Cách Đọc Kinh Thánh Trước Hội Chúng

Cách Đọc Kinh Thánh Trước Hội Chúng Mục sư Nguyễn Duy Tân Mathiơ 4:4 – “Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ … Continue reading →

Phong Cách Lãnh Đạo Của Chúa Jêsus

Mục Sư Nguyễn Vũ Chức vụ của Chúa Jêsus không phải chấm dứt khi Ngài về trời nhưng chức vụ này tiếp tục từ ngày ấy cho đến khi Ngài trở lại. Chúa Jêsus phán: “Quả thật, quả thật, ta … Continue reading →

26 Lời Khuyên Cho Người Lãnh Đạo

MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO, BẠN HÃY XEM TRONG 26 LỜI KHUYÊN CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO, ĐIỀU NÀO BẠN ĐÃ CÓ SẴN VÀ ĐIỀU NÀO BẠN CÒN PHẢI HỌC HỎI NHÉ! (Nguồn: HướngĐiOnline). Sớm khắc phục các điểm yếu … Continue reading →

BH – “Bình Tĩnh Để Tránh Hoặc Đối Phó Với Xung Đột” (Phương Pháp Tĩnh Tâm 4T)

Bài Học #4:  “Bình Tĩnh Để Tránh hoặc Đối Phó với Xung Đột” – Mục sư Nguyễn Duy Tân (Loạt Bài Học “Giải Quyết Xung Đột”) (Phương Pháp Tập Trung Tư Tưởng Để Được Tĩnh Tâm) “Tôi đã làm cho … Continue reading →