Lời Chứng – “Từ Cội Bồ Đề Đến Chân Thập Tự Giá

TỪ CỘI BỒ ĐỀ ĐẾN CHÂN THẬP TỰ GIÁ —————————————– Câu chuyện sau đây là một hồi kí của má tôi. Nó không phải là một câu chuyện không tưởng, nhưng là lời làm chứng thật một trăm phần trăm … Continue reading →