002 – “NGUYÊN NHÂN VÔ HÌNH PHÍA SAU VỤ NỔ LỚN” (Loạt Bài “Vũ Trụ Do Chúa Tạo Thành“) Mục sư Nguyễn Duy Tân ~ © 2016 TinLanhLibrary.com Cô-lô-se 1:16-17 ~ “Vì MUÔN VẬT ĐÃ ĐƯỢC DỰNG NÊN TRONG NGÀI, … Continue reading →

001-Vụ Nổ Lớn (Loạt Bài: “Vũ Trụ Do Chúa Tạo Thành”)

Mục sư Nguyễn Duy Tân Sáng. 1:1 – “BAN ĐẦU Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Nê-hê-mi 9:6 – “Ôi! chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và … Continue reading →