24 Đề Nghị Thực Tế Giúp Xây Dựng HT

Mục sư Nguyễn D. Tân biên soạn theo tài liệu của MS Douglas D. Webster – © 2019 TinLanhLibrary.info Mục sư Douglas D. Webster trong quyển “SELLING JESUS” (“BÁN CHÚA”) xuất bản bởi InterVarsity Press năm 1992, báo động cách … Continue reading →

Ý kiến giúp một Mục sư cần kế hoạch phát triển HT

Mục sư Nguyễn Duy Tân MỤC SƯ D…. VIẾT: “Mục sư ơi. Xin giúp em làm sao có một kế hoạch phát triển hội thánh trong 3 năm tới. Em đang chịu trách nhiệm trên 25 hội thánh, 10 HT … Continue reading →