HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của MS N. Duy TânChúa Giê-su Thật Đã Sống Lại

Mục sư Nguyễn Duy Tân © 2023 TinLanhLibrary.info

Sự kiện Chúa Jesus đã sống lại là một biến cố mà nhiều học giả, kể cả nhiều nhà báo và sử gia đã công nhận rằng đó là một sự kiện lịch sử có thật không thể chối cãi được. Chính Chúa Jesus sau khi Ngài sống lại cũng đã hết sức cố gắng đánh tan mọi nghi ngờ và chứng minh cùng mọi người rằng Ngài THẬT SỰ ĐÃ SỐNG LẠI trong một thân thể mới, với những đặc tính mới lạ và hoàn toàn sống động.

Công Vụ 1:3 – “Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài LẤY NHIỀU CHỨNG CỚ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời.”

Ngài cũng đã cố gắng CHỨNG MINH cùng nhiều người ở nhiều nơi khác nhau rằng Ngài đã sống lại trong một thân thể có xương và thịt mà người ta có thể nhìn thấy và rờ đến được, cũng như có thể ăn uống được như người thường.

Luca 24:39-43 – “Hãy xem tay chân ta: thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có. 40 Đang phán vậy, Ngài giơ tay và chân ra cho xem. 41 Nhưng vì cớ môn đồ vui mừng nên CHƯA TIN CHẮC, và lấy làm lạ, thì Ngài phán rằng: Ở đây các ngươi có gì ăn không? 42 Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. 43 Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ.”

Giăng 20:27-28 – “Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin! 28 Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!”

Thô-ma là người nghi ngờ mấy hôm trước khi nghe nói Ngài đã sống lại, thì mấy ngày sau ông được Chúa cho thấy các vết thẹo nơi tay và hông của Ngài, nên ông phải nhìn nhận rằng chính Ngài là thầy mình. Khi phục sinh Con của Ngài, Đức Chúa Trời cố ý chừa lại các vết thương đó để lưu niệm và với lý do để chứng minh về Ngài cùng những kẻ hay nghi ngờ. Người Do-thái trong tương lai sẽ tin nhận Ngài khi nhìn thấy Đấng Mê-sia hiện ra đầy quyền năng như họ mong đợi, với những vết thẹo trên tay, chân, và hông Ngài.

Nhờ mang một thân thể hậu phục sinh có đặc tánh thuộc linh (thuộc về Trời) khác với lúc trước, nên Ngài không bị mệt mỏi hay mất thì giờ khi đi từ nơi nầy đến nơi khác. Ngài cũng có thể hiện ra trong thân thể bằng xương bằng thịt ở bất cứ nơi nào, dù ngay bên trong những căn nhà gạch đá đang khóa cửa, hoặc biến đi khi cần, rồi hiện ra ở một nơi khác để gặp các môn đồ.

Giăng 20:19 – “Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đang đóng lại, vì sợ dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus (hiện) đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!” (Cũng xem Giăng 20:26).

Trong các bản dịch khác, cửa không chỉ là đóng (closed), nhưng cũng có nghĩa là được khóa chặc (locked). Điều đó cho thấy Chúa không cần ai mở cửa, Ngài hiện ra ngay trong phòng kín nơi môn đồ đang nhóm lại. Đó là một khả năng mà trước đó Ngài không có.

Việc Chúa hiện ra khắp nơi với thân thể bằng xương bằng thịt của Ngài, ngay giữa các môn đồ lúc họ đang nhóm họp trong phòng kín là một hành động rất cần thiết, vì lúc đó tôi con Ngài đang sống trong hoang mang và sợ hãi. Sự kiện nầy khích lệ chúng ta rất nhiều, vì với thân thể bằng xương bằng thịt mà Ngài còn có thể hiện ra giữa họ khi họ đang thờ phượng và cầu nguyện, thì huống chi ngày nay, qua Đức Thánh Linh, Ngài chắc chắn cũng hiện diện giữa những con dân của Ngài khi họ nhóm hiệp nhau, như lời của một bài hát, “Thần linh của Chúa, hiện diện nơi đây, Thần linh của Chúa, đang ở nơi nầy!”

Mác 16:6,7 – “Nhưng người đó (thiên sứ) nói với họ: “Đừng kinh hoảng! Các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus người Na-xa-rét, là Đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài sống lại rồi, không còn ở đây nữa. Hãy xem nơi đã an táng Ngài. Hãy đi, báo cho các môn đồ Ngài và Phi-e-rơ rằng NGÀI ĐANG ĐẾN GA-LI-LÊ TRƯỚC CÁC NGƯƠI. Tại đó, các ngươi sẽ thấy Ngài như Ngài đã phán với các ngươi.” (Bản Hiệu Đính)

Ngay buổi sáng sớm ngày Chúa sống lại, lúc trời còn mờ mờ, tại mồ mả ngoài thành Giê-ru-sa-lem, thiên sứ cho biết Chúa đang đến xứ Ga-li-lê, cách thành Giê-ru-sa-lem 70 dặm, một đoạn đường mà bình thường người đi bộ phải mất 2 ngày rưỡi mới đến nơi.

Cho nên, chỉ trong vòng 40 ngày Chúa Jesus có cơ hội hiện ra ở nhiều nơi, gặp rất nhiều môn đồ để căn dặn họ nhiều điều, và dạy dỗ họ những lẽ thật quan trọng về Nước Trời. Số người đông đảo đó là những NHÂN CHỨNG chắc chắn về sự sống lại của Chúa Jesus, một biến động không ai chối cãi hay nghi ngờ được.

Ngày nay, bằng chứng hùng hồn cho chúng ta về sự sống lại của Chúa Jesus là Đức Thánh Linh, là Linh của Ngài, là Đấng mà chúng ta biết chắc đang ngự trong lòng và hành động qua chúng ta y như Lời Ngài đã hứa trước:

Giăng 16:7 – “Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi (Đức Thánh Linh) sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài (Đức Thánh Linh) đến.”

Chúa Jesus thật đã sống lại, Ngài về Trời (Công vụ đoạn 1), và đã sai Đức Thánh Linh đến ở với chúng ta để giải nghĩa và dạy dỗ chúng ta những gì mà Lời Chúa đã ghi lại, để ban cho chúng ta sự bình an (Shalom) lạ lùng, niềm vui thiên thượng, bông trái thuộc linh, v.v. Ngày nay, Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta những gì mà chính Đức Chúa Jesus đã dạy các môn đồ Ngài. Qua Đức Thánh Linh, Chúa Jesus đã biến đổi đời sống vô số người xưa nay, chữa lành tật bệnh, cũng như ban cho họ quyền năng và ơn tứ để sử dụng đời sống họ. Qua Thánh Linh, Ngài tiếp tục sứ mạng mà Đức Chúa Cha đã giao cho khi Ngài hành động qua các Sứ đồ và con dân của Ngài suốt hai nghìn năm qua.

Nguyền xin Đấng Christ tiếp tục sống trong lòng anh chị em và hiện diện giữa anh chị em qua Thánh Linh khi anh chị em họp nhau thờ phượng Ngài, để chứng minh cho thế gian biết rằng Ngài thật sự đang sống cách vinh hiển, đang hành động cách có quyền năng trong hội thánh và trong đời sống mỗi chúng ta.

Nếu quý vị nào chưa có cơ hội tin nhận Chúa Jesus, thì hãy mời Ngài ngự vào lòng mình. Ngài sẽ sống trong lòng bạn, soi sáng tâm trí bạn để an ủi, dạy dỗ, và hướng dẫn bạn trong mọi lúc mọi nơi khi bạn cần đến Ngài. Amen.


Comments

Chúa Giê-su Thật Đã Sống Lại — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *