Hoàng Tử Và Người Yêu

Mục Sư Nguyễn Hùng Vương Mục sư Max Lucado kể câu chuyện về thuở rất xa xưa, có một vị Hoàng tử và một cô thôn nữ yêu nhau. Điều này thật khó cho người khác hiểu được. Một bên, … Continue reading →

BG-Một Nàng Dâu Sẵn Sàng Cho Chúa Cứu Thế

BG-Một Nàng Dâu Sẵn Sàng Cho Chúa Cứu Thế Henry Blackaby, Báo On Commission, Mùa Ðông 2007  MS TS Lê Kim Vâng chuyển ngữ Ðức Chúa Trời thường dùng nhiều hình ảnh diễn đạt xuyên qua Kinh Thánh để mô … Continue reading →