HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTia Sáng – “Biết Chúa Con Là Biết Chúa Cha”

Tia Sáng – “Biết Chúa Con, Là Biết Chúa Cha”

MS Nguyễn Duy Tân

Ngày nay, có một số người muốn tìm kiếm Đức Chúa Cha qua sự lắng nghe tiếng Ngài cách trực tiếp. Nhưng Đức Chúa Cha đã phán với chúng ta quá đầy đủ qua toàn bộ Kinh Thánh và qua Con Ngài. Toàn bộ Thánh Kinh là sự thể hiện của Chân lý của Đức Chúa Trời qua chữ viết, còn Chúa Jêsus là sự thể hiện của Chân lý đó qua nhân cách và công việc của Ngài.

Hêbơrơ 1:1,2 ~ “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các ĐẤNG TIÊN TRI phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, 2 rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi CON NGÀI …”

Chúa Cứu Thế của chúng ta là Lời của Đức Chúa Trời trong xác thịt, là phương cách tối hậu mà Đức Chúa Trời dùng để nói với chúng ta rằng, “Jêsus nầy chính là Ta, hãy lắng nghe và nhìn xem Người nếu các con muốn biết về Ta.”

Mathiơ 17:5 ~ “Đang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; HÃY NGHE LỜI CON ĐÓ!”

Đức Chúa Con cũng nhấn mạnh điều đó :

Giăng 8:19 ~ “Chúng thưa cùng Ngài rằng: Cha của thầy ở đâu? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi chẳng biết ta, và cũng chẳng biết Cha ta. Nếu các ngươi BIẾT TA, thì CŨNG BIẾT CHA TA NỮA.”

Giăng 14:7 ~ “Ví bằng các ngươi BIẾT TA, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi BIẾT VÀ ĐÃ THẤY NGÀI.”

Nếu chúng ta ĐỌC LỜI THÁNH KINH và biết thêm điều nào về Đức Chúa Con, đó là chúng ta đang biết thêm một điều về Đức Chúa Cha.

Nếu chúng ta LẮNG NGHE Đức Thánh Linh và nhận biết tiếng của Ngài nhắc nhở, đó là chúng ta nghe được tiếng của Đức Chúa Cha nhắc nhở qua Linh của Đấng Christ đang ở với chúng ta.

Nếu chúng ta THẤY CÔNG VIỆC của Đức Thánh Linh (như biến đổi những đời sống hay chữa lành bệnh tật), đó là chúng ta đang thấy công việc của Đức Chúa Con, cũng như biết rõ hơn về Đức Chúa Cha và thấy công việc của Ngài!

Hãy đọc Lời Chúa, lắng nghe Đức Thánh Linh khi Ngài dùng những Chân lý được ghi trong Kinh Thánh để nhắc nhở chúng ta. Đó là cách tốt nhất để chúng ta BIẾT VÀ SỐNG THEO ý muốn của CHA TRÊN TRỜI, là Đấng cũng đang NGỰ TRONG LÒNG chúng ta qua Thánh Linh của Ngài.  Amen !


Comments

Tia Sáng – “Biết Chúa Con Là Biết Chúa Cha” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *