HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của MS N. Duy TânBG – “BẢY THẾ HỆ ĐƯỢC CHÚA CHỌN”

 Mục sư Nguyễn Duy Tân, © 2020 TinLanhLibrary.info

Dẫn nhập: Khi các công ty điện tử xuất bản những dữ liệu (software) cho máy điện toán, họ thường dùng những con số 1.0, 2.0, 3.0 v.v. để đặt tên cho những SẢN PHẨM đó. Khi lần đầu tiên được xuất bản thì họ gọi dữ liệu hay sản phẩm đó là Thế hệ 1.0. Những thế hệ kế tiếp được cải tiến tốt hơn sẽ mang tên theo thứ tự Thế hệ 2.0 hay 3.0, 4.0, v.v.

Đức Chúa Trời khi tạo dựng vũ trụ nầy cũng làm từng đợt như vậy. Trước khi tạo dựng loài người và các loài thú hiện có, Chúa đã tạo dựng những loài voi to lớn (mammoth) và khủng long vĩ đại (dinausaur). Sau đó Ngài tận diệt chúng trước khi tạo ra loài người và các loài thú nhỏ hơn không nguy hiểm cho nhân loại.

Khi tạo dựng LOÀI NGƯỜI là loài thọ tạo cao trọng nhất, Ngài ban cho họ quyền TỰ DO LỰA CHỌN, nên dù biết trước mọi sự, Ngài phải chấp nhận sự THẤT BẠI của nhân loại. Vì loài người bị thất bại LIÊN TỤC, nên nhiều lần Chúa quyết định tuyển chọn để biệt riêng ra nhiều thế hệ khác nhau cho chương trình cứu rỗi và kế hoạch đời đời của Ngài. Gần đây Chúa cho tôi khám phá ra từ Lời Chúa một lẽ thật mà chưa thấy ai nói đến, đó là theo giòng lịch sử của nhân loại, Chúa đã và sẽ CHỌN LỰA ra tất cả BẢY THẾ HỆ DÀNH RIÊNG ra cho Ngài. Qua bài học nầy chúng ta cần thấy rõ mình thuộc về thế hệ nào và đặc ân mà Chúa dành cho chúng ta, cũng như trách nhiệm mà chúng ta sẽ nhận được trong kế hoạch đời đời của Ngài.

I. NHỮNG THẾ HỆ ĐƯỢC CHỌN TỪ SÁNG THẾ ĐẾN ÁP-RA-HAM.

Trong kế hoạch đời đời của Ngài, Đức Chúa Trời đã tạo dựng A-ĐAM và Ê-VA, là “sản phẩm ĐẦU TIÊN của Ngài mà tôi xin gọi là THẾ HỆ 1.0 theo cách đặt tên của công nghệ điện tử, với mục đích để giúp chúng ta dễ hình dung ra vị trí của những nhân vật trong Kinh Thánh và của chính chúng ta. Sau khi Ađam phạm tội thì loài người bị bại hoại. Cain đã giết Abên chỉ vì một của lễ không được Chúa nhậm và sau đó CON CHÁU CỦA của ông, thuộc Thế hệ 1.0, bị xem như MẤT QUYỀN LÀM CON của Chúa. Họ sanh con cháu đông đúc chuyên làm nghề trồng trọt, chăn nuôi, kẻ thì có tài âm nhạc, người thì thợ rèn. Nhưng họ là thế hệ không biết thờ phượng Đức Chúa Trời.

Tạ ơn Chúa, ngay từ buổi đầu đó, Đức Chúa Trời đã chọn ra một thế hệ khác từ người con trai thứ ba của Ađam là SẾT và CON CHÁU của ông để làm một DÂN TỘC BIỆT RIÊNG RA CHO NGÀI. Con cháu của ông là một thế hệ biết thờ phượng Đức Chúa Trời (Sáng. 4:26). Dòng giống của Sết được mang danh“CÁC CON TRAI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI” hay “CON ĐỨC CHÚA TRỜI.” (Sáng thế ký 6:2). Tôi xin gọi con cháu của SẾT là THẾ HỆ 2.0. Họ là những người cao lớn, mạnh mẽ và có nhiều dũng sĩ. Nhưng, rồi sau đó vì ham sắc đẹp của các “CON GÁI LOÀI NGƯỜI” tức là con cháu của Ca-in, mà các con trai của Sết đã cưới các con gái thuộc dòng dõi của CA-IN (Thế hệ 1.0) làm vợ.

Từ đó dòng dõi của Sết cũng bị bại hoại như con cháu của Ca-in, nên Đức Chúa Trời đã giảm bớt tuổi thọ của họ từ 7-8 trăm tuổi xuống còn 120 năm mà thôi. Sự rủa sả và tội lỗi đã lây qua thế hệ nầy và lan ra khắp đất, và kết quả là loài người thuộc cả hai Thế hệ 1.0 (con cháu Ca-in) và 2.0 (con cháu Sết) đều hoàn toàn bị tội lỗi cai trị và đầy dẫy sự hung ác (Sáng 6:5,11), đến nỗi Đức Chúa Trời vô cùng đau lòng mà lập kế hoạch HỦY DIỆT toàn thể nhân loại bằng Nạn ĐẠI HỒNG THỦY. Ngài chỉ chừa lại một gia đình, với mục đích để chọn ra một thế hệ mới. Nạn lụt đã diệt hết loài người thuộc Thế hệ 1.0 và 2.0. (Sáng 6:12-22). Từ đó, chỉ còn lại CON CHÁU NÔ-Ê LÀ THẾ HỆ 3.0. Thế hệ nầy bắt đầu sanh sản và lan tràn khắp thế giới.

II. THẾ HỆ ĐƯỢC CHỌN TỪ ÁP-RA-HAM ĐẾN ĐẤNG CHRIST.

Nhưng hởi ôi, không lâu sau đó loài người thuộc Thế hệ 3.0 (con cháu Nô-ê) lại cũng bị rơi vào lối sống đầy gian ác nên Chúa quyết định chọn một THẾ HỆ KHÁC NỮA để thực hiện kế hoạch cứu rỗi đời đời của Ngài, bắt đầu với một người mà Ngài vô cùng đẹp lòng, đó là ÁPRAHAM. Và thật vậy, Ápraham là một người vô cùng xứng đáng vì đức tin mạnh mẽ và tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời. Vợ chồng ông sinh ra Y-sác là đứa con của Lời hứa. Từ Y-sác sinh ra Êsau và Gia-cốp, nhưng chỉ có Giacốp được Chúa chọn để sinh ra 12 con trai, và từ họ sinh ra 12 CHI PHÁIdân Ysơraên, mà tôi mạn phép gọi họ là THẾ HỆ 4.0. Từ đó 99% những dân tộc khác trên thế giới thuộc con cháu của Nô-ê (Thế hệ 3.0) hầu như không được Chúa quan tâm đến nữa.

Vì yêu thương dân Ysơraên là dân mà Ngài đã chọn, Đức Chúa Trời đã tìm đủ mọi cách để bảo vệ Thế hệ 4.0 nầy như cha mẹ chăm sóc con cái mình. Để dân Ngài có một vùng đất yên ổn mà sinh sống, Ngài ban cho họ ĐẤT HỨA mà Ngài đã hứa với các tổ phụ của họ là xứ Canaan. Ngài truyền lệnh cho họ tiêu diệt hết những dân tộc đầy tội lỗi và gian ác đang sống nơi đó, hầu cho Thế hệ 4.0 nầy không bị lây nhiễm bởi văn hóa đầy tội lỗi của các dân tộc thờ thần tượng thuộc Thế hệ 3.0 đã sống nơi nầy. Môi-se nhắc cho họ về ĐẶC ÂN lớn lao và vô cùng đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã dành cho họ như sau:

Phục Truyền 7:6 ~ “Vì anh chị em là một dân tộc thánh THUỘC RIÊNG về CHÚA, Đức Chúa Trời anh chị em. Anh chị em đã được Ngài LỰA CHỌN trong tất cả các dân tộc trên đất để làm dân Chúacơ nghiệp quý báu của Ngài.” (BDM)

Nhưng MA QUỶ là kẻ chống Đức Chúa Trời luôn tìm cách PHÁ HOẠI sự toàn hảo của xã hội mà Chúa muốn mong đợi, nên Thế hệ 4.0 là con cháu Áp-ra-ham (dân Ysơraên) liên tục bị các dân tộc trong vùng thuộc Thế hệ 3.0 cám dỗ họ thờ những THẦN TƯỢNG mà Chúa gớm ghiết, phản bội Chúa, và liên tục rơi vào lối sống đầy gian ác làm ô nhơ Danh Ngài. Nhiều lần nhiều lúc Chúa đã dùng các TIÊN TRI để nhắc nhở và cảnh cáo họ nhưng họ không ăn năn. Lắm lúc Ngài đã kỷ luật họ thật gắt gao, đến đổi 10 chi phái hầu như đã bị kẻ thù tuyệt diệt hết, chỉ còn sót lại hai chi phái, là Giu-đa và Bên-Gia-Min. Trong thời Chúa Giê-su, người ta đã gọi dân Ysơraên là DÂN GIU-ĐA vì họ là chi phái đông nhất còn sống sót mà Chúa chừa lại. Người ta gọi tắc DÂN Giu-đa là “Giu” (hay JEWS, hay dân Do-thái). Họ sống sót nhờ ân điển của Chúa và vì cớ chương trình lớn lao cho toàn thế giới mà Ngài cần thực hiện qua Đấng Christ, là Đấng phải được sinh ra trong chi phái Giu-đa.

III. THẾ HỆ ĐƯỢC CHỌN THUỘC THỜI KỲ TÂN ƯỚC (HỘI THÁNH)

Khi Chúa Giê-su đến thế gian, Ngài chọn 12 SỨ ĐỒ, huấn luyện, và dạy dỗ họ cùng rất đông môn đồ khác. Sau khi sống lại, Ngài về Trời và trở lại qua Đức Thánh Linh để NGỰ VÀO LÒNG các Sứ đồ và môn đồ đầu tiên, thành lập THẾ HỆ 5.0 là HỘI THÁNH qua công việc của Đức Thánh Linh và các Sứ đồ. THẾ HỆ 5.0 nầy bao gồm MỌI GIỐNG DÂN VÀ MỌI TẦNG LỚP TRONG XÃ HỘI. Bất cứ người nào đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế và được TÁI SINH BỞI ĐỨC THÁNH LINH đều được gia nhập vào Thế hệ 5.0 nầy. Họ có khả năng theo Chúa trung tín hơn, có đức tin mạnh mẽ hơn Thế hệ 3.0 và 4.0 nhờ tâm trí được đổi mới bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Nhờ đó sau 2,000 năm, thế hệ 5.0 (Hội Thánh) đã tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn và lan rộng khắp thế giới dù không biết bao nhiêu lần Hội Thánh Chúa gặp trở ngại từ những kế hoạch đồng hóa, bắt bớ, và giết hại bởi những quyền lực của thế gian và ma quỷ.

Là người Việt Nam, anh em hãy suy nghĩ kỹ đi, chúng ta là con cháu của Xem, con của Nô-ê, thuộc thế hệ 3.0. Những dân tộc thuộc thế hệ 3.0, trong đó có người Việt chúng ta, chỉ là dân ngoại, không có một chút quyền lợi hay hy vọng nào trong hàng nghìn năm. Đức Chúa Trời chỉ tập trung dạy dỗ và bảo vệ thế hệ 4.0 là dân Y-sơ-raên, dân được chọn của Ngài.

Trước khi tin Chúa, chúng ta chỉ xứng đáng bị hình phạt nơi Hỏa ngục cũng như mọi người. Nhưng tạ ơn Chúa bởi ân điển và tình yêu bao la của Ngài, Đức Chúa Trời đã chọn và mang chúng ta ra khỏi tình trạng hư mất như mọi người, được đặc ân trở thành DÂN THÁNH, DÂN ĐƯỢC CHỌN như Áp-ra-ham và con cháu ông. Chúng ta đã được Chúa chọn ra từ Thế hệ 3.0 để được gia nhập vào Thế hệ 5.0 cao hơn, mới hơn, và cao trọng hơn vì được xem là con cái của Đức Chúa Trời.

Nguyền xin Chúa cho chúng ta đừng sống theo gương bất tuân của dân Ysơraên là Thế hệ 4.0, không thờ hình tượng như những dân tộc thuộc thế hệ 3.0, nhưng biết dâng đời sống mình để sống cách thành thật, khiêm nhượng, thánh khiết, và đầy tình yêu thương để luôn mang đến vinh hiển cho Danh Đức Chúa Trời. Amen.

(Còn tiếp, Đón xem Phần 2: Thế Hệ 6.0 và 7.0) 

Phần 2: CÁC THẾ HỆ ĐƯỢC CHỌN SAU BIẾN CỐ TÁI LÂM.

IV. NHỮNG THẾ HỆ ĐƯỢC CHỌN TRONG THỜI KỲ SAU TÁI LÂM

Trong tương lai, khi Chúa Giê-su tái lâm, tức khi Ngài trở lại hành tinh của chúng ta lần thứ hai, Đức Chúa Trời sẽ khiến cho một số người từ Thế hệ 1.0 đến Thế hệ 5.0 có đức tin thật, đã qua đời trong thời Cựu Ước cũng như những Cơ-đốc nhân đã qua đời trong thời Tân Ước được SỐNG LẠI với một thân thể vinh quang. Tất cả những thánh nhân trong thời Cựu Ước như Ađam, Êva, Abên, Sết, Hê-nóc, Nô-ê, Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, Môi-se, Đa-vít, Đaniên, Samuên, v.v. đều sẽ sống lại! Những Cơ đốc nhân thuộc thời Tân Ước như các Sứ đồ, các môn đồ, những tín hữu tử vì đạo, và những người có đức tin thật khắp thế giới ĐÃ QUA ĐỜI suốt 2000 năm qua sẽ được SỐNG LẠI trong thân thể mới. Đồng một lúc, Đức Chúa Trời cũng sẽ khiến cho những Cơ-đốc nhân ĐANG SỐNG là người đã được tái sanh (có Đức Thánh Linh trong lòng, thuộc Thế hệ 5.0), được BIẾN HÓA và mặc lấy một thân thể mới đầy vinh hiển.

Tất cả những người đó vì ĐƯỢC BIẾN HÓA nên TRỞ NÊN một TẠO VẬT MỚI thuộc THẾ HỆ 6.0. Họ sẽ được cất lên (raptured) tức bay lên không trung mà gặp Đấng Christ trên đám mây, để được Ngài đưa đến một nơi mà Ngài đã chuẩn bị, nhưng chưa phải là nơi ở đời đời của họ. THẾ HỆ 6.0 là một thế hệ rất đặc biệt, vì họ không còn bị ảnh hưởng bởi LUẬT VẬT LÝ của trái đất, không còn BỆNH TẬT, và có khả năng TỒN TẠI ĐỜI ĐỜI. Nói về những gì xảy đến lúc Chúa tái lâm, Phao-lô viết:

1Côr. 15: 51-58 ~ “Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ BIẾN HÓA, 52 trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều SỐNG LẠI được không hay hư nát, và chúng ta (người đang sống) đều sẽ biến hóa.”

Đaniên 12:2 ~Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự SỐNG ĐỜI ĐỜI, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời.”

Chỉ có những người có đức tin nơi Đức Gia-Vê (Cựu Ước) và nơi Đấng Christ mới được sống lại để hưởng sự sống đời đời; người khước từ kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục sống trong “sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời”.

Côlôse 3:3 ~ “Khi nào Chúa Cứu Thế là sự sống của chúng ta hiển hiện, lúc ấy anh chị em cũng sẽ HIỂN HIỆN với Ngài trong vinh quang.” (Bản Dịch Mới).

Cụm từ “Hiển hiện” (hay hiện ra trong hình thể mà mọi mắt sẽ thấy được), có nghĩa là khi Đấng CHRIST tái lâm thì Ngài sẽ hiện ra (xuất hiện) trong VINH HIỂN, chứ không phải được sanh ra giống như những con người xác thịt giả danh là “Đấng Christ tái lâm” để dụ dỗ những người không hiểu Lời Chúa. Đồng một lúc, CHÚNG TA là con cái thật của Chúa cũng sẽ được SỐNG LẠI cách hiển hiện (nếu đã qua đời), hoặc được BIẾN HÓA (nếu đang sống) để nhận lấy một THÂN THỂ vinh hiển và hiển hiện (có thể xác rờ chạm và thấy được). Từ thân thể đã bại hoại vì tội lỗi, dù đang mang bệnh tật yếu đuối thuộc Thế hệ 5.0, chúng ta được “biến hóa” để “mặc lấy” một cơ thể “vinh hiển” và cường tráng thuộc THẾ HỆ 6.0, được Chúa Cứu Thế rước đi để bắt đầu một cuộc sống mới mãi mãi gần bên Đấng đã chọn và cứu mình.

Nếu bạn là một “Cơ đốc nhân”, đã từng đi nhà thờ mấy mươi năm qua, hoặc được sinh ra trong một gia đình tin kính Chúa, nhưng lúc đó thấy mình “BỊ BỎ LẠI” trong khi nhiều người thân đã biến mất thì cũng không nên quá tuyệt vọng! Bao nhiêu năm qua bạn ngỡ rằng mình thuộc Thế hệ 5.0 (được tái sinh và có Đức Thánh Linh trong lòng), nhưng lúc đó bạn mới nhận ra mình VẪN CÒN thuộc vào THẾ HỆ 3.0!con người BỀ TRONG của bạn chưa từng được biến đổi thành một người mới trong Chúa (Thế hệ 5.0) nên người BỀ NGOÀI của bạn đã mất cơ hội được BIẾN HÓA để trở thành những tạo vật THUỘC LINH vinh hiển (Thế hệ 6.0) để được cất lên khi Đấng Christ hiện ra trên đám mây! Nếu lỡ bị bỏ lại, bạn vẫn còn cơ hội ĂN NĂN tin nhận Chúa nhưng chỉ được thay đổi con người bề trong (tâm trí) tức được TÁI SANH để trở thành Thế hệ 5.0. Tại sao chúng ta biết điều đó? Vì Lời Chúa cho biết trong thời kỳ AntiChrist cai trị (sau Chúa tái lâm), thì phần lớn người Do thái sẽ tin nhận Chúa Giê-su Christ, đắc lực làm chứng nhân cho Ngài, và sẽ bị AntiChrist bức hại. Như vậy, những người “tín hữu” bị bỏ lại khắp thế giới và mọi người khác cũng sẽ có cơ hội ăn năn và thành thật tin nhận Chúa. Đó là điều mà Chúa muốn vì Ngài sẽ dùng sự đau đớn trong những cơn đại nạn khác nhau để khiến cho nhiều người ăn năn. Vì họ đã thấy Chúa rồi mới tin nên những Cơ-đốc nhân nầy chẳng những không được phước như những người tin trước Chúa tái lâm và còn phải TRẢ GIÁ rất đắt. Vì họ chỉ là thành phần thiểu số, phải sống với chế độ của Anti-Christ (Kẻ Chống Chúa) và giữa những người gian ác thuộc Thế hệ 3.0 và 4.0, nên họ phải chịu bắt bớ và có thể bị giết vì niềm tin của mình. Một cái giá khác là họ sẽ phải chịu là phải sống trong một xã hội đầy khó khăn trên phương diện kinh tế, chính trị, lẫn tôn giáo. Vì niềm tin, họ có thể sẽ mất quyền công dân, không được mua thức ăn hay những nhu yếu phẩm khác nếu họ từ chối nhận “con dấu” trên trán hay trên tay. Con dấu nầy là một con chip mà chính quyền độc ác của Anti-Christ bắt buộc mọi người dân phải cấy vào dưới lớp da trên trán hay trên tay. Con chip thông minh nầy chứa những thông tin về tài khoản ngân hàng, hồ sơ y tế, và những thông tin cá nhân khác, vì mục đích tiện ích nhưng cũng để chính quyền dễ điều khiển và kiểm soát mọi người. Nhưng, thời kỳ khó khăn nầy chỉ kéo dài trong 7 năm (Bảy năm Đại nạn). Nếu bạn qua đời trong thời gian đó thì sau một nghìn năm bạn sẽ sống lại để được đứng trước Toà án của Đấng Christ để được thưởng. Nếu bạn không bị giết vì niềm tin của mình thì sẽ được tiếp tục sống an lành trong thời “Nghìn Năm Bình An” như mọi thường dân khác, nhưng sẽ KHÔNG ĐƯỢC dự phần “cai trị” vương quốc bình an, một đặc ân chỉ dành cho những người đã được cất lên và trở lại với Đấng Christ thuộc Thế hệ 6.0 mà thôi.

V. NHỮNG THẾ HỆ HIỆN HỮU TRONG THỜI KỲ “THIÊN HY NIÊN”

7 năm sau khi Đấng Christ cất Hội Thánh Ngài lên (Thế hệ 6.0), Ngài sẽ mang họ TRỞ LẠI trái đất. Lúc đó Ngài sẽ hiện ra như một vị tướng lãnh, một vị Vua để chiến đấu với Anti-Christ và đắc thắng mọi kẻ thù trong một trận thế chiến vĩ đại để giải cứu dân Do-thái và thiết lập Vương quốc hiển hiện và toàn cầu của Ngài.

Khải Huyền 17:14 – “Chúng chiến tranh cùng Chiên Con, Chiên Con sẽ được thắng, vì là CHÚA CỦA CÁC CHÚA, VUA CỦA CÁC VUA; và những kẻ ĐƯỢC KÊU GỌI, những kẻ ĐƯỢC CHỌN cùng những kẻ TRUNG TÍN đều ở với Chiên Con, cũng thắng được chúng nữa.”

Cụm từ “những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn” chắc chắn nói đến chúng ta, là những SIÊU NHÂN thuộc thế hệ 6.0 được trở lại để cùng chiến đấu với Chúa của các Chúa là Đấng Christ. Sau khi đắc thắng cách dễ dàng và tiêu diệt Anti-Christ, Ngài tạm nhốt ma quỷ vào vực sâu (Khải 20:1-3). Rồi Thế hệ 6.0 nầy sẽ được ĐỒNG CAI TRỊ cả thế giới với Chúa trong thời “NGHÌN NĂM BÌNH AN” (Thiên Hy Niên), vì Vương quốc của Đấng Christ lúc bấy giờ sẽ là một tổ chức HỘI THÁNH nhưng cũng là một thể chế CHÍNH TRỊ cầm quyền trên mọi dân mọi nước. Trong thế giới chưa hoàn hảo đó vẫn còn loài người thuộc Thế hệ 3.0 không tin Chúa và còn tấm lòng gian ác, cũng như một số người Do-thái (Thế hệ 4.0) vẫn từ khước Phúc Âm. Nơi đó cũng sẽ có một số rất đông tín hữu Cơ đốc là những người đã bị bỏ lại và người ngoại thành thật tin Chúa (Thế hệ 5.0). Một số đông người Do-thái cũng sẽ quyết định tin Chúa vì nhận biết Chúa Giê-su chính là Đấng Mê-sia mà họ chờ đợi và đã lỡ đóng đinh Ngài 2000 năm trước.

Vương Quốc HỮU HÌNH của Đấng Christ sẽ bao trùm khắp thế giới. THẾ HỆ 6.0 sẽ đồng cai trị với NgàiVUA CỦA MUÔN VUA. Từ “muôn vua” nói đến những tín hữu thuộc Thế Hệ 6.0 được giao cho nhiệm vụ cai trị những thành phố lớn hay những quốc gia khác nhau trên thế giới. Họ sẽ cùng Ngài cai trị bằng tình yêu thương nhưng cũng với kỷ luật và công bằng tuyệt đối, nhờ đó mà dù tội lỗi VẪN CÒN tồn tại trên thế gian, loài người vẫn được an hưởng một cuộc sống bình an trong 1000 năm. Sự bình an đó nói đến một thế giới không có chiến tranh và bạo lực, vì Đấng Christ và đạo binh của Ngài (Thế hệ 6.0) sẽ cai trị cách công bình và nghiêm minh “bằng cây gậy sắt” (Khải. 19:13-16, Êsai 11:4). Nếu bạn là người tai mắt, là lãnh đạo Hội Thánh trong hiện tại mà bị bỏ lại, thì trong Vương quốc Bình an nầy, bạn sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ khi phải đến trình diện trước những vị quan chức mà ngày xưa bạn xem họ là người không ra chi.

Tôi tin rằng, trong thời Nghìn Năm Bình An nầy, nhiều người vẫn sẽ còn cơ hội tin nhận Chúa, vì nếu Chúa sẵn sàng cho người Do-thái cơ hội ăn năn để được biến đổi từ Thế hệ 4.0 thành Thế hệ 5.0, thì Ngài cũng sẽ cho nhiều người đã từng từ khướt Phúc Âm được cơ hội tin nhận Ngài. Dù vậy, trong thời Nghìn Năm nầy, vẫn có một số rất đông loài người thuộc Thế hệ 3.0 và 4.0 không chấp nhận quyền tể trị của Ngài trong tâm hồn họ, vì ở phần cuối thời Nghìn Năm, Lời tiên tri cho biết họ lại NỔI LOẠN chống Chúa khi Sa-tan được Chúa thả ra để thử nghiệm tấm lòng của nhân loại (Khải huyền 20:7).

Nguyền xin Chúa cho mỗi chúng ta biết dành thì giờ xét lại đời sống mình cách đứng đắn để biết chắc mình thuộc về Thế hệ nào, hầu cho ngày kia, khi Đấng Christ trở lại, chúng ta không kinh ngạc và hối tiếc khi nhìn thấy mọi người thân được nhẹ nhàng cất lên trong khi chính mình thì chỉ biết kêu gào trong tuyệt vọng. Amen.

 

PHẦN 3: SỐ PHẬN CUỐI CÙNG CỦA MỌI THẾ HỆ

VI. SỐ PHẬN CUỐI CÙNG CỦA MỌI THẾ HỆ

A. CUỘC SỐNG ĐAU KHỔ VÔ TẬN CHO NHỮNG THẾ HỆ KHÔNG TIN:

Ngay sau thời “Nghìn Năm Bình An” chấm dứt, Đấng Christ sẽ ngồi trên Ngai để XÉT ĐOÁN ma quỷ và mọi kẻ sống lẫn kẻ chết. Ma quỷ và những tiên tri giả cùng những kẻ chống đối Chúa sẽ bị ném vào Hồ Lửa (Khải huyền 20:10). Những kẻ không tôn kính Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, từ khước từ kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời từ xưa cổ, thuộc thế hệ 1.0, 2.0, 3.0, và 4.0, dù đã chết hàng nghìn năm trước, đều sẽ “BỊ SỐNG LẠI” trong một thân thể KHÔNG HƯ NÁT (tồn tại đời đời) để “ứng hầu trước mặt Chúa”bị xét xử (Khải huyền 20:12-13).

Giăng 5:21-23 ~  “Như Cha đã khiến kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thế nào thì Con cũng sẽ ban sự sống cho người nào Con muốn thể ấy! 22Cha chẳng đoán xét ai cả nhưng đã trao cho Con trọn quyền đoán xét để mọi người tôn kính Con cũng như họ đã tôn kính Cha.”

Kẻ nào đã từng chọn lựa đời sống gian ác, sống ngược với lương tâm, hoặc từ khước Phúc Âm chẳng những sẽ không được ban cho sự sống mà còn bị quăng vào Hồ lửa đời đời. Từ những kẻ siêu ác như Hitler, Lenin, Mao, Pol Pot, Sadam Hussein, … đến những tên cướp như Al Capone, hay những tên khủng bố như Osama Bin Laden…, tất cả đều sẽ phải sống lại để bị xét xử trước Toà Án Trắng, không một ai thoát khỏi! Nhiều người làm ác trong đời nầy, khi bị cảnh sát bao vây tưởng được yên thân bằng cách tự sát, nhưng lúc bấy giờ họ vẫn phải được sống lại trong một “cơ thể bất tử” để bị Đấng Christ xử đoán, kết án, và bị ném vào Hồ Lửa. Nơi đó, họ sẽ không có thể cắn lưỡi để tự sát nhưng phải chịu đau đớn đời đời vì lửa ở nơi đó sẽ không hề tắt.

Đức Chúa Giê-su đã bày tỏ Cha Ngài cho chúng ta, là một Đấng đầy tình yêu thương, nhưng cũng cho chúng ta thấy một Đức Chúa Trời toàn hảo, nên đương nhiên cũng phải là Đấng Thánh khiết và Công bình tuyệt đối, nên Ngài không thể nào xem tội nhân là vô tội hoặc bỏ qua sự hình phạt.

Suốt mấy nghìn năm, nhiều lần Đức Chúa Trời Ngài đã cho nhân loại cơ hội để ĂN NĂN. Nhiều lần Ngài đã chứng minh với loài người rằng Ngài không nói chơi. Nhiều lần Ngài đã đoán phạt thế giới, như là Nạn Đại Hồng Thủy, Sô-đôm, Gô-mô-rơ, Pompeii, núi lửa, dịch lệ, động đất, sóng thần, v.v… Thời kỳ cuối cùng nầy Chúa càng dùng nhiều THIÊN TAI dồn dập và dịch lệ để CẢNH TỈNH nhân loại. Và những biến cố đó đang mang đến kết quả lớn lao, vì sau mọi biến cố đều có vô số người ăn năn trở lại cùng Chúa. Trong tương lai Chúa sẽ còn cho phép nhiều biến cố kinh hoàng hơn nữa xảy đến, cũng vì Ngài muốn cứu nhiều người cho nước Trời!

Khải. 9:15 – “Bốn vị thiên sứ bèn được cổi trói, đã chực sẵn đến giờ, ngày, tháng, và năm ấy, hầu cho tiêu diệt một phần ba loài người.

Với thẩm quyền tuyệt đối của Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, Đức Chúa Trời không nói chơi. Nhiều lần Ngài cũng đã đoán phạt nặng nề chính dân Do-thái là DÂN ĐƯỢC CHỌN của Ngài khi họ phạm tội và bất tuân mạng lệnh của Chúa.

Cho nên trong tương lai, khi đúng thời điểm, mọi kẻ khướt từ Phúc Âm hoặc có đời sống gian ác sẽ không thể nào thoát khỏi TÒA ÁN TRẮNG, nơi đó họ sẽ bị định tội và bị bỏ vào Hồ lửa trong một thời gian dài vô hạn định! Có người thắc mắc rằng, trên thế giới nầy từ xưa đến nay, nhiều người không có cơ hội biết đến Mười Điều Răn, không biết cách dâng của lễ, cũng không được nghe về Phúc Âm thì làm sao có sự công bằng khi được xét xử? Kinh Thánh trong Rô-ma đoạn 2 cũng giúp cho chúng ta hiểu rằng trong những trường hợp đó Chúa sẽ xét đoán họ dựa theo LƯƠNG TÂM của mỗi người.

Rô-ma 2:11-15 — “Vì trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng vị nể ai đâu. 12 Phàm những kẻ không luật pháp (người không biết Chúa, dân ngoại) mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp (người Ysơraên) mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp đoán xét;… 14 Vả, dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp, cũng tự nên luật pháp cho mình. 15 Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu ĐÃ GHI TRONG LÒNG HỌ: chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình.”

Người chưa từng nghe Phúc Âm, dù không có luật pháp viết trên giấy như dân Ysơrên hay như Cơ-đốc nhân có Kinh Thánh trong tay, VẪN CÓ LUẬT PHÁP “đã ghi trong lòng họ.” Vì cớ đó, ngày kia, khi đứng trước mặt Chúa, họ sẽ được xét xử chiếu theo luật pháp của lương tâm mình! Nếu lương tâm bênh vực họ thì họ cũng có cơ hội y như người có luật pháp. Nhưng họ có thể phản đối rằng người Do-thái và người có cơ hội nghe Phúc Âm được cứu nhờ sự chết của Đấng Christ; còn họ thì không có cơ hội được nghe nói đến thì không công bằng nếu bị xét xử. Thưa bạn! Đấng Christ thật ra cũng đã chết thay cho họ, Ngài chết thay cho A-đam và cho tất cả mọi người TỪ BUỔI SÁNG THẾ. Không ai bị hình phạt vì tội của A-đam hay tội của ông bà cha mẹ mình. Mọi người trên thế giới khi sinh ra đều là những đứa trẻ vô tội. Họ chỉ chịu trách nhiệm về KỶ TỘI hay tội của chính mình, về những hành động ngược lại với chính lương tâm họ mà thôi. Lẽ đạo nầy có những nhà giải kinh sẽ không đồng ý. Nhưng riêng tôi thì tin rằng, trước Tòa án Trắng, nếu lương tâm không lên án họ thì Chúa cũng sẽ không lên án họ. Vì thật ra Ngài “không muốn cho một người nào chết mất” (2 Phierơ 3:9) nhưng muốn mọi người ăn năn tội, sống theo lương tâm và theo luật pháp mà Ngài đã ghi trong lòng họ. Tôi tin rằng công lý của Đức Chúa Trời rất ngay thẳng, nhưng lòng thương xót và ân điển của Ngài cũng rất dư dật nên lúc đó chúng ta sẽ rất ngạc nhiên thấy Ngài ban ơn cứu cho những người mà chúng ta không ngờ! Đó là một trong những ngạc nhiên mà chúng ta sẽ chứng kiến khi ở Thiên đàng. Người chưa nghe Phúc Âm mà được cứu, trong khi người giảng Phúc Âm thì lại bị bỏ vào Hồ Lửa đời đời! Việc người ngoại được cứu là việc của Chúa. Riêng chúng ta là người đã biết Chúa thì phải xét lại chính đức tin của mình trước khi trút hơi thở cuối cùng!

B. CUỘC SỐNG HẠNH PHƯỚC VÔ TẬN CHO THẾ HỆ TIN CẬY CHÚA.

Trong khi đó, NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA CHỌN và thành thật ĐẶT NIỀM TIN NƠI ĐỨC CHÚA TRỜI trong thời xa xưa hoặc NƠI ĐẤNG CHRIST trong thời hiện tại như bạn và tôi, dù mới tin Chúa chỉ một ngày, đều sẽ không bị xét xử tại Toà Án Trắng. Dù bạn chỉ tin nhận Chúa sau khi Ngài tái lâm hoặc trong thời Nghìn Năm Bình An, bạn có thể hối tiếc là mình chỉ được thuộc vào Thế hệ 5.0, nhưng may mắn cho bạn là được thoát khỏi Toà Án Trắng! Bạn sẽ được xét xử chung với Thế hệ 6.0 (đã được biến hóa lúc Đấng Christ tái lâm) tại TÒA ÁN ĐẤNG CHRIST sau Thời Nghìn Năm Bình An, để được “xét công trạng” và được ban thưởng. Sau đó bạn sẽ cùng với họ được nhận vào Nước đời đời vinh hiển và được giao phó những CÔNG TÁC đầy vinh dự để phục vụ Đức Chúa Trời trong cõi đời đời phước hạnh. Chúng ta có thể gọi những người đó là THẾ HỆ 7.0 là thế hệ được sống ĐỜI ĐỜI vỉnh viễn trong cõi THIÊN ĐÀNG vinh hiển.

Thắc mắc của chúng ta là những người bị bỏ lại mà tin Chúa và bị người bị giết vì đức tin trong thời Anti-Christ có thể được biến hóa hoặc sống lại trong vinh hiển để sống trong cõi đời đời không? Dĩ nhiên, “thịt và huyết” hay cơ thể hiện tại không thể hưởng được sự sống đời đời. Nên tôi tin rằng những người được cứu sau thời điểm Chúa tái lâm sẽ được nhận lấy một thân thể vinh hiển giống như Thế hệ 6.0 để cùng với họ được trị vì với Đấng Christ và vui hưởng phước hạnh đời đời với anh em mình. Lời Chúa trong Khải Huyền 20:4 có nói về những người đã bị giết trong thời Anti-Christ được SỐNG LẠI và được TRỊ VÌ trong Vương Quốc Bình An của Đấng Christ.

Khải Huyền 20:4 – “Tôi lại thấy những ngai, và những NGƯỜI NGỒI TRÊN NGAI được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy LINH HỒN những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus và vì lời Đức Chúa Trời, LINH HỒN những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. CÁC NGƯỜI ẤY ĐƯỢC SỐNG (SỐNG LẠI) và TRỊ VÌ với Đấng Christ trong một ngàn năm.”

Những người được “ngồi trên ngai” được quyền XÉT ĐOÁN (cai trị) là chúng ta, Thế Hệ 6.0, những người được cất lên và trở lại trái đất với Đấng Christ. Còn những “LINH HỒN” mà Kinh Thánh nói đến ở đây là những người bị giết vì niềm tin của mình trong thời Anti-Christ. Những người đó là người tin Chúa SAU VIỆC TÁI LÂM của Chúa! Họ cũng được SỐNG LẠI với một thân thể vinh hiển khi Chúa trở lại “LẦN THỨ HAI” để lập Vương quốc Bình an. Họ cũng được trị vì với Chúa cho đến khi được vào Nước THIÊN ĐÁNG hữu hình là Vương Quốc đời đời của Đức Chúa Trời.

NƯỚC THIÊN ĐÀNG SẼ NẰM NƠI ĐÂU? Đó là một đề tài có nhiều sự hiểu biết khác nhau. Có người tin rằng nơi ở đời đời của Cơ đốc nhân là “trên trời’, tức là một nơi có thể chất thuộc một hành tinh nào đó, hay thuộc một chiều kích nào khác trong vũ trụ. Nhưng tôi và rất nhiều nhà giải kinh tin rằng nơi ở đời đời của con dân Chúa thuộc Thế Hệ 7.0 nằm NGAY TẠI TRÁI ĐẤT nầy! Chúng ta sẽ được sống trong cõi TRỜI MỚi ĐẤT MỚI. “Đất mới” không có nghĩa là một “hành tinh mới” trong vũ trụ nhưng chính là TRÁI ĐẤT mà loài người đã sống suốt hàng nghìn năm qua. Để được sống trong cõi vinh hiển đó, loài người tội lỗi phải được THÁNH HÓA bởi huyết của Đấng Christ và được BIẾN HÓA từ bên trong lẫn bên ngoài. Để trái đất nầy xứng đáng là nơi ở đời đời của dân thánh, với sự hiện diện vinh hiển của Ba Ngôi Đức Chúa Trời, thì trái đất nầy cũng phải được LÀM MỚI LẠI hoàn toàn. Mọi công trình mà con người đã xây dựng và đã gây ra biết bao thiệt hại, ô nhiễm cho trái đất và vạn vật phải bị phá bỏ, thiêu hủy hoàn toàn, để được “đổi mới” hay “làm mới lại” theo kế hoạch của Đức Chúa Trời. Lời Chúa nhiều nơi cho biết về việc đó. Xin chỉ nêu lên vài câu ở đây.

Rô-ma 8:21 – “Muôn vật mong rằng (trông đợi) mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời…”

Ê-sai 65:17 – “Ta sẽ dựng trời mới đất mới; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa…”  

Khải Huyền 21:1, 2, 5 – “Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. 2 Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình…. 5 Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật.”

Trong cõi Trời Mới Đất Mới đó, chúng ta sẽ không được “cất lên” như lần trước, ngược lại chúng ta sẽ nhìn thấy Thành thánh “Giêrusalem Mới” “từ trên trời” đáp xuống và tọa lạc tại địa điểm của thành Giêrusalem hiện nay tại xứ Israel. Thành sẽ là “Đền Tạm của Đức Chúa Trời”, tức là chính Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con sẽ ở giữa nhân loại”, vì chính Đức Chúa Trời và Đấng Christ sẽ ngự tại đó.Theo kích thước được Kinh Thánh diễn tả, thì thành nầy có hình thể VUÔNG VỨC (cubic), mỗi cạnh khoảng 2,200 cây số và chiều cao cũng là 2,200 cây số. Theo kích thước nầy, thì thành sẽ chiếm hết khoảng 15% diện tích của Châu Phi.

Khải Huyền 21:3 – “Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, ĐỀN TẠM của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; CHÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI sẽ ở với chúng.”

Thế hệ 7.0 sẽ ở khắp cõi Trời Mới Đất Mới để đời đời vui hưởng những phước hạnh mà Đức Chúa Trời sắm dành cho họ. Nhưng họ cũng sẽ có cơ hội bởi 12 cổng của thành mà vào thành Giêrusalem Mới để dâng hiến và thờ phượng Đức Chúa Trời.

Khải Huyền 21:24-26 – “Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Những cửa thành ban ngày không đóng, vì ở đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem vinh hiển và phú quí của các dân đến đó; kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con.”

Nếu có thời gian, xin độc giả đọc hết Khải Huyền đoạn 21 và nghiên cứu thêm ở những câu khác sau đây: 2 Phierơ 3:10-13, Êsai 11:6-9, Ê-sai 35:1,2, Êsai 43:18-21, Ê-sai 65:25.

+++++++++++++++

Kết luận: Thưa anh chị em! Hãy suy nghĩ đến những đặc ân lớn lao và phước hạnh vô cùng đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta là Cơ-đốc nhân trong thời hiện tại! Ngài đã CHỌN chúng ta KÊU GỌI chúng ta ra khỏi giữa hàng tỉ người trên trái đất nầy để được thuộc vào Thế Hệ 5.0. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình là Cơ-đốc nhân trong hiện tại thì phải biết chắc chắc rằng mình thật sự đã thuộc vào Thế hệ 5.0, là những người đã nhận được Thánh Linh và tâm trí đã được đổi mới. Chúng ta nên kiên trì theo Chúa, thắng hơn mọi cám dỗ và bắt bớ. Hãy có lòng sẵn sàng đón Chúa trở lại là lúc thân thể hèn mạt của chúng ta sẽ được BIẾN HÓA để trở thành người thuộc Thế Hệ 6.0 và sau đó biến thành 7.0, để được hưởng sự sống vĩnh cửu!

Chúng ta đang chứng kiến rất nhiều dấu hiệu của thời cuối, nhiều thiên tai, dịch lệ, loạn lạc, khủng hoảng kinh tế, chiến tranh, v.v… Những gì chúng ta đang tri qua chỉ mới là sự khởi đầu. Trong tương lai, Kinh Thánh còn nói đến những chế độ gian ác chưa từng thấy, những trận dịch lệ kinh hoàng hơn đưa đến sự chết cho ¼ hay 1/3 nhân loại! Tất cả đều là thuộc về tiến trình CHỌN LỌC của Đức Chúa Trời. Bởi ơn điển và lòng nhân từ lớn lao, Ngài sẽ chọn lựa và BIỆT RIÊNG ra những người mà Ngài sẽ ban cho SỰ SỐNG VĨNH CỬU! Chắc chắn là không ai trong chúng ta dám nghi ngờ nữa về sự TÁI LÂM rất gần của Đấng Christ! Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta tiếp tục trưởng thành trong đức tin, đắc thắng mọi cám dỗ, hầu không bị bỏ lại khi Đấng Christ hiện ra để CẤT chúng ta ra khỏi những hoạn nạn kinh hoàng sắp xảy đến cho nhân loại! Amen.


Comments

BG – “BẢY THẾ HỆ ĐƯỢC CHÚA CHỌN” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *