Phía Trên Mặt Trời

“Người truyền đạo nói: Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không. Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời, thì được ích lợi chi?” — Truyền đạo 1:2-3 … Continue reading →

Cẩn Thận với Lời Nói Dối – Debbie Thuỷ

(1 Các vua 13) Ông được chọn với một sứ mạng thật nguy hiểm. Đến Bê-tên nơi đang diễn ra những sự thờ lạy hình tượng, tội lỗi và gian ác. Nơi có 1 vị vua tên là Giê-rô-bô-am luôn … Continue reading →

BG – ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG THÁCH THỨC TRONG NĂM MỚI

Giô-suê 3, Mục sư Nguyễn Duy Tân Dẫn Nhập: Đầu năm, ai cũng chúc cho chúng ta được một năm mới an khang, nhưng tôi bảo đảm với ông bà anh chị em rằng, năm mới nầy cũng sẽ như … Continue reading →

Các Thời Kỳ Của Các Dân Ngoại (Kho Tượng của Nêbucátnếtsa)

Các Thời Kỳ Của Các Dân Ngoại – “Họ sẽ ngã dưới lưỡi gươm, bị đem làm phu tù giữa các dân, Giê-ru-sa-lem sẽ bị người Ngoại bang giày đạp cho đến chừng các thời kỳ Ngoại bang được trọn”. … Continue reading →

BG – “BÍ QUYẾT ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG”, II Các-Vua 18 & 19

Mục sư Nguyễn Duy Tân, © 2017 – TinLanhLibrary.com Dẫn Nhập: Trong khi vua Ô-sê cai trị 10 chi phái miền Bắc gọi là nước Y-sơ-ra-ên với thủ đô là Sa-ma-ri, thì vua Ê-xê-chia cai trị xứ Giu-đa (với hai … Continue reading →