BG – Từ Tối Qua Sáng

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2022 TinLanhLibrary.info Cô-lô-se 1:12-14 & 21-22 Ở California, mỗi lần có một trận động đất hơi mạnh lúc ban đêm, dù không có nhà nào bị hư sập, nhưng ngày hôm sau vẫn … Continue reading →