BH-“Những Thuộc Tính Của Tình Yêu Thương” -1Côr.13:4-5

“Những thuộc tính của tình yêu thương” – Phần 1 CÔRINHTÔ – HỘI THÁNH GẶP RẮC RỐI I Côrinhtô 13.4-5 Trong phần nghiên cứu từng câu một sách I Côrinhtô, tuần vừa qua chúng ta đã bắt đầu chương 13, … Continue reading →

BH-“Sự Phụ Thuộc Lẫn Nhau Trong Thân” – 1Côr. 12:20-31

BH-“Sự phụ thuộc lẫn nhau trong Thân” (Loạt Bài “I CÔRINHTÔ – HỘI THÁNH GẶP RẮC RỐI”) I Côrinhtô 12.20-31 Người Mỹ luôn luôn ca tụng chủ nghĩa cá nhân khổ hạnh. Bạn có từng để ý thấy John Wayne … Continue reading →

BH-“Sự Đa Dạng Của Các Ân Tứ Thuộc Linh” -1Côr. 12:8-11

Sự đa dạng của các ân tứ thuộc linh – Phần 1 – (Loạt bài:I CÔRINHTÔ – HỘI THÁNH GẶP RẮC RỐI) I Côrinhtô 12.8-11 Đoàn Phan Danh soạn dịch Khi chúng ta tiếp tục phần nghiên cứu theo từng … Continue reading →

BH-“Sự Phân Phối Các Ân Tứ Thuộc Linh” – 1Côr. 12:4-7

“Sự phân phối các ân tứ thuộc linh” – (Loạt Bài: I CÔRINHTÔ – HỘI THÁNH GẶP RẮC RỐI) I Côrinhtô 12.4-7 Đoàn Phan Danh soạn dịch Tuần qua, chúng ta đã khởi sự một tiểu đoạn mới trong sách … Continue reading →

BH-“Sửa Soạn Dự Tiệc Thánh” – 1Côr. 11:27-34

BH-“Sửa soạn dự Tiệc Thánh” – (Loạt bài: “I CÔRINHTÔ – HỘI THÁNH GẶP RẮC RỐI) I Côrinhtô 11.27-34 Trong suốt chức vụ của Ngài, Chúa Jêsus đã kêu gọi 12 môn đồ, trừ ra một trong số họ, hết … Continue reading →