Những Tội Nghịch Lại Đức Thánh Linh

LỜI GIỚI THIỆU: Đức Thánh Linh là một Thân vị mà người ta có thể phạm tội chống lại Ngài. Chúng ta hãy cẩn thận kẻo phạm tội cùng Ngài dù là ý thức hay không ý thức, vô tình … Continue reading →

BG – “BÍ QUYẾT ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG”, II Các-Vua 18 & 19

Mục sư Nguyễn Duy Tân, © 2017 – TinLanhLibrary.com Dẫn Nhập: Trong khi vua Ô-sê cai trị 10 chi phái miền Bắc gọi là nước Y-sơ-ra-ên với thủ đô là Sa-ma-ri, thì vua Ê-xê-chia cai trị xứ Giu-đa (với hai … Continue reading →

BG – “HỘI THÁNH BẠN CÓ ĐANG NGỦ MÊ?”

Mục sư Nguyễn Duy Tân – Khải huyền 3:1-6  “1 Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao: Ta … Continue reading →

Chúa Thánh Linh Là Ai? Tại Sao Chúng Ta Cần Sự Xức Dầu Của Ngài?

© 2017 Christian Le PhD Tuần nầy là tuần chúng ta kỷ niệm Chúa Thánh Linh giáng lâm trên Hội Thánh đầu tiên và tôi muốn chia sẻ vài cảm nghĩ của tôi về Ngài trong anh sáng Thánh Kinh … Continue reading →

BG “Vui Hưởng Ơn Phước Chúa Ban” – Truyền Đạo 9:1-10

Mục sư Nguyễn Duy Tân © 2017 – TinLanhLibrary.com Truyền Đạo 9:1-10  Dẫn nhập:  Vào cuối năm 2007, một cô gái ở Dalian, Trung Quốc nhảy xuống từ lầu thứ 21 tự tử dù cuộc đời cô dường như có … Continue reading →

Bài Tín Điều – “Ngài Xuống Âm Phủ”

Phần kỳ lạ nhất trong Bài Tín Điều Các Sứ Đồ: “Ngài Xuống Âm Phủ” MS Ray Pritchard / I Phierơ 3:18-19 Điều chi đã xảy ra cho Chúa Jêsus giữa sự chết và sự sống lại của Ngài? Chúng … Continue reading →

BG-Một Số Cách Mạng Cho Năm Mới

I Têsalônica 5:14-23 – Đoàn P. Danh sọan dịch Phần giới thiệu: Minh hoạ: Nhiều người đang, và sẽ đưa ra Những Quyết Tâm Cho Năm Mới. Nghĩa là, họ sẽ tự hứa rằng họ sẽ giảm cân, thôi không … Continue reading →

BG-“Năm Mới Cầu Cho Sống Lâu Để Làm Gì?”

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2017 TinLanhLibrary.com Kinh thánh: Êsai 38 Nhập đề: Đầu năm, ai ai cũng chúc nhau hai chữ ‘‘sống lâu’’. Nhưng sống lâu để làm gì khi ai nấy đều hiểu câu – ‘sinh-lão-bệnh-tử’ … Continue reading →