Một Bài Học Từ Tiên Tri Nathan Và Vua Đavít

Con người là bất toàn: Điều đó ai cũng biết. Chính vì thế, con người rất dễ cảm thông với những lỗi lầm của con người. Nhưng cũng có những lỗi lầm, con người cảm thấy rất khó cảm thông, … Continue reading →

BH-“Đời Sống Tình Dục Của Cơ-Đốc Nhân” – 1Côr.6:12-20

“Đời Sống Tình Dục Của Cơ-Đốc Nhân” (Loạt bài: I CÔRINHTÔ – HỘI THÁNH GẶP RẮC RỐI) I Côrinhtô 6.12-20 Đoàn Phan Danh soạn dịch Tôi muốn nói từ lúc đầu rằng mấy câu tới đây ở phần cuối của … Continue reading →

BG-Điều Chắc Chắn trong một thế giới Không Chắc Chắn

ÐIỀU CHẮC CHẮN trong một thế giới KHÔNG CHẮC CHẮN Dr. Billy Graham, Báo Decision, August 2007 – (Mục sư TS Lê Kim Vâng chuyển ngữ) Chúng ta đang ở trong một thế giới luôn thay đổi và nguy hiểm … Continue reading →

Đừng Bỏ Rơi Những Con Đỏ Trong Chúa

  “Đừng Bỏ Rơi Những Con Đỏ Trong Chúa!” Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2016 TinLanhLibrary.com  Hêbơrơ 6:4-6 ~  “Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự … Continue reading →