MS Rick Warren, “…Điều Tốt Nhất Của Chúa”

ĐỪNG CHẤP NHẬN NHỮNG GÌ KÉM HƠN LÀ ĐIỀU TỐT NHẤT CỦA CHÚA Mục Sư Rick Warren, Niềm Hy Vọng Cho Mỗi Ngày, 18 tháng 9 năm 2017 (Chuyển Ngữ: Mục Sư Timothy Phan Thanh Nghĩa) “Chớ mệt nhọc về … Continue reading →

Những Tội Nghịch Lại Đức Thánh Linh

LỜI GIỚI THIỆU: Đức Thánh Linh là một Thân vị mà người ta có thể phạm tội chống lại Ngài. Chúng ta hãy cẩn thận kẻo phạm tội cùng Ngài dù là ý thức hay không ý thức, vô tình … Continue reading →