HomeGDĐT GÂY DỰNG ĐỨC TINGDĐT.Bài Viết NgắnKinh Thánh Không Thể Dừng Lại
Kinh Thánh Không Thể Dừng Lại
Vào thế kỷ 16, Kinh Thánh không tồn tại trong hầu hết các ngôn ngữ. Chỉ có những người có học vấn hoặc quí tộc mới có thể nghiên cứu nó bằng tiếng Do Thái, tiếng Hy Lạp hoặc tiếng Latin.
Nhưng một học giả tên là William Tyndale đã tin rằng mọi người xứng đáng có quyền truy cập Kinh Thánh. Và vì vậy, ông bắt đầu dịch nó sang tiếng của mình: tiếng Anh.
Nhiều nhà chức trách phản đối ý tưởng này và các tín ngưỡng khác mà Tyndale có, vì vậy ông chạy trốn khỏi nước Anh và sau đó lén đưa Bộ Kinh Thánh của mình trở lại quê hương. Trong vòng chín năm, Tyndale trốn thoát khỏi sự bắt giữ trong khi vẫn tiếp tục làm việc trên bản dịch tiếng Anh đầu tiên của Kinh Thánh. Nhưng cuối cùng, ông bị bắt giữ, bị kết án là kẻ tà giáo và bị thiêu sống trên cột hình.
Sự quyết tâm của Tyndale đã khơi dậy một phong trào để Kinh Thánh được thể hiện bằng ngôn ngữ quen thuộc đối với mọi người trong mọi tầng lớp. Và gần 100 năm sau đó, có sự thay đổi. Kinh Thánh bản King James đã trở nên có sẵn bằng tiếng Anh – một phiên bản sử dụng rất nhiều công sức của Tyndale trong bản dịch ban đầu.
Theo thời gian, Nước Anh đã thay đổi bởi Kinh Thánh. Những cuộc hồi sinh và sự thức tỉnh đã diễn ra, các phong trào truyền giáo đã ra đời và các tổ chức chuyên về dự án dịch Kinh Thánh đã hình thành. Kinh Thánh đã làm sống lại một quốc gia – nhưng sự hồi sinh bắt đầu khi các dịch giả tiếng Anh sớm tin rằng mọi người nên có quyền truy cập vào Lời Chúa … và họ đã hành động để thực hiện điều đó.
Làm thế nào sự can đảm của những dịch giả Kinh Thánh tiền nhân đó khích lệ bạn? Ngay bây giờ, hãy suy ngẫm về những gì Tyndale đã trải qua, và sau đó, hãy cầu xin Chúa để làm rõ những bước bạn có thể thực hiện để chia sẻ Kinh Thánh với những người xung quanh bạn. Có thể là gửi một câu Kinh Thánh cho ai đó, hoặc có thể là đóng góp cho dự án dịch Kinh Thánh.
Dù sao đi nữa, hãy xem cuộc sống của bạn sẽ khác đi thế nào nếu bạn không có quyền truy cập vào Lời Chúa, và rồi trở thành một nguồn thúc đẩy cho sự thay đổi trong cuộc sống của người khác.
(David Bui sưu tầm và biên dịch)

Comments

Kinh Thánh Không Thể Dừng Lại — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *