Tài Liệu Về Thời Kỳ Cuối Cùng – Thành Phố Thủ Đô

Tài Liệu Về Thời Kì Cuối Cùng Và Jerusalem,Thành Phố Thủ Đô Minh Khải “Khi người ta nói: “Hòa bình và an ninh” thì sự hủy diệt bất thần ập đến, như cơn đau chuyển dạ xảy đến cho người … Continue reading →

Loạt Bài: Suy Gẫm Lời Chúa – “Ngày Sau Rốt”

Mục sư Nguyễn Anh Tài – (Đang cập nhật) Lời Mở Đầu. Sống trong giai đoạn cuối của thời đại cuối cùng, các diễn tiến thế giới đang ứng nghiệm Lời Kinh thánh dự ngôn liên quan đến hầu hết … Continue reading →