BG-Một Nàng Dâu Sẵn Sàng Cho Chúa Cứu Thế

BG-Một Nàng Dâu Sẵn Sàng Cho Chúa Cứu Thế Henry Blackaby, Báo On Commission, Mùa Ðông 2007  MS TS Lê Kim Vâng chuyển ngữ Ðức Chúa Trời thường dùng nhiều hình ảnh diễn đạt xuyên qua Kinh Thánh để mô … Continue reading →

BG-Điều Chắc Chắn trong một thế giới Không Chắc Chắn

ÐIỀU CHẮC CHẮN trong một thế giới KHÔNG CHẮC CHẮN Dr. Billy Graham, Báo Decision, August 2007 – (Mục sư TS Lê Kim Vâng chuyển ngữ) Chúng ta đang ở trong một thế giới luôn thay đổi và nguy hiểm … Continue reading →

BG-Thờ Phượng Thật Và Linh Tôn Giáo

BG-THỜ PHƯỢNG THẬT VÀ LINH TÔN GIÁO. – Mục sư Nguyễn Tấn Êly Phần I – “Nhận diện LINH TÔN GIÁO” – Mathiơ 23:1-36 “Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn độc kia, làm thế nào các ngươi thoát khỏi sự … Continue reading →

BG-Bài 3.Bản Tính Thuộc Linh Trong Đời Sống (Loạt Bài “Bản Tính Thuộc Linh Lành Mạnh”)

BG – “BẢN TÍNH THUỘC LINH TRONG ĐỜI SỐNG” (Loạt Bài: Bản Tính Thuộc Linh Lành Mạnh) Mục sư Nguyễn D. Tân Hêb. 5:12-14 – “12 Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta … Continue reading →

BG-Bài 2.Thế Nào Là Người Có Tánh Thuộc Linh? (Loạt Bài “Bản Tính Thuộc Linh…)

“THẾ NÀO LÀ NGƯỜI CÓ TÁNH THUỘC LINH?” (Loạt Bài “Đời Sống Thuộc Linh Lành Mạnh”) Mục Sư Nguyễn Duy Tân  Kinh Thánh: I Côr. 2:14-16 – “14 Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc … Continue reading →

BG-Bài 1. Phẩm Cách Thuộc Linh… (Loạt Bài Bản Tính Thuộc Linh Lành Mạnh)

BG – Phẩm Cách Thuộc Linh Lành Mạnh (Loạt Bài – “Đời Sống Thuộc Linh Lành Mạnh”)  Mục sư Nguyễn Duy Tân © 2013 KT: I Côr. 2:11-16 – “11 Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, … Continue reading →