Đời Sống Là Một Cuộc Thử Nghiệm

Đời Sống là Một Cuộc Thử Nghiệm (Life is a test). Mục sư Ngô Việt Tân Hột xoàn hay kim cương (diamond) là khoáng chất cứng, viên đá cứng. Thành phần hóa học: chỉ có một nguyên tố duy nhất, … Continue reading →