BG-Một Số Cách Mạng Cho Năm Mới

I Têsalônica 5:14-23 – Đoàn P. Danh sọan dịch Phần giới thiệu: Minh hoạ: Nhiều người đang, và sẽ đưa ra Những Quyết Tâm Cho Năm Mới. Nghĩa là, họ sẽ tự hứa rằng họ sẽ giảm cân, thôi không … Continue reading →