HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của Những MS KhácSự sáng tạo thế giới

Mục sư Nguyễn Minh

Cứ mỗi lần tôi đọc rồi và đọc lại sách SÁNG THẾ, tôi đều nhận được nhiều sự dạy dỗ mới mẻ và bổ ích cho mình. Nếu bạn… chưa đọc (hoặc đã đọc) sách SÁNG THẾ (ít nhất là 1 lần) thì đây là “cơ hội” để bạn đọc lại để khám phá sự mầu nhiệm và tuyệt diệu của Đức Chúa Trời qua sách khởi đầu của Kinh Thánh, Lời Đức Chúa Trời. Bạn đọc nên “bắt đầu” đọc từ đầu thật cẩn thận, chậm rãi, từ tốn, nghiên cứu và suy gẫm tường tận về Đức Chúa Trời đối với thế giới loài người chúng ta từ thuở sáng thế cho đến ngày nay. Bạn sẽ thấy được câu trả lời của Chúa dành cho bạn. Bây giờ, Chúng ta hãy cùng trở ngược lại thời gian của quá khứ xa tít hàng ngàn năm, khởi nguyên của vũ trụ và thế giới loài người…
I. NGHIÊN CỨU SÁCH SÁNG THẾ:
Câu chuyện Kinh Thánh diễn ra trong vùng thế giới nơi nền văn minh khởi đầu. Phần đất dành cho tuyển dân của Đức Chúa Trời nằm ở phía cực đông của Địa Trung hải, trên một tuyến đường duyên hải khởi từ Mê-sô-bô-ta-mi ở phía đông đến Ai Cập ở phía tây nam. Phần đất này nằm giữa hai vùng sản sinh ra nền văn minh. Người Sumerian ở Mê-sô-bô-ta-mi sống hợp quần tổ chức thành những thành phố độc lập (city – states) vào thiên niên kỷ thứ 4 T.C. và phát triển nông nghiệp, thương mại và sáng chế chữ viết. Lịch sử lúc đầu của dân Y-sơ-ra-ên trước nhất, rồi đến người Do Thái và dĩ nhiên là cả Hội Thánh Cơ Đốc đầu tiên cũng không thể tách rời sự hình thành khỏi bối cảnh này. Vị trí địa lý của nước Y-sơ-ra-ên tạo nên những mối quan hệ không thể tránh được đối với các nước khác nhau.
Tựa SÁNG THẾ (Genesis) xuất phát từ bản dịch tiếng Hi Lạp (bản Septuagint), có nghĩa là ‘nguồn gốc, nguồn, sự sáng tạo’; trong khi đó tựa theo tiếng Hê-bơ-rơ (dùng những từ mở đầu của sách) là “ban đầu”. Cả hai tựa đều gợi ý một cách đúng đắn về chủ đề của sách, vì sách mô tả nguồn gốc của vũ trụ, thế giới, nhân loại, các cơ chế của con người (như hôn nhân), các dân tộc và trên hết là dân Y-sơ-ra-ên. Trong SÁNG THẾ chúng ta thấy rõ sự sáng tạo (created) của Đức Chúa Trời đã làm cho tất cả những điều này trở thành hiện thực.
Cũng như những sách khác trong Kinh Thánh, sách SÁNG THẾ chủ yếu là một sách thần đạo, nghĩa là sách quan tâm mô tả Đức Chúa Trời là ai, Ngài hành động như thế nào và tại sao lại hành động như vậy, và Ngài đối xử với nhân loại như thế nào.
Đức Chúa Trời của SÁNG THẾ là Đấng Tạo Hóa (The Creator) toàn năng, sáng tạo toàn thể vũ trụ, là Chúa, là Đấng xét xử tất cả mọi chuyện. Chính Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng nhân loại, đã chăm sóc họ và xét xử những hành động lầm lỗi của họ. SÁNG THẾ vẫn cho thấy những lời hứa này bắt đầu được thành tựu dần dần như thế nào. Sự thành tựu dần dà đầy đủ hơn sẽ được mô tả trong những sách kế tiếp của Kinh Thánh. Chính nhờ yếu tố này mà SÁNG THẾ có tính cách đồng nhất và yếu tố này cũng là cơ sở cho sự hiểu biết của tác giả và chúng ta cũng cần ghi nhớ yếu tố này trong khi nỗ lực đặt những câu chuyện trong SÁNG THẾ vào dòng lịch sử. SÁNG THẾ quan tâm đến những biến cố không phải vì giá trị của biến cố mà vì những biến cố đó bày tỏ bản tính và mục đích của Đức Chúa Trời.
B. BỐN ĐIỀU QUAN TÂM NHẤT TRONG SÁCH SÁNG THẾ:
1) Sự sáng tạo: Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo. Ngài có trước mọi sự, Ngài là nguyên nhân của mọi sự, vì Ngài ở trên mọi sự, nên Ngài là mục đích của moi sự. Ngài là nguồn gốc của mọi sự, là nguyên nhân cốt yếu của toàn thể vũ trụ, trong tất cả sự vĩ đại và phức tạp của nó. Tất cả tạo vật, tất cả lịch sử… đều có Đức Chúa Trời đời dời hiện diện. Ngài được thể hiện qua Đấng Christ, là mục đích và là cứu cánh hoàn tất của sự cuối cùng của thế giới.
Loài người là vinh quang trong công trình sáng tạo của Đấng Tạo Hóa, vì được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời mà Ngài có thể tương giao, là người mà Ngài vui thích, là người biết sự vui vẻ trong sự hiện diện yêu thương và ân huệ của Ngài. Loài người được dựng nên trong hình ảnh của Đức Chúa Trời nên loài người sống được trong mối tương giao đó với Ngài. Loài người cần có Đức Chúa Trời, phụ thuộc vào Ngài để sống và tồn tại trên hành tinh địa cầu này.
2) Sự sa ngã: Nhưng đáng buồn thay, mối tương giao tốt đẹp và lành thánh ấy không giữ được lâu vì tội lỗi xuất hiện ngay từ khi loài người không vâng giữ mạng lệnh của Đấng Tạo Hóa. Thay vì dược vui hưởng sự phước hạnh ngay trên đất, loài người phải đổi lấy sự đắng cay và sự chết bởi hậu quả của tội lỗi bước vào thế giới loài người. Vũ trụ và mọi tạo vật được dựng nên phải gánh lấy hậu quả của sự bất hạnh đó vì vinh quang của Đức Chúa Trời trong loài người đã bị đánh mất. Đức Chúa Trời không bất công hoặc bất nhất, mà là Ngài thực thi trọn vẹn sự công chính và thánh khiết của Ngài. Tội lỗi và sự bất tuân lệnh không thể nào đứng nổi trước sự hiện diện Thánh của Ngài. Sự sa ngã của loài người đã làm méo mó đi hình ảnh tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng ngay từ thuở ban đầu để từ đó, loài người được dựng nên từ bụi đất sẽ trở về với bụi đất. Tội lỗi chính là nguyên nhân sa ngã của loài người, khiến cho sự thông công, sự hiện diện Thánh, sự yêu thương, công chính, đẹp đẽ v.v… của loài người đã bị đánh mất, đổi lại là sự hèn hạ, hận thù, ghen tị, ích kỷ và luôn nghịch lại với Đấng Tạo dựng nên mình. Loài người trở thành nô lệ cho chính bản thân mình, cho bản ngã và sự ưa muốn của xác thịt hèn hạ bị cai trị bởi tội lỗi. Mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời đã kết thúc bởi sự chết bước vào thế giới loài người.
3) Sự Cứu Chuộc: Đức Chúa Trời Thánh khiết và công chính. Ngài hoàn hảo về đạo đức nên chính Ngài sẽ thiêu cháy mọi tội lỗi và sự phản nghịch của tạo vật. Nhưng, cũng chính Ngài lại đầy lòng nhân từ, thương xót và thành tín. Đức Chúa Trời yêu thương Tạo vật của Ngài, nhưng tạo vật của Ngài đã chống lại sự phụ thuộc của họ nơi Ngài nên loài người phải gánh lấy hậu quả do sự sa ngã của mình gây ra, làm phân ly mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với loài người. Đức Chúa Trời biết trước sự sa ngã của loài người, và Ngài đã dự bị kế hoạch cứu chuộc loài người. Đức Chúa Trời đã đuổi loài người đi ra khỏi sự phước hạnh của Ngài ban cho ở trên đất. Từ đó, loài người thật sự xa cách Đấng Tạo nên mình.
Tuy nhiên, Tình yêu thương lớn lao và sự thương xót bởi sự chết mất của loài người, Đức Chúa Trời ngay từ lúc ban đầu đã chuẩn bị Đấng Cứu Chuộc để chết thay cho loài người. Chính Ngài đến với thế giới loài người bằng sự nhập thể trong hình ảnh của loài người. Đấng Cứu chuộc ấy đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho loài người, Đấng đã sống lại, đắc thắng sự chết, đắc tháng tội lỗi – là câu trả lời hùng hồn nhất đối với sự chết đời đời. Nó không thể cầm buộc những ai thuộc về Đấng Cứu Chuộc Phục Sinh ấy. Đấng ấy là Cứu cánh cho loài người đến với Đấng Tạo nên muôn loài. Đấng Cứu Chuộc ấy sẽ phục hồi lại sự vinh quang của Đức Chúa Trời đã bị đánh mất bởi tội lỗi loài người, để từ đó, loài người biết đường trở về lại với Đấng Tạo Thành.
4) Sự hoàn thành: Câu chuyện cuối cùng của SÁNG THẾ chưa chấm dứt không có nghĩa là còn dang dở. Nhưng Đấng đã đến trong thế giới loài người chính là Đấng đã làm hoàn thành câu chuyện SÁNG THẾ bởi sự chết và sự sống lại của Ngài. Sự SÁNG THẾ từ khi khởi đầu với biết bao buồn vui, cay đắng lẫn hân hoan, bao âu lo lẫn hy vọng… Sự cuối cùng của SÁNG THẾ sẽ không và chưa hề chấm dứt nếu Đấng Cứu chuộc được dự bị “ban tặng” cho loài người chưa đến hoặc không đến với thế giới loài người. Sự hy vọng của loài người đã dấy lên khi Đấng Thành Toàn (The Perfecter) đã chết trên thập tự giá, và Đấng Thành Toàn (The Perfecter) ấy đã sống lại – là niềm tin và sự trọn vẹn, Đấng ấy sẽ kết thúc công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời với buổi đầu SÁNG THẾ cho đến hôm nay. Đấng Cứu Chuộc ấy chính là chương kết thúc của thế giới loài người trong ngày cuối cùng của vũ trụ và thế giới loài người khi Ngài trở lại lần thứ hai, là lần cuối cùng trên đất này.Sự sáng tạo thế giới
C. BẠN NHẬN ĐƯỢC SỰ DẠY DỖ GÌ QUA SÁCH SÁNG THẾ:
Bạn đọc hãy tự hỏi và tìm câu trả lời qua sách này khi đặt ra những câu hỏi dưới đây:
1- Sáng Thế dạy gì về Đức Chúa Trời?
2- Sáng Thế dạy gì về loài người?
3- Sáng Thế dạy gì về xã hội loài người?
Song song vói 3 điều vừa nói trên, bạn cũng tự hỏi mình với 3 điều dưới đây:
1- Đời sống tôi với Đức Chúa Trời như thế nào?
2- Tôi sống như thế nào đối với gia đình mình?
3- Tôi sống như thế nào trong xã hội, là thế giới loài người của tôi?

ƯỚC MONG BẠN ĐỌC SẼ THẤY THÚ VỊ VÀ NHẬN RA ĐƯỢC NHÂN SINH QUAN CỦA LOÀI NGƯỜI TRONG THẾ GIỚI VÀ NHẬN BIẾT ĐƯỢC SỰ VĨ ĐẠI VÀ TUYỆT ĐỐI CỦA ĐẤNG SÁNG THẾ (THE CREATOR) CỦA MUÔN LOÀI MÀ BẠN VÀ TÔI ĐANG THỪA HƯỞNG.
HẾT THẢY LOÀI NGƯỜI ĐỀU SẼ ĐỐI DIỆN VỚI ĐẤNG SÁNG TẠO (THE CREATOR) NÊN MÌNH. ĐẤNG ẤY (THE FOUNDER and PERFECTER, xem Heb. 12:2) SẼ KẾT THÚC THẾ GIỚI CŨ ĐỂ ĐEM BẠN VÀ TÔI TRỞ VỀ MỘT THẾ GIỚI MỚI, LÀ NƯỚC VINH HIỂN ĐỜI ĐỜI TRÊN THIÊN QUỐC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG TƯƠNG LAI. Amen!

Mục sư Nguyễn Minh
mucsuminh@gmail.com


Comments

Sự sáng tạo thế giới — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *