“Vậy, hãy cho chúng ta hai con bò đực; họ phải chọn một con cho mình, sả ra từ miếng, sắp để trên củi, nhưng chớ châm lửa. Còn ta, ta sẽ làm con bò kia, để nó trên củi, nhưng không châm lửa. Đoạn, hãy kêu cầu danh của thần các ngươi, còn ta, ta sẽ kêu cầu danh của Đức Giê-hô-va. Thần đáp lời bằng lửa, ấy quả là Đức Chúa Trời. Cả dân sự đều đáp rằng: Lời nói rất phải” — I Các Vua 18:23–24

Hai câu Kinh thánh của chúng ta hôm nay ra từ một trong những câu chuyện kịch tính nhất trong Kinh thánh. Sự việc diễn ra trong thời của tiên tri Ê-li khi những người cai trị Israel là Vua A-háp cùng Hoàng hậu Giê-sa-bên gian ác. Không những họ thờ lạy các hình tượng và khuyến khích sự thờ lạy hình tượng trên khắp đất nước Israel, họ còn sát hại các tiên tri thật của Đức Chúa Trời nữa. Ảnh hưởng của họ rất mạnh mẽ và hầu hết Israel đã rơi vào sự thờ lạy hình tượng.
Ê-li quyết định thế là đủ rồi, vì vậy ông đã mời các tiên tri của A-háp đến dự cuộc đấu giữa hình tượng Ba-anh và Đức Chúa Trời của Israel. Kế hoạch, ấy là các tiên tri của Ba-anh và Ê-li mỗi bên dọn một của lễ trên Núi Cạt-mên rồi khi ấy kêu cầu thần của họ giáng lửa xuống thiêu đốt của lễ. Bất cứ vị thần nào đáp lời sẽ xác định Đức Chúa Trời chơn thật của Israel.
Không cần phải nói, các tiên tri của Ba-anh đã không thành công. Họ ca hát, nhảy múa, la hét và cắt thịt mình, nhưng không có gì xảy ra. Ê-li nhúng lễ vật của mình trong nước rồi sau đó kêu cầu với Đức Chúa Trời. Trong nháy mắt, một ngọn lửa từ trời giáng xuống, thiêu đốt của lễ, nước và mọi thứ xung quanh nó! Dân chúng bị thuyết phục và ngay lập tức tuyên bố: “GIÊ-HÔ-VA là Đức Chúa Trời! GIÊ-HÔ-VA là Đức Chúa Trời!” (I Các Vua 18:39).
Hầu hết thời gian, khi chúng ta đọc phân đoạn Kinh thánh này, mục tiêu nhắm vào đức tin của người ta. Sau khi đọc câu chuyện, chúng ta suy gẫm về sự biểu hiện đáng kinh ngạc về chủ quyền của Đức Chúa Trời và ngạc nhiên trước sự trong sáng và đức tin mà dân sự đã chứng kiến phép lạ đã kinh nghiệm. Tuy nhiên, hãy để tập trung vào một góc khác của câu chuyện — không nhắm vào đức tin của dân sự, mà nhắm vào đức tin của Ê-li. Hãy suy nghĩ về đức tin mà Ê-li phải có để dựng lên cuộc thử nghiệm này và tin cậy Đức Chúa Trời sẽ đến qua giúp đỡ ông với các phép lạ này.
Cách biểu hiện đức tin của Ê-li có lẽ còn đáng chú ý hơn cả đức tin của dân sự. Trong Do Thái giáo, có hai từ ngữ đại khái thể hiện ý tưởng về đức tin: emunah và bitachon. Có một sự khác biệt sâu sắc giữa hai từ này: emunah tin theo Đức Chúa Trời và Ngài đang vận hành thế gian; bitachon đang hành động phù hợp với niềm tin đó. Thí dụ, một người bán thịt có Emunah tin rằng lời lãi ông ta kiếm được đều đến từ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nếu ông ta hoảng loạn khi một đối thủ cạnh tranh trên con đường ấy, thì ông ta đang thiếu bitachon. Bitachon có nghĩa là tỏ ra niềm tin rằng Đức Chúa Trời sẽ đến giúp đỡ chúng ta từng hồi từng lúc. Đây là loại đức tin mà Ê-li đã biểu hiện ra.
Tuần này, chúng ta hãy thử bản thân mình biểu hiện đức tin giống như Ê-li – không những trong các ý tưởng trừu tượng, mà cả nơi những hành động, cảm xúc cụ thể. Chúng ta hãy đưa đức tin của chúng ta lên một tầm cao hơn và biết chắc rằng Đức Chúa Trời đang nắm quyền tể trị và chúng ta không có gì phải lo sợ cả.

Đoàn Phan Danh soạn dịch

 


Comments

Sống Theo Đức Tin — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *