Sự sáng tạo thế giới

Mục sư Nguyễn Minh Cứ mỗi lần tôi đọc rồi và đọc lại sách SÁNG THẾ, tôi đều nhận được nhiều sự dạy dỗ mới mẻ và bổ ích cho mình. Nếu bạn… chưa đọc (hoặc đã đọc) sách SÁNG … Continue reading →

Ngưng Xả Rác Vào Tâm Hồn Con Trẻ

“Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó” (Châm-ngôn 18:21). Lời nói có sức mạnh xây dựng. Lời nói cũng có sức mạnh hủy diệt. Hàng ngày, dù là ở viện, … Continue reading →

Việc Lớn Lao Nhất Trên Thế Gian

“Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ. Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên” — Thi thiên 145:8-9 Bậc … Continue reading →