HomeBHKT BÀI HỌC KINH THÁNHBHKT.3.Sách Văn ThơÝ Nghĩa Thi Thiên 4 – “Tin Cậy Chúa Trong Nghịch Cảnh”

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2023 TinLanhLibrary.info

Thi Thiên 4:7,8 – “Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, Dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn.

Thi thiên 4 là một bài thánh vịnh thật ý nghĩa của Đa-vít. Bài thơ này bày tỏ niềm tin và lòng trông cậy của Đa-vít vào Chúa, ngay cả khi ở giữa nghịch cảnh. Dưới đây là một phân tích và bình luận ngắn gọn về các phần khác nhau của thiên nầy:

Câu 1: Bài thánh vịnh bắt đầu bằng lời cần xin Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của mình. Tác giả nhận ra rằng chỉ có Ngài mới có thể chứng minh về sự công chính của ông và giải cứu ông khỏi nỗi khốn khổ mà ông đang đối diện.

Câu 2: Tác giả muốn hỏi những người đang gây hấn với ông rằng họ sẽ tiếp tục làm nhục ông với những lời dối trá cho đến bao giờ?

Câu 3: Bất chấp sự chống đối của họ, tác giả khẳng định niềm tin cậy của mình vào Chúa, nhận ra rằng Chúa đã biệt riêng cho Ngài những kẻ kính sợ Ngài và nhậm lời cầu nguyện của họ.

Câu 4: Tác giả khuyến khích mọi người đang nằm trong hoàn cảnh như ông, đừng nổi giận, hãy kính sợ Chúa, và đừng phạm tội. Ban đêm, khi nằm trên giường hãy suy nghĩ đến những gì xảy ra, nhưng hãy yên lặng lắng nghe sự hướng dẫn và an ủi của Chúa.

Câu 5: Trong hoàn cảnh bị ức hiếp, tác giả khuyên chúng ta dâng cho Chúa của lễ của người công bình, quyết tâm không phạm tội, tiếp tục ngợi khen và bày tỏ lòng tin cậy nơi Ngài.

Câu 6: Tác giả không muốn chúng ta nghi ngờ lòng nhân từ của Chúa như nhiều người. Nhưng tiếp tục nhìn xem sự vinh hiển rạng ngời của mặt Chúa, trông đợi những phước hạnh và sự giải cứu từ Ngài.

Câu 7: Thi thiên kết thúc bằng một hình ảnh tương phản giữa người đặt lòng tin cậy nơi sự giàu có trên đời nầy và chính ông là người tin cậy vào sự che chở của Chúa. Tác giả thừa nhận rằng Đức Chúa Trời đã ban cho ông niềm vui mừng lớn hơn, hơn cả những người đang sống trong sự sung túc dư dật của cải vật chất.

Câu 8: Dù đang sống giữa nhiều đe doạ, Đa-vít không lăn qua lật lại suốt đêm trên giường mình, nhưng có thể ngã lưng xuống và ngủ yên, nhờ lòng tin cậy hoàn toàn vào Chúa là Đấng ban cho ông sự bình an tuyệt vời của Ngài.

Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta nhận được nhiều khích lệ qua Thi Thiên 4 nầy khi gặp những hoàn cảnh bị chống đối và đe doạ trong cuộc sống, giữ mình khỏi tội lỗi, và tiếp tục đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, để kinh nghiệm được sự an ủi và bình an lạ lùng của Ngài. Amen.


Comments

Ý Nghĩa Thi Thiên 4 – “Tin Cậy Chúa Trong Nghịch Cảnh” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *