BG – “Hãy Nhớ Ngày Nghỉ”

“Hãy Nhớ Ngày Nghỉ” Mục sư Nguyễn Duy Tân  © 2016 TinLanhLibrary.com Nhập đề: Xưa nay có một kỷ lục cho xe hơi chạy liên tục không nghỉ trong 25,000 dặm, và xe Mercedes thường dành được kỷ lục đó. … Continue reading →

BG Phước Cho Người Công Bố Lẽ Thật – MS Tân

Phước Cho Người Công Bố Lẽ Thật Mục sư Nguyễn Duy Tân   © 2018 TinLanhLibrary.com Nhập đề: Đầu Năm Mới, người không có Chúa chỉ “cầu vừa đủ xài” vì họ cầu xin ông bà của họ là những người … Continue reading →

BG – Phước Cho Người Được Chọn – MS Tân

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2018 TinLanhLibrary.com Sáng thế ký 12:1-3 – “Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta … Continue reading →

Lễ Thổi Kèn, Lễ Chuộc Tội, Lễ Lều Tạm

LỄ THỔI KÈN, LỄ CHUỘC TỘI, LỄ LỀU TẠM- Trong sách Lê vi kí Chúa ban cho dân Israel trong cựu ước 7 kì lễ tiệc: Vượt qua, Bánh không men, Trái đầu mùa, Ngũ tuần, Thổi kèn, Chuộc tội … Continue reading →

BG “Giáng Sinh Để Chịu Khổ” – MS Tân

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2017 Philíp 2:6 ‘’Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, chính Ngài đã tự bỏ mình … Continue reading →

BG Hội Thánh Của Đức Chúa Trời

HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ms Lê Văn Thể Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5: 23- 27 Câu gốc: “… như Đấng christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh.” (Ê-phê-sô 5: 23b) GIỚI THIÊU Thưa quý ông … Continue reading →