HomeGĐTM GIẢI ĐÁP THẮC MẮCGĐTM.Giải Đáp TM Linh TinhLàm Thế Nào Để Được Xem Là Người Lãnh Đạo Trong Chúa?

Mục sư Nguyễn Duy Tân

THẮC MẮC của bạn NN: Tôi không phải là MS, TĐ, cũng không phải là trưởng lão, chỉ tự nguyện làm công tác chứng đạo và dạy đạo, ưa nhất là học sách Tin Lành Giăng với bất kỳ nhóm nào hay người nào ham thích Lời Chúa. Như vậy có thể tự “phong chức” là lãnh đạo không hay chắc phải có một chức sắc nào đó mới được?

GIẢI ĐÁP: Nếu bạn đang là thuộc viên của một tổ chức hay một hội thánh, thì bạn phải được một lãnh đạo có chức sắc cao hơn GIAO PHÓ cho nhiệm vụ có tính cách thuộc linh thì mới được xem là một lãnh đạo thuộc linh, hay lãnh đạo trong Chúa. Ví dụ như là giáo viên dạy đạo cho thiếu nhi, đặc trách dạy đạo cho tân tín hữu, trưởng ban thanh niên, trưởng ban phụ nữ, v.v… là những người lãnh đạo. Người nhận trách nhiệm hướng dẫn chương trình thờ phượng, làm trưởng ban diễn lễ, trưởng ban xây dựng, thậm chí là trưởng ban trật tự hay ban ẩm thực đều phải phục vụ với tinh thần là người lãnh đạo thuộc linh trong Chúa. Một người cha trong gia đình cũng đương nhiên là người lãnh đạo thuộc linh khi ngồi xuống dạy KT cho gia đình hay con cái.

Nếu một người KHÔNG THUỘC MỘT TỔ CHỨC nào, tự nhiên có lòng yêu Chúa, học biết Lời Chúa, được cảm động tự nguyện mời năm ba người nhóm lại mỗi tối thứ Tư trong nhà riêng để giúp cho mọi người học Lời Chúa, thì người đó ĐƯƠNG NHIÊN là LÃNH ĐẠO THUỘC LINH, nhưng không nên tự cho mình một CHỨC DANH nào đó cho oai. Dù không ở dưới sự coi sóc của một chức sắc nào, thì người đó cũng ĐỪNG QUÊN rằng mình đang ở dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh! Khi dạy dỗ điều gì hay có kế hoạch nào cũng phải biết GIỚI HẠN của mình, dành thì giờ cầu nguyện tìm biết ý Chúa và sự soi sáng của Ngài để khỏi bị lầm lạc và không hướng dẫn người khác sai lầm.

Khi đã gia nhập vào một hội thánh hay tổ chức giáo hội nào, thì mọi người lãnh đạo phải tập tinh thần TÔN TRỌNG lẫn nhau, nhất là người lãnh đạo cấp dưới tập VÂNG PHỤC lãnh đạo trên mình trong tổ chức; còn người cấp trên thì tôn trọng ý kiến xây dựng của người cấp dưới bằng cách LẮNG NGHE phản hồi của họ. Mọi người tôn trọng nhau vì lòng kính sợ Đấng Christ và vì vinh hiển Danh Ngài.

Lời Chúa nhắc nhở trong Philíp 2:3-5 – “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có…” Amen.


Comments

Làm Thế Nào Để Được Xem Là Người Lãnh Đạo Trong Chúa? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *