BG – Khiêm Nhường Theo Gương Chúa Giê-su

Mục sư Nguyễn Duy Tân. © 2023 TinLanhLibrary.info “Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.” — Math. 11:29. “Còn kẻ … Continue reading →