HomeGDĐT GÂY DỰNG ĐỨC TINGDĐT.Bài Viết NgắnMuôn Vật Đứng Vững Trong Ngài

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2020 TinLanhLibrary.info

Tất cả mọi vật, từ các hành tinh đến các sinh vật có hình thể thấy được, và thậm chí đến con vi-rút Corona nhỏ bé nhất không thấy được bằng mắt thường, đều có THỂ CHẤT được hình thành bởi nhiều loại NGUYÊN TỬ ráp lại với nhau. Những NGUYÊN TỬ có hình tròn nhờ những HẠT electrons xoay vần chung quanh cái HẠT NHÂN bên trong. Hạt nhân ở trung tâm có thể ví như mặt trời, với các electrons ví như các hành tinh quay chung quanh, nhưng những hành tinh nầy quay vòng vòng với tốc độ cực nhanh. Vì các electrons quay quá nhanh nên một số thể chất, khi rờ đến có vẻ thật cứng như là sắt hay đá chẳng hạn, thật sự là “trống rỗng”! Vì 99.999999% dung tích của những hạt nhân của những thể chất đó là không gian trống rỗng (empty space).

Cũng vậy, khi cầm trong tay một trái cân 5 kí lô bằng sắt, thì 99.999999% BÊN TRONG trái cân đó là khoảng không gian trống không! Thật là kỳ diệu! Thể chất có sức nặng 5 kí lô của trái cân đó thật sự chỉ chiếm có khoảng 0.000001% dung tích của nó, tức còn nhỏ hơn con vi trùng! Một vật nhỏ hơn con vi trùng mà nặng 5 kí lô. Thật là lạ lùng!

Làm sao những electrons đó cứ tiếp tục xoay quanh như vậy từ đời nầy sang đời kia mà không bị chậm lại? Một tảng đá nằm yên trên đồi không thật sự “yên” đâu. Từ hàng nghìn năm qua, các nguyên tử của nó luôn luôn cử động! Nếu các electrons xoay chậm lại, thì các nguyên tử sẽ bị “sụp đổ xuống” (collapsed). Nếu việc đó xảy đến ngay bây giờ, thì tảng đá hay chiếc ô tô của bạn sẽ teo lại còn nhỏ hơn con vi trùng! Và nếu cơ thể của cả nhân loại đang sống trên thế giới hiện nay bị sụp xuống gom lại thì chỉ còn bằng một hòn bi mà trẻ con chơi!

Sức mạnh hay nguồn năng lượng đã giữ cho mọi nguyên tử và mọi vật không bị sụp đổ xuống, nhưng tiếp tục mang hình thể của nó cách không thay đổi, chính là Đấng Tạo Hoá.

Chính Đức Chúa Trời đã giữ cho các hành tinh trong vũ trụ và các electrons cực nhỏ trong các nguyên tử tiếp tục xoay vần không ngừng nghỉ từ đời nầy qua đời kia.

Ngài đã SÁNG TẠO ra mọi vật mọi loài, từ các hành tinh vĩ đại thấy được đến những nguyên tử đủ loại không thấy được, nhưng hiện hữu trong cơ thể chúng ta, trong cây cối, trong sỏi đá, trong các kim loại, trong các loài cầm thú, trong từng con vi trùng hay vi-rút. Ngài đã và đang GIÚP cho mọi loài, mọi thể chất, và mọi phần tử hay nguyên tử của những vật đó được “ĐỨNG VỮNG” và tồn tại.

Đấng CẦM VỮNG mọi sự đó là Đấng TẠO HÓA, là ĐỨC CHÚA TRỜI (là Ông Trời hay Thượng Đế của người Á-đông), và cũng chính là ĐẤNG CHRIST, là Cứu Chúa GIÊ-SU của chúng ta như Lời Kinh Thánh đã nói:

“Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, … đều bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và MUÔN VẬT ĐỨNG VỮNG trong Ngài.” (Cô-lô-se 1:15-18).

“Đừng sợ vì Ta ở với con, Chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời của con!
Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ; phải, Ta sẽ giúp đỡ con, dùng TAY PHẢI công chính của Ta mà NẮM GIỮ con.” (Ê-sai 41:10, Bản Hiệu Đính)

Chúng ta thấy rằng Chúa chỉ cần PHÁN một tiếng là các nguyên tử của bất cứ vi-rút nguy hiểm nào cũng phải sụp đổ xuống và vi-rút sẽ biến mất ngay. Những cơn dịch sẽ ngưng lại cách thình lình như đã từng xảy ra mà Thánh Kinh ghi lại. Khi cầu nguyện, chúng ta có thể lấy đức tin xin Chúa thương xót nhân loại mà làm điều đó để chấm dứt nạn dịch nầy!

Nguyền xin Chúa Cứu Thế ban cho chúng ta nhìn thấy QUYỀN NĂNG vĩ đại của Ngài, để tiếp tục kêu cầu Chúa, tìm được sự BÌNH AN và VỮNG TÂM khi phải đối phó với những biến cố, thiên tai, và dịch bệnh ngày càng dồn dập trong THỜI KỲ CUỐI CÙNG nầy. Amen.
.


Comments

Muôn Vật Đứng Vững Trong Ngài — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *