Cuối Cùng Vẫn Là Hai Phe / Mục sư Phạm Toàn Ái

LỜI TIÊN TRI ĐA NI ÊN ĐÃ VÀ ĐANG ỨNG NGHIỆM. CHO ĐẾN NGÀY CHÚA TÁI LÂM. HÃY TỈNH THỨC ĐỂ BIẾT THỜI KỲ CUỐI CÙNG.

Đa-ni- ên 2:31 – Hỡi vua, vua nhìn xem, và nầy, có một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường; đứng trước mặt vua, và hình dạng dữ tợn.
32 – Đầu pho tượng nầy bằng vàng ròng; ngực và cánh tay bằng bạc; bụng và vế bằng đồng;
33 – ống chân bằng sắt; và bàn chân thì một phần bằng sắt một phần bằng đất sét.
34 – Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra, đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng, và làm cho tan nát.

CHÚA ĐÃ DẤY LÊN NHỮNG ĐẾ QUỐC CAI TRỊ DÂN YSRAEL.:
– Thời kỳ thứ 1: ĐẦU BẰNG VÀNG RÒNG: là đế quốc Babylon. Cai trị dân Ysrael từ năm 598TC.
– Thời kỳ thứ 2:. NGỰC VÀ CÁNH TAY BẰNG BẠC: Đế quốc Hy Lạp.. cai trị Ysrael từ năm 336TC.
– Thời kỳ thứ 3: BỤNG VÀ VẾ BẰNG ĐỒNG: Đế quốc La Mã cai trị Dân Ysrael từ năm 63TC. Cho đến năm 70SC đế quốc La Mã xóa sổ quốc gia Ysrael, bắt dân Ysrael làm nô lệ khắp âu châu.
– Thời kỳ thứ 4: ỐNG CHÂN BẰNG SẮT. Dân Ysrael bị cai trị trong thể quân chủ. Chính quyền phục vụ cho Giáo quyền. GH chế. GM chế Tức là giai cấp tôn giáo vẫn cai trị khắc nghiệt trong chế độ nô lệ toàn Âu Châu. Mà đỉnh điểm là Hitle phát xit Đức đã giết 2 triệu người Do Thái. Nó đã sản sinh ra hai chủ nghĩa tại Đức. Ngay cả chủ nghĩa CS chuyển tiếp sau thế chiến thứ 2.
– Thời kỳ thứ 5:. BÀN CHÂN SẮT VÀ ĐẤT SÉT.
Năm 1776 nước Mỹ tuyên bố độc lập ra khỏi thuộc địa Anh, với bản tuyên ngôn Mọi người đều bình đẳng. Nhưng họ cũng sống chung với ông chủ nô. Họ phải rơi vào cuộc chiến tranh nam bắc (1861-1865) để xóa bỏ chế độ nô lệ đã cai trị miền Nam Hoa Kỳ dưới thời TT. Abraham Lincoln.
Chế độ nô lệ vẫn cai trị Âu Châu cho đến thế chiến thứ 2 kết thúc. Chấm dứt chủ nghĩa phát xít. Ngày 24/10/1945 Liên hiệp quốc được thành lập với 50 quốc gia. Để bảo vệ nhân quyền. Đến hôm nay là 193 quốc gia. Bức tượng có bàn chân gồm sắt và đất sét. Đó là các quốc gia được hợp trong Liên Hiệp quốc, nhưng vẫn tồn tại 2 phe: Phe sắt gồm những quốc gia có nền dân chủ thực thụ, mà tiêu biểu là Bắc Mỹ, các quốc gia chuyển đổi tổng thống Và những quốc gia vẫn còn cai trị trên hệ thống quân chủ và độc tài… dù hiến pháp vẫn bảo vệ quyền con người để phù hợp với công ước quốc tế.. nhưng nhưng chính quyền vẫn cai trị trên hệ thống tôn giáo và chính trị độc tài. Đó chính là hai phe vẫn tồn tại trong LHQ. Dù có sự ràng buộc bởi luật pháp quốc tế… nhưng vẫn tồn tại chiến tranh lạnh.
Nhưng tạ ơn Chúa! Chính sự hình thành LHQ là cơ sở Luật pháp quốc tế. Đây chính là điều kiện để bảo vệ cho dân Ysrael trở về Lập Quốc vào năm 1948.
Truy về nguồn gốc của hai dòng dõi là dòng Ích Ma Ên và dòng dõi Y- Sác. Dòng xác thịt và dòng lời hứa. Hai dòng nầy đã sinh sản hai chất liệu không bao giờ hòa. Sắt và đất sét.

CHO ĐẾN NGÀY CÓ MỘT CỤC ĐÁ KHÔNG PHẢI BỞI TAY NGƯỜI ĐỤC ĐẬP VÀO BÀN CHÂN THÌ CẢ PHO TƯỢNG SỤP ĐỖ. HÒN ĐÁ ĐÓ CHÍNH LÀ CHÚA JESUS CHRIST. NGÀY CHÚA TÁI LÂM.
TRONG THẾ GIỚI VẪN TỒN TẠI 2 PHE: Sắt và Đất sét. LÀ SỰ DẠY DỖ THUỘC LINH CHO MỖI ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN: ĐÓ LÀ XÁC THỊT VÀ THUỘC LINH.
Lời Chúa dạy trong Ga-la-ti 5:16 – Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.
17 – Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm.
19 – Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng,
20 – thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng,
21 – ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.

22 – Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:
24 – Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi.
25 – Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.

CÓ HAI QUYỀN LỰC CAI TRỊ TRONG CƠ ĐỐC NHÂN, LÀ CHỦ NGHĨA VẬT CHẤT VÀ THÁNH LINH. THẾ GIAN VÀ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. VƯƠNG QUỐC CỦA SA TAN VÀ VƯƠNG QUỐC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI “KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG”. ĐỨC THÁNH LINH LÀ NĂNG LỰC ĐỂ CƠ ĐỐC NHÂN BƯỚC ĐI TRONG SỰ SÁNG CHO ĐẾN NGÀY CHÚA TÁI LÂM. AMEN.
.


Comments

Cuối Cùng Vẫn Là Hai Phe — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *