BH-“Sự Phụ Thuộc Lẫn Nhau Trong Thân” – 1Côr. 12:20-31

BH-“Sự phụ thuộc lẫn nhau trong Thân” (Loạt Bài “I CÔRINHTÔ – HỘI THÁNH GẶP RẮC RỐI”) I Côrinhtô 12.20-31 Người Mỹ luôn luôn ca tụng chủ nghĩa cá nhân khổ hạnh. Bạn có từng để ý thấy John Wayne … Continue reading →

BG-Bài 3.Bản Tính Thuộc Linh Trong Đời Sống (Loạt Bài “Bản Tính Thuộc Linh Lành Mạnh”)

BG – “BẢN TÍNH THUỘC LINH TRONG ĐỜI SỐNG” (Loạt Bài: Bản Tính Thuộc Linh Lành Mạnh) Mục sư Nguyễn D. Tân Hêb. 5:12-14 – “12 Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta … Continue reading →