HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTia Sáng – “Sự Gian Ác Sẽ Chấm Dứt”

Tia Sáng – “Sự Gian Ác Sẽ Chấm Dứt”

Mục sư Nguyễn Duy Tân

Êsai 11:6-9 – “Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. 7 Bò cái sẽ ăn với gấu; các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò. 8 Trẻ con đang bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. 9 Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta; vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che lấp biển.”

Đức Chúa Trời tạo dựng muôn vật với bản tính tự nhiên biết yêu thương nhau, nhất là tình mẹ con vô cùng thiêng liêng. Nhưng từ khi loài người phạm tội và tội lỗi gia tăng, sự gian ác của ma quỷ đã xen vào thế giới đẹp đẽ của Ngài. Người ta thấy có những con thú ăn thịt con của nó, có những người mẹ sinh con ra rồi đem quăng vào đống rác, cha mẹ ép con gái còn trẻ bán mình để họ được tiền, con cái hành hạ hoặc giết cha mẹ vì nóng giận, người lớn và trẻ con bị bắt cóc để lấy nội tạng, v.v.

Dĩ nhiên, tội lỗi không chỉ giới hạn với những điều rõ ràng là gian ác, nhưng cũng bao gồm những tội mà NGƯỜI KHÁC KHÔNG THẤY ĐƯỢC, như là những tư tưởng ghanh tị hay thù oán trong lòng, những suy nghĩ đầy dâm ô trong đầu óc, những lời đồn đãi dối trá để hại người khác, những việc âm thầm chiếm đoạt tiền của mà không ai biết, v.v.

Lối sống tội lỗi là cách sống của những con người không tôn trọng tiếng nói của LƯƠNG TÂM hoặc không có sự hiểu biết về những TIÊU CHUẨN mà Đức Chúa Trời đã dạy. Họ cũng không có khả năng tự mình thoát khỏi SỨC MẠNH của bản tánh xác thịt và QUYỀN LỰC của thế giới tối tăm (ma quỷ). Lối sống đó được THÚC ĐẨY bởi ma quỷ, và mục đích của ma quỷ là để lùa người ta vào con đường hư mất linh hồn.

Là con cái Chúa chúng ta có TRÁCH NHIỆM mang Phúc Âm của tình thương, sự tha thứ và quyền năng của Đức Chúa Trời đến với nhân loại để giải phóng họ khỏi ách cai trị của ma quỷ, trong khi chờ đợi THỜI ĐẠI BÌNH AN thật sẽ đến với thế giới đầy tuyệt vọng nầy theo như hình ảnh mà đoạn Kinh Thánh trên đây diễn tả!

 Trong thời đại đó chúng ta sẽ được hưởng sự bình an tuyệt đối dưới sự CAI TRỊ TOÀN CẦU của Đấng Christ, vì lúc đó “thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-Hô-Va!” Tạ ơn Chúa, dù hiện nay con cái Chúa bị bắt bớ và chống đối ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng trong tương lai rất gần, mọi gian ác sẽ chấm dứt, Tin lành Bình An sẽ được rao giảng khắp đất, mọi dân tộc đều sẽ biết Chúa cách rõ ràng vì họ có Chân lý và sự khôn ngoan thiên thượng đầy dẫy trong tâm trí mình. Ngày đó chắc chắn sẽ không còn xa! Maranatha! Amen!


Comments

Tia Sáng – “Sự Gian Ác Sẽ Chấm Dứt” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *