HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Cho Những Ngày LễNgày Tết Nói Chuyện Tương Lai

Ngày Tết Nói Chuyện Tương Lai

“Đừng tham tiền, hãy thỏa lòng với điều mình có. Vì Đức Chúa Trời đã dạy: “Ta không bao giờ bỏ con. Ta sẽ chẳng khi nào quên con.”
Vì thế, chúng ta vững lòng xác nhận:
“Chúa Hằng Hữu luôn luôn cứu giúp tôi, tôi chẳng lo sợ gì.
Loài người có thể làm gì được tôi?”
(Hê-bơ-rơ 13:5-6 – Bản Hiện Đại)

Đón năm mới Âm Lịch, nhiều người Việt có thói quen xin xăm, xem bói, xem tử vi, để tìm biết vận mệnh, tình duyên, gia đạo, tài vận của mình năm mới sẽ thế nào, còn chúng ta là con dân Chúa được Chúa báo trước điều gì về tương lai của chúng ta trong năm mới?

Đoán chuyện tương lai là điều con người đã làm từ xa xưa. Người ta đã dùng mọi thứ từ lá bài đến con bạch tuộc, tử vi, bói khoa để đoán trước vận mệnh tương lai của cá nhân, đất nước, và thế giới.

Tiên đoán chuyện tương lai là nói cầu may, hiếm khi lời tiên đoán trở thành sự thật. Ca dao Việt Nam có câu nói kiểu thầy bói:
“Số cô chẳng giàu thì nghèo
Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà
Số cô có mẹ, có cha
Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông
Số cô có vợ có chồng
Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai.”

Đối với Cơ Đốc nhân đoán thời vận tương lai là điều cấm kỵ theo Kinh Thánh: “Nếu có tiên tri nào cả gan nhân danh Ta nói những điều Ta không bảo nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói thì kẻ tiên tri ấy phải chết” (Phục Truyền 18:20).

Tuy nhiên, bước vào năm mới, chúng ta có lời tiên tri trong Kinh Thánh báo trước về tương lai của con dân Chúa trong năm nay:

CHÚA Ở CÙNG BẠN SUỐT NĂM NAY
Lời tiên tri này bảo đảm đúng 100% vì đây lời hứa của Đức Chúa Trời phán cho con dân Ngài, và vì Ngài là Đấng luôn giữ lời.
Chúa phán: “Ta không bao giờ bỏ con. Ta sẽ chẳng khi nào quên con” (Hê-bơ-rơ 13 :5b).
Chúa ở cùng chúng ta là lời Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham đầu tiên (Sáng Thế Ký 28:15).

Ông Môi-se lập lời hứa này cho dân Ngài: “Chính CHÚA sẽ đi trước con. Ngài sẽ ở với con. Ngài sẽ không để con thất vọng và không bỏ con. Chớ sợ hãi và chớ ngã lòng” (Phục Truyền 31:8).
Và Đức Chúa Trời đã hứa với ông Giô-suê, khi ông chuẩn bị lãnh đạo dân sự vào Đất Hứa: “Suốt đời con, chẳng có ai có thể đứng lên chống lại con. Như Ta đã ở cùng Môi-se, Ta sẽ ở cùng con, Ta sẽ không bao giờ lìa con hay bỏ con đâu” (Giô-suê 1:5).

Đức Chúa Trời Ở CÙNG con dân Ngài là một chủ đề xuyên suốt Kinh Thánh. Chúa Giê-xu phán: “Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20).

Bước vào năm mới, khi đối diện với một tương lai không chắc chắn, bạn cần nắm chắc một điều: Chúa sẽ ở cùng bạn mỗi ngày trong năm. Ngài không lìa, không bỏ bạn. Ngài sẽ chu cấp cho bạn mọi nhu cầu bạn cần có trong từng hoàn cảnh. Tuy nhiên chúng ta đừng hiểu sai lời hứa này của Chúa. Chúa luôn ở cùng bạn suốt năm nay không có nghĩa là bạn sẽ không có khó khăn, đau ốm, trở ngại trong đời sống.

Chúa Giê-xu báo trước các môn đệ của Ngài là họ sẽ có hoạn nạn khi sống trong thế giới này (Giăng 16:33). Thế giới loài người đã sa ngã vào tội lỗi. Sa-tan vẫn có quyền lực trong thế gian, và nó luôn tìm mọi cơ hội làm cho con dân Chúa mất niềm tin nơi Ngài qua những khó khăn, hoạn nạn trong đời sống (I Phi-e-rơ 5:8).

Tuổi già, đau yếu, bệnh tật, những chuyện làm đau buồn xảy đến cho mọi người trong thế giới này. Tuy nhiên, khi ở giữa những cảnh đó, người có Chúa không sợ hãi vì nhận biết Chúa ở cùng mình (Thi Thiên 23:4). Chúa không bao giờ lìa xa con cái Ngài … không bao giờ lìa bỏ con cái Ngài trong những trũng bóng chết của cuộc đời mà chúng ta phải đi qua.
Chúng ta cần làm mới lại niềm tin CÓ CHÚA Ở CÙNG khi bước vào năm mới vì – có thể năm nay, khi chúng ta đối mặt với một khó khăn hay hoạn nạn quá lớn, chúng ta có thể thất vọng, nao núng đức tin vì nghĩ rằng Chúa không quan tâm đến chúng ta hay lìa bỏ chúng ta.

Sứ đồ Phao-lô trải qua nhiều gian nan, khó khăn, hoạn nạn trong đời sống phục vụ Chúa (II Cô-rinh-tô 11:25-26) nhưng ông luôn nhận biết Chúa ở cùng ông. Ngài không lìa ông, không bỏ ông. Ông nói: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13). Sứ đồ Phao-lô tin Chúa ban thêm sức cho ông để ông có thể chịu đựng và làm mọi việc trong mọi hoàn cảnh Chúa cho phép xảy ra để Ngài hoàn thành mục đích của Ngài qua đời sống của ông.

Chúa đã cứu chúng ta cho mục đích của Ngài. Chúa có những việc đặc biệt Ngài muốn chúng ta làm trong đời sống mỗi chúng ta để tạo nên sự khác biệt trong thế giới chung quanh chúng ta, và Ngài muốn chúng ta biết chắc Ngài luôn ở cùng chúng ta.

1. Vì Chúa ở cùng bạn, nhu cầu của bạn sẽ được Chúa chu cấp đầy đủ.
Đó là lý do Lời Chúa nhắc nhở chúng ta: “Đừng tham tiền, hãy thỏa lòng với điều mình có” (Hê-bơ-rơ 13:5).
Con cái Chúa không cần CẦU TÀI và CHÚC NHAU PHÁT TÀI trong năm mới vì Chúa là Chúa Chiên Lành của bầy chiên Ngài. Bao lâu chúng ta chọn ở trong bầy của Ngài chúng ta luôn trải nghiệm sự đầy tràn của cái chén phước hạnh về phương diện thuộc thể lẫn tâm linh (Thi Thiên 23:5-6). Khi chúng ta thỏa lòng về mọi điều Chúa ban cho mình, thì chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc và sự bình an của Chúa trong tâm hồn dù chúng ta sống đang trong một thế giới mà con người bon chen mưu cầu tài lộc (I Ti-mô-thê 6:6-8).

Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện “Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày” vì Ngài muốn chúng ta luôn tin cậy Đức Chúa Trời, Đấng luôn ở cùng chúng ta…và luôn tiếp trợ dư dật cho chúng ta.

2. Vì Chúa ở cùng bạn, bạn sẽ không cô đơn.
Mọi người sẽ phải đối diện với một tình cảnh nào đó khiến chúng ta cảm thấy cô đơn trong đời sống này.
Những người lớn tuổi vào nhà dưỡng lão. Dù chung quanh có nhiều người cùng hoàn cảnh như họ, nhưng họ luôn cảm thấy cô đơn. Những người ly dị, hay có chồng hoặc vợ đã qua đời, họ vẫn cảm thấy đời sống rất cô đơn. Tuy nhiên, Cơ Đốc nhân sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn khi nhận biết Chúa luôn ở cùng mình. Vì thế chúng ta luôn làm mới lại sự hiện diện của Chúa trong sự cầu nguyện, suy ngẫm Lời Chúa, và phục vụ người khác trong hoàn cảnh của mình. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được chính Chúa là “bạn thật” của chúng ta.

Một lý do khiến người ta lo sợ về ngày mai là sợ phải đối diện với một điều gì họ không muốn, và họ phải đối diện một mình với điều đó.
Sau khi ông Môi-se qua đời, Đức Chúa Trời tái khẳng định với ông Giô-suê, người tiếp nối vai trò lãnh đạo dân Ngài là Ngài sẽ ở cùng ông, ở với ông mọi nơi mọi lúc, như Ngài đã ở cùng ông Môi-se, nên ông phải can đảm, đừng sợ hãi và đừng nản lòng (Giô-suê 1:5, 9). Đây chính là điều Chúa muốn làm mới lại trong niềm tin của chúng ta khi chúng ta bước vào năm mới.

Bạn là con dân Chúa, là chiên trong bầy Chúa dẫn dắt, bạn sẽ không bao giờ đối diện điều gì một mình. Chúa luôn hiện diện. Ngài không bao giờ lìa xa bạn, không bao giờ bỏ bạn. Dù ở trong tình cảnh nào, bạn cần nhận biết sự có mặt của Chúa trong cuộc đời của bạn.

3. Vì Chúa ở cùng bạn, Ngài sẽ bảo vệ bạn.
Vì thế, chúng ta vững lòng xác nhận: “Chúa Hằng Hữu luôn luôn cứu giúp tôi, tôi chẳng lo sợ gì. Loài người có thể làm gì được tôi?” (Hê-bơ-rơ 13:6).
Đức Chúa Trời không có cánh! Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta nhiều hình ảnh ví sánh Đức Chúa Trời che chở chúng ta bằng đôi cánh bảo vệ của Ngài.
“Ðức Chúa Trời ôi, tình thương của Ngài thật quý báu thay!
Con cái loài người nương náu mình dưới bóng của cánh Ngài” (Thi Thiên 36:7).
Khi ông Đa-vít chạy trốn Vua Sau-lơ trong Hang Đá, ông cầu nguyện:
“Tôi sẽ náu mình dưới bóng CÁNH NGÀI
Cho đến khi cơn hủy diệt đã qua” (Thi Thiên 57:1).
“Vì Ngài đã giúp đỡ tôi,
Nên dưới BÓNG CÁNH Ngài tôi sẽ ca hát vui vẻ” (Thi Thiên 63:7).
“Ngài sẽ lấy LÔNG (FEATHERS) Ngài mà che chở ngươi
Và dưới cánh Ngài ngươi sẽ tìm được nơi trú ẩn” (Thi Thiên 91:4).

Đức Chúa Trời của chúng ta là Cha yêu thương và Ngài là ĐẤNG QUYỀN NĂNG. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta không nghĩ Cha chúng ta là toàn năng, cho nên chúng ta thường trước hết tìm kiếm quyền năng của con người, bác sĩ có thể trị bệnh cho mình, ngân hàng hay người nào có thể cho chúng ta mượn tiền…

Kinh Thánh dạy: “Thà nương náu mình nơi CHÚA, Hơn là nhờ cậy loài người” (Thi Thiên 118:8). Thế nhưng, nhiều con dân Chúa không vững lòng xác nhận: “Chúa Hằng Hữu luôn luôn cứu giúp tôi, tôi chẳng lo sợ gì” (Hêbơ-rơ 13:6).

Đức tin nhìn thấy điều không thể thấy được. Đức tin nhìn thấy quyền năng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, sự hiện diện cửa Ngài, và sự chu cấp của Ngài, để chúng ta chạy đến và nương náu mình dưới bóng cánh của Ngài.

Thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu nói rằng Đức Chúa Con đã bị Đức Chúa Cha từ bỏ (Ma-thi-ơ 27:46), để trong niềm tin nơi Con Ngài, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ từ bỏ chúng ta.
Lời tiên tri của Kinh Thánh cho tương lai của mọi người là Đức Chúa Trời sẽ không từ bỏ chúng ta. Ngài sẽ ở cùng chúng ta trong suốt năm mới này và cả cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, mỗi cá nhân chúng ta chính là người làm cho lời tiên tri này trở nên hiện thực trong kinh nghiệm của mình khi chúng ta tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa và Chủ cuộc đời của mình.

Bước vào năm mới Mậu Tuất, cầu xin Chúa Hằng Hữu, Đấng bạn đã chọn đến núp dưới bóng cánh Ngài, ban thưởng cho bạn mọi sự đầy dẫy (Ru-tơ 2:12). Đầy dẫy ĐỨC TIN, đầy dẫy HY VỌNG , đầy dẫy TÌNH YÊU, đầy dẫy SỨC KHỎE, đầy dẫy NIỀM VUI… trọn năm 2018.

Mục sư Trần Trọng Luật
Văn Phẩm Nguồn Sống
Xuân Mậu Tuất 2018


Comments

Ngày Tết Nói Chuyện Tương Lai — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *