HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của MS N. Duy TânBG – ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG THÁCH THỨC TRONG NĂM MỚI

Giô-suê 3, Mục sư Nguyễn Duy Tân

Dẫn Nhập: Đầu năm, ai cũng chúc cho chúng ta được một năm mới an khang, nhưng tôi bảo đảm với ông bà anh chị em rằng, năm mới nầy cũng sẽ như mọi năm khác, cuộc sống chúng ta vẫn sẽ gặp những khó khăn và thách thức. Người Pháp nói: C’est la vie! Cuộc đời là như vậy! Nhất là đối với con dân Chúa, ma quỷ luôn không để cho chúng ta yên ổn và Chúa cũng luôn cho phép những khó khăn xảy đến để giúp cho chúng ta biết nhờ cậy Ngài và trưởng thành trong đức tin. Trước những hoàn cảnh khó khăn, nhiều người sẽ bỏ qua sự nhóm lại, không đọc Kinh Thánh, không tương giao với Chúa, nên đời sống họ không bao giờ kinh nghiệm được những phước hạnh mà Chúa hứa ban cho những ai tin cậy Chúa và tiến tới trong con đường theo Chúa mỗi ngày. Tôi hy vọng là anh em sẽ không phản ứng như vậy.

Khi Giô suê và dân Ysơraên chuẩn bị vào Đất Hứa, họ bắt đầu ĐỐI PHÓ với những thách thức hoàn toàn mới. Họ phải vượt qua sông GIÔ ĐANHchiếm thành GIÊRICÔ. Để rồi tứ đó họ có thể tiếp tục đánh chiếm xứ Canaan phước hạnh.

Qua khúc Kinh Thánh Giô-suê 3, chúng ta sẽ học hỏi 6 BÍ QUYẾT giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trở ngại để có thể nhận lấy phước hạnh mà Chúa đã dành sẵn cho chúng ta trong Năm Mới nầy. Tôi muốn chia sẻ 6 TIÊU CHUẨN bắt đầu bằng chữ T như sau:

* 1.Tiến hành lập kế hoạch không chần chờ

* 2.Tìm kiếm sự hướng dẫn của các lãnh đạo thuộc linh

* 3.Tìm kiếm ý Chúa và sự hiện diện của Ngài

* 4.Tìm kiếm sự Thánh khiết để thấy phép lạ

* 5.Tin cậy Lời hứa của Chúa là Đấng Hằng Sống

* 6.Tin cậy và can đảm hành động.

 

  1. Tiến Hành Lập Kế Hoạch Không Chần Chờ.

 

A. Giô-suê có nhiều lý do để chần chờ vì…

– Ông mới nhận nhiệm vụ lãnh đạo dân sự.

– Môi-se mới qua đời 40 ngày trước.

– Nước sông lúc đó vào mùa mưa nước tràn lên cả hai bên bờ (C. 15) và rộng khoảng 1 dặm. Ông có thể diện lý chờ đến mùa nước rút khi nghĩ đến sự an ninh của 2 triệu dân mà mình chịu trách nhiệm.

 B. Nhưng Giô-suê đã quyết định TIẾN HÀNH NGAY kế hoạch. Ông “dậy sớm” đưa dân sự đến mé sông. Giô-suê 3:1 “Giô-suê dậy sớm, ở Si-tim đi cùng hết thảy dân Y-sơ-ra-ên, đến mé sông Giô-đanh, và ngủ đêm tại đó trước khi qua sông.” Ông hăng hái vô cùng vì đã nhận được mệnh lệnh và lời hứa của Chúa: Giô-suê 1:2 “Môi-se, tôi tớ ta, đã chết; bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên.” Khi Môi-se bắt đầu chức vụ thì Ngài đã giúp rẽ Biển Đỏ ra làm đôi để dân sự tin tưởng Môi-se là người của Đức Chúa Trời. Khi Giô-suê bắt đầu chức vụ, Chúa cũng sẽ rẽ sông Giô-đanh ra làm đôi để dân sự tin tưởng nơi Giô-suê.

Hãy chú ý tại sao Giô-suê có đức tin mạnh mẽ nơi lời hứa của Chúa như vậy. Chúa không bảo ông hướng dẫn mọi người LỘI QUA SÔNG, Ngài dặn ông nói với họ: “hãy đứng dậy ĐI QUA SÔNG!” nên ông hoàn toàn tin tưởng 100% nơi Chúa, ông không do dự, không nghi ngờ, không chần chờ, nhưng hăng hái bắt tay vào việc!

C. Phần đông chúng ta khi gặp trở ngại hay khó khăn thì tìm cách kéo dài thời gian. Có người thấy triệu chứng đau ngực nhưng cứ chần chờ không chịu gặp bác sĩ. Nhưng càng chờ lâu thì nan đề thường trở nên khó trị, khó giải quyết. Trong Năm Mới nầy, khi đối phó với bất cứ khó khăn hay thách thức nào trong đời sống, hãy cầu nguyện tìm kiếm sự soi sáng từ Chúa. Sau khi biết được ý Chúa, hãy làm như Giô-suê, hãy “dậy sớm” để TIẾN HÀNH, lập kế hoạch hoặc làm những gì phải làm, để chẳng bao lâu, chúng ta sẽ tạ ơn Chúa vì Ngài đã giúp chúng ta giải quyết nan đề cách tốt đẹp và lạ lùng bởi ơn điển và quyền năng lớn lao của Ngài.

 

  1. Tìm Kiếm Sự Hướng Dẫn Của Những Lãnh Đạo Thuộc Linh
    1. Những quan trưởng hướng dẫn dân sự cách thức qua sông như thế nào?

Giô-suê 3:2,3Cuối ba ngày, các quan trưởng đi khắp trại quân 3 truyền lịnh này cho dân sự rằng: Khi các ngươi thấy những thầy tế lễ về dòng Lê-vi khiêng hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì phải bỏ chỗ đóng trại mình mà đi theo sau.

Các thầy tế lễ phải khiêng hòm giao ước đi trước. Họ là hình ảnh của những LÃNH ĐẠO THUỘC LINH, là người được Chúa giao cho nhiệm vụ HƯỚNG DẪN hội thánh trên hành trình thuộc linh. Tại sao mỗi chúng ta phải bước đi theo họ? Vì những lãnh đạo thuộc linh BƯỚC ĐI THEO Đấng Christ. Từ núi Si-nai, dân sự đi theo ĐÁM MÂY, trong khi hòm giao ước đi giữa dân sự. Nhưng từ khi Môi se qua đời, người ta không còn thấy đám mây nữa. Từ đây, họ phải bước đi theo các THẦY TẾ LỄ, vì các thầy tế-lễ bước đi theo HÒM GIAO ƯỚC. Thành phần lãnh đạo thuộc linh PHẢI LÀM GƯƠNG bước đi theo Hòm Giao Ước. Và dân sự đi theo họ và theo Hòm Giao ước là hình ảnh của Đấng Christ, là cứu cánh, là mục tiêu của đức tin.

B. Những thế hệ trước đều CHẾT HẾT trong đồng vắng vì họ xem thường những lời dặn dò của Môi-se, đã mất cơ hội được vào đất hứa mà đáng lẽ họ được vào gần 40 năm về trước. Đó là hình ảnh dân Chúa bị MẤT PHƯỚC vì cãi lại lời khuyên dạy của những lãnh đạo thuộc linh. Chẳng những họ bị mất phước mà còn gặp đủ mọi rắc rối đau khổ dài dài trong đời sống. Họ cứ “đi dông dài trong đồng vắng”, vì họ không vâng theo lời khuyên của những lãnh đạo thuộc linh CHÂN CHÍNH, là người quan tâm đến linh hồn của họ.

Những lãnh đạo thuộc linh phải ý thức về VAI TRÒ quan trọng của mình, để luôn quan tâm đến linh hồn của con dân Chúa, kiên nhẫn với họ, cầu thay cho họ, và dành thì giờ cầu nguyện kỹ càng trước khi có lời khuyên can cho từng người hay từng nan đề trong đời sống họ. Nhất là phải làm gương cho tín hữu qua đời sống!

 Tóm lại, trong Năm Mới nầy, là con dân Chúa, khi có nan đề chúng ta hãy TIẾN HÀNH lập kế hoạch nhưng cũng đừng quên TÌM KIẾM sự HƯỚNG DẪN của các lãnh đạo thuộc linh của mình.

  1. Tìm Kiếm Ý Chúa và Bước Đi theo sự Hướng Dẫn Của Đức Thánh Linh

Trong Năm Mới nầy, chúng ta phải làm gì khi gặp những nan đề, hay trở ngại CHƯA TỪNG GẶP? Giô-suê 3:4 – “Song le giữa khoảng các ngươi và hòm giao ước phải cách chừng hai ngàn thước; chớ đến gần, hầu cho các ngươi có thế biết đường mình phải đi theo; vì các ngươi chưa hề đi đường này bao giờ.” Vì chưa từng đi đường nầy, nên dân sự phải đi theo hòm Giao Ước, nhưng họ phải đi cách xa xa. Trong khi đó, ngày nay chúng ta may mắn hơn họ, vì có Chúa ở ngay trong lòng và tâm trí mình. Nên chúng ta không thể lầm lạc dù cho chúng ta phải đối phó với những nan đề mà chúng ta chưa từng biết, chưa từng thấy, hay chưa từng trải qua.

Hòm Giao Ước là HÌNH BÓNG về sự hiện của Đức Chúa Trời và sự hướng dẫn của Ngài cho đời sống dân Ysơraên. Giô-suê 3:6 – “Đoạn, Giô-suê nói cùng những thầy tế lễ rằng: Hãy khiêng hòm giao ước đi qua trước dân sự. Vậy, những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước và đi đầu dân sự.” Để có thể bước đi không lầm lạc, biết cách đối phó với những khó khăn trong cuộc sống, con dân Chúa phải DÀNH THÌ GIỜ đến với Chúa qua sự kiêng ăn, cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa để TÌM KIẾM sự HIỆN DIỆN của Ngài, TÌM KIẾM Ý CHÚA, hầu có thể bước đi cách bình an theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.

 

  1. Tìm Kiếm Sự Thánh Khiết Trong Đời Sống Để Thấy Phép Lạ.

Giôsuê căn dặn dân sự như sau trong Giô-suê 3:5“Giô-suê cũng nói cùng dân sự rằng: Hãy làm cho mình ra thánh, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi.

Làm cho mình RA THÁNH là thế nào? Đó là họ phải ĂN NĂN tội lỗi, chừa bỏ những gì không đẹp lòng Chúa. Tìm kiếm sự nên thánh trong đời sống điều kiện tiên quyết để được Chúa nhậm lời cầu nguyện, để nhìn thấy những việc LẠ LÙNG, để PHÉP LẠ xảy ra trong đời sống chúng ta.

Loại bỏ tội lỗi khỏi đời sống đó là điều kiện để kinh nghiệm được một đời sống phước hạnh, đắc thắng ma quỷ, và nhất là thấy được quyền năng và phép lạ của Chúa khi chúng ta đối diện với những nan đề.

Năm Mới nầy, mỗi khi chúng ta gặp những khó khăn, nên nhớ đó là CƠ HỘI để kinh nghiệm được những PHÉP LẠ lớn lao mà Ngài sẽ làm. Ở đây tôi không phải chỉ nói đến phép lạ chữa bệnh, nhưng cũng nhắc quý anh chị em về những VIỆC LẠ LÙNG, VIỆC KHÔNG NGỜ mà chỉ có Chúa mới làm được. Khi đứng trước một nan đề lớn lao, tôi khích lệ ông bà anh chị em hãy cầu nguyện (đó là điều phải làm), nhưng điều quan trọng là hãy TRÔNG ĐỢI “những việc lạ lùng”, những “việc lớn và khó” mà Chúa sẽ làm (Giêrêmi 33:3).

 Đừng quên rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là “EL SHADDAI”, là Đức Chúa Trời đầy Quyền năng, là Đấng Vô Sở Bất Năng (= không có việc chi mà Ngài không làm được)! Chúng ta đừng cầu xin Chúa giải quyết nan đề theo sự suy nghĩ nhỏ bé hay đức tin TẦM THƯỜNG của chúng ta. Hãy nói với Chúa rằng con trông đợi một VIỆC LỚN và KHÓ mà Chúa sẽ làm, việc đáng KINH NGẠC, việc KHÔNG NGỜ TRƯỚC được, để con có cớ lớn mà NGỢI KHEN Ngài và LÀM CHỨNG LẠI công việc lạ lùng của Ngài trong đời sống con. Khi chúng ta cầu nguyện như thế và trông đợi Chúa, thì chắc chắn SẼ THẤY ĐƯỢC những kết quả mà ngày nay người ta gọi đó là những BREAKTHROUGH, những CUỘC ĐỘT PHÁ mà Chúa sẽ làm trong đời sống chúng ta. Trong Năm Mới nầy, hãy trông đợi nhiều CUỘC ĐỘT PHÁ xảy đến trong đời sống chúng ta. Nhưng xin nhắc lại, điều kiện trước khi cầu xin Chúa giải quyết nan đề là hãy nhớ TÌM KIẾM SỰ THÁNH KHIẾT trong đời sống, tức là ăn năn tội lỗi cách thành thật trước mặt Ngài.

  1. Tin Cậy Nơi Lời Hứa Của Đấng Hằng Sống.

 

Trước khi vào Đất Ca-na-an, dân Ysơraên được Giô-suê nhắc lại những LỜI HỨA của Đức Chúa Trời cho họ: Giô-suê 3:9-13 “Đoạn, người (Giô-suê) nói: Nhờ điều này các ngươi sẽ biết rằng Đức Chúa Trời HẰNG SỐNG ngự giữa các ngươi, và Ngài sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân Hê-vít, dân Phê-rê-sít, dân Ghi-rê-ga-sít, dân A-mô-rít, và dân Giê-bu-sít.” Giô-suê nhắc về Đức Chúa Trời của họ là “Đức Chúa Trời Hằng Sống” để phân biệt Ngài với các thần bằng đá bằng gỗ, câm điếc và không có quyền năng của dân ngoại. Đức Chúa Trời Hằng Sống sẽ Ở GIỮA họ, sẽ đồng đi với họ, và sẽ hành động.

Chúa cũng hứa với họ là khi đến chiếm đất của các dân tộc ở Canaan, họ sẽ không cần phải cố gắng hết sức để chiến đấu. Vì Đức Giêhôva sẽ đi trước và chính NGÀI sẽ “đuổi khỏi trước mặt” họ các dân tộc đó, tức là Ngài sẽ khiến cho các dân tộc đó BỎ CHẠY trước khi dân Ysơraên tiến vào chiếm đất của họ. Đó là một cách giải quyết nan đề vô cùng lạ lùng của Chúa. Cho đến ngày nay, Chúa vẫn còn làm việc đó mỗi khi người Do-thái đánh giặc với những kẻ thù của họ. Các quân đội Árập xưa nay rất hung dữ, họ không sợ người Anh hay người Pháp, nhưng trước mặt lính Do-thái thì họ bỏ súng, cởi giày, ném áo để bỏ chạy. Trong Trận Chiến Sáu Ngày hồi năm 1967, có nơi tất cả lính Árập đã bỏ chạy khiến cho người Do-thái bắt được 5 ông đại tướng cùng một lúc, một sự việc chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại, nhất là trong một trận chiến ngắn ngủi chỉ có 6 ngày! Đúng là Chúa không bao giờ thay đổi trong lời hứa của Ngài.

Trong Năm Mới , khi gặp nan đề, chúng ta hãy bình tĩnh mà TIN CẬY Chúa là ĐẤNG HẰNG SỐNG và luôn giữ lời hứa. Ngài sẽ đuổi những nan đề khỏi trước mặt chúng ta và làm những việc lạ lùng và lớn lao khi chúng ta trông đợi Ngài!

  1. Tin Cậy Chúa Nhưng Cũng Phải Can Đảm Hành Động

Gia-cơ 2:17 dạy rằng: “đức tin không có việc làm là đức tin chết.” Đức tin không có việc làm là thế nào? Đó là có đức tin nhưng không chịu vâng lời Chúa dạy, đức tin kèm theo sự SỢ HÃI, không dám TIN CẬY rằng Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài.

Đó là đức tin chết, đức tin vô ích cho đời sống chúng ta!

Điều kiện nào đã khiến cho sông Giô đanh rẽ ra?

Giô-suê 3:15-17 — “Khi các người khiêng hòm đến sông Giô-đanh, và chân của những thầy tế lễ khiêng hòm MỚI BỊ ƯỚT nơi mé nước, 16 thì nước ở trên nguồn thường chảy xuống bèn dừng lại, dồn thành một đống, xa ra một khoảng đến thành A-đam, là thành ở bên cạnh Xát-than; còn nước chảy đến biển đồng bằng, tức Biển mặn, đã rẽ đoạn ra; rồi dân sự đi qua đối ngang Giê-ri-cô.”

Chúng ta học điều gì về đức tin qua mấy câu Kinh Thánh nầy? Đức tin của người trưởng thành trong Chúa phải ĐI ĐÔI với HÀNH ĐỘNG. Dân Ysơraên tin rằng Chúa sẽ làm cho nước rút đi, nhưng Ngài muốn cho họ phải bước xuống nước lúc nước còn lênh láng. Đó là hành động của đức tin, đức tin là không đi theo mắt thấy, nhưng bước tới và tin rằng Chúa sẽ đồng đi với chúng ta, Ngài sẽ hành động, và sẽ mở đường. Hành động của đức tin luôn đòi hỏi một chút TÁO BẠO và GAN DẠ từ phía chúng ta. Ai cũng muốn Chúa mở đường sẵn rồi chúng ta mới bước đi. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi và những người già dặn trong đức tin, thì Chúa luôn muốn chúng ta phải can đảm bước tới rồi Chúa mới mở đường, dù việc nhỏ hay lớn, để chúng ta thấy rằng mình đang đi đúng đường hoặc đúng theo kế hoạch của Ngài.

Khi đức tin dân Ysơraên còn mới mẽ thì Chúa rẽ Biển Đỏ ra làm hai rồi mới bảo dân sự đi qua. Còn sông Giô-đanh là hình bóng về TRÌNH ĐỘ đức tin CAO HƠN, dân sự phải bước xuống sông trước thì nước mới rẽ ra hay rút lui cho họ đi qua. Dù vậy, thật sự thì khi bước đi bằng đức tin CAO HƠN đó Chúa không đòi hỏi họ phải làm những gì QUÁ SỨC của mình: Họ chỉ cần bước một vài bước xuống nước! Hãy suy nghĩ cái khác biệt giữa việc làm của dân sự và việc làm của Chúa: dân sự chỉ làm một việc rất đơn giản, họ chỉ cần bước xuống mé nước một vài bước: “chân của những thầy tế lễ khiêng hòm mới bị ướt…” Họ chỉ ướt bàn chân, không cần ướt tới đầu gối hay đến lưng quần. Trong khi việc của Chúa làm thì rất vĩ đại hơn gấp nghìn triệu lần, đó là: “Nước ở trên nguồn… dừng lại, dồn thành một đống.”

Bước xuống mé nướcđòi hỏi nhiều đức tin không? Không! Bởi vậy, Chúa chỉ cần đức tin của chúng ta to “bằng hạt cải” mà thôi thì sẽ thấy phép lạ lớn lao mà Ngài sẽ làm. Thế mà nhiều khi chúng ta KHÔNG DÁM có HÀNH ĐỘNG của đức tin, cứ bước đi theo ý riêng, theo xác thịt thay vì nhờ cậy Chúa. Nhưng người nào dám bước đi bằng “đức tin qua sông Giô-đanh” thì sẽ kinh nghiệm được quyền năng lạ lùng của Chúa.

VD: Cách đây vài năm, tôi nghe một tôi tớ Chúa ở Việt nam chia sẽ rằng không bao lâu trước đó, vì thấy nhu cầu của hội thánh, ông đã lấy đức tin bắt đâu xây dựng chỗ nhóm mới trong khi ngân quỹ đang có chỉ đủ để xây lên một tầng. Nhưng sau khi bắt đầu làm thì Chúa đã tiếp tục cho hội thánh nhận được thêm tiền dâng từ những người hoàn toàn xa lạ, cho nên họ cứ tiếp tục xây dựng. Sau khi xây xong được ba tầng họ chỉ biết tạ ơn Chúa là Đấng đã làm xong cách lạ lùng công việc mà họ đã bắt đầu bằng đức tin.  >> Cho nên, trên khi gặp khó khăn trở ngại, con cái Chúa nào đã trưởng thành phải có hành động của đức tin, phải bước đi bằng “đức tin qua sông Giô-đanh” can đảm bước xuống nước rồi mới thấy Chúa bắt đầu mở đường, hướng dẫn, và giúp dẹp tan những trở ngại để chúng ta tiếp tục bước đi trên con đường phước hạnh và đầy những việc lạ lùng của Ngài.

Để tiếp tục được MẠNH MẼ trong đức tin, chúng ta cần GHI NHỚ những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Sau khi qua khỏi sông Giô-đanh, Giô-suê bảo dân sự lượm một số hòn đá dưới đáy sông để chất thành một đài kỷ niệm để về sau con cháu họ luôn nhớ đến ơn quyền và lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với họ, để họ luôn biết nhờ cậy Ngài.

Trong Năm Mới nầy, khi đứng trước bất cứ nan đề nào trong cuộc sống, chúng ta chỉ cần NHỚ LẠI những gì Chúa đã làm. Hãy nhớ lại những việc lớn mà Ngài đã làm cho dân Ysơraên, nhớ đến Biển Đỏ và Sông Giô đanh, nhớ đến những gì mà Ngài đã làm trong đời sống mình để được vững tin, để kiên trì cầu nguyệnnhờ cậy Chúa. Ngài chỉ cần chúng ta có đức tin bằng hạt cải, Ngài chỉ cần chúng ta dám bị “ướt bàn chân” (get our feet wet), … Chỉ cần chúng ta có ĐỨC TIN ĐI ĐÔI với hành động nho nhỏ rồi chúng ta sẽ thấy những việc lạ lùng và lớn lao mà Đức Chúa Trời sẽ làm trong đời sống mình!

Kết luận: Không cần hỏi tôi cũng biết nhiều người trong chúng ta đều đang có một vài nan đề nhỏ lớn nào đó làm cho chúng ta bận tâm hay lo lắng khi nhìn vào tương lai. Nhưng hãy tin tôi đi, trong đời sống theo Chúa, BẤT CỨ nan đề nào của chúng ta cũng đều có giải pháp nếu chúng ta biết GIAO PHÓ cho Chúa. Ngài luôn CHO PHÉP những trở ngại và thử thách xảy đến để huấn luyện chúng ta, giúp cho chúng ta trưởng thành hơn, để chúng ta kinh nghiệm được sự chăm sóc chu toàn, đầy quyền năng, và ân điển lớn lao của Ngài. Khi chúng ta đối diện với bất cứ trở ngại nào, nên nhớ kiên nhẫn chờ đợi những việc LỚN LAO VÀ LẠ LÙNG mà Chúa sẽ làm để giúp ta vượt qua nếu chúng ta làm theo 6 tiêu chuẩn học được trong bài học nầy:

* 1.Tiến hành lập kế hoạch không chần chờ

* 2.Tìm kiếm sự hướng dẫn của các lãnh đạo thuộc linh

* 3.Tìm kiếm ý Chúa và sự hiện diện của Ngài

* 4.Tìm kiếm sự Thánh khiết trong đời sống để thấy phép lạ

* 5.Tin cậy những Lời hứa của Chúa là Đấng Hằng Sống

* 6.Tin cậy Chúa và can đảm hành động.

Cầu xin Chúa ban cho quý ông bà anh chị em được một Năm Mới bình an, phước hạnh, và luôn có Chúa Hằng Sống đi cùng. Amen.


Comments

BG – ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG THÁCH THỨC TRONG NĂM MỚI — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *