Giá Trị Của Người Cao Niên

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2023 TinLanhLibrary.info Ngày nay, nhiều bạn trẻ khi thấy những người cao tuổi không đuổi kịp với văn hoá và kỷ thuật tân tiến thì nghĩ rằng họ là những người vô dụng … Continue reading →