Sự Dấy Lên Và Sụp Đổ Của Thế Gian, Phần 3

Mục sư John McArthur / Đoàn Danh soạn dịch. Đa-ni-ên 2. Tối nay, trước khi chúng ta đến với Tiệc Thánh, tôi muốn đưa sự chú ý của bạn quay trở lại với phần nghiên cứu Sách Đa-ni-ên và chia … Continue reading →

Những Câu KT Cần Dùng Khi Chia Sẻ Phúc Âm (Giải Nghĩa Chi Tiết)

Mục sư Nguyễn Duy Tân biên soạn, © 2017 TinLanhLibrary.com Đây là những câu Kinh Thánh quan trọng được chia thành 10 chủ đề mà chứng đạo viên nên thuộc nằm lòng theo thứ tự 1-10, để có thể dùng … Continue reading →