Chúa Giê-su Thật Đã Sống Lại

Mục sư Nguyễn Duy Tân –  © 2023 TinLanhLibrary.info Sự kiện Chúa Jesus đã sống lại là một biến cố mà nhiều học giả, kể cả nhiều nhà báo và sử gia đã công nhận rằng đó là một sự … Continue reading →