Giới Thiệu Sách Mới – “Thái Độ Của Cơ Đốc Nhân”

THÁI ĐỘ CỦA CƠ ĐỐC NHÂN (2017-2018) Tác Giả Mục Sư Ngô Việt Tân Thái Độ Đẹp Lòng Chúa: Lòng Tạ Ơn An Attitude That pleases God: A Thankful Heart Trong cuộc sống trần thế, con người thường khao khát … Continue reading →

Sách: “KINH LUẬT VÀ ÂN SỦNG” – Phần 2 và Phần 3 (Hết)

Sách: “KINH LUẬT VÀ ÂN SỦNG” – Mục sư Tiến sĩ Lê Kim Vâng Phần 2. KHỞI ÐẦU VÀ CHẤM DỨT KINH LUẬT (Tiếp theo) 2.4. TÍN HỮU Ở DƯỚI KINH LUẬT ÐỂ ÐƯỢC CỨU RỖI? Tín hữu có ở … Continue reading →

Đời Sống Là Một Cuộc Thử Nghiệm

Đời Sống là Một Cuộc Thử Nghiệm (Life is a test). Mục sư Ngô Việt Tân Hột xoàn hay kim cương (diamond) là khoáng chất cứng, viên đá cứng. Thành phần hóa học: chỉ có một nguyên tố duy nhất, … Continue reading →