Chương 4 – CƠN ĐẠI NẠN (Sách: Lượt Khảo Các Biến Cố Tận Thế)

Trong khi hội thánh vừa được cất lên trời thì cơn đại nạn kéo dài bảy năm sẽ đổ ra trên đất. Trước hết chúng ta xem Kinh Thánh nói gì về thời kỳ này. A. Những tiết lộ của … Continue reading →

Sách: “LƯỢT KHẢO CÁC BIẾN CỐ TẬN THẾ” – Chương 3

Chương 3: “Hội Thánh Được Cất Lên” (Sách: “LƯỢT KHẢO CÁC BIẾN CỐ TẬN THẾ”) Biến cố đầu tiên trong hàng loạt các biến cố thế mạt là việc Hội thánh được cất lên không trung gặp Chúa. Đây là … Continue reading →

Sách-“Lược Khảo Các Biến Cố Tận Thế” – Chương 2

  Sách: “LƯỢC KHẢO CÁC BIẾN CỐ TẬN THẾ” – Tiến sĩ Leon J. Woods Chương 2 Bối Cảnh Tổng Quát Trước khi khảo sát vào chi tiết, chúng ta cần có cái nhìn bao quát về toàn thể các … Continue reading →

Sách: “LƯỢC KHẢO CÁC BIẾN CỐ TẬN THẾ” – Chương 1

  Sách: “LƯỢC KHẢO CÁC BIẾN CỐ TẬN THẾ” – Leon J. Woods LTS. Lược Khảo Các Biến Cố Tận Thế do Hà Huy Việt  biên dịch dựa trên bản Anh Ngữ “The Bible anh Future Events” của Tiến Sĩ  … Continue reading →

Sách: “LINH LỰC DO CẦU” – Chương 6 đến Chương 10

Sách: “LINH LỰC DO CẦU” – Chương 6 đến Chương 10 CHƯƠNG THỨ SÁU – “MỘT CHỨC VỤ CẦU NGUYỆN CÓ KẾT QUẢ” Duyên cớ chính làm cho tôi ốm yếu và không kết quả là do tôi nhác nhớm … Continue reading →

Sách: “LINH LỰC DO CẦU” – Chương 1 đến Chương 5

Sách: “LINH LỰC DO CẦU” – Tác giả: E.M. BOUNDS Giới thiệu sách: Khi đọc hết câu cuối cùng, tôi cảm thấy mình hiểu biết sự cầu nguyện nhiều hơn khi mới bắt đầu đọc; còn điều quý hơn nữa, … Continue reading →