BG “DẠY CON TRONG ĐỨC TIN NƠI CHÚA”

Mục sư Nguyễn Duy Tân, © 2023 TinLanhLibrary.info Dẫn Nhập: Là con cái Chúa, chúng ta biết rõ tương lai đầy hy vọng trong cõi đời đời và những phước hạnh mà Cha Thiên thượng dành cho mình, nên ai … Continue reading →

Truyền Thông Xã Hội (Facebook, Twitter…) Và Việc Mở Mang Vương Quốc ĐCT

Truyền Thông Xã Hội (Facebook, Twitter…) Và Việc Mở Mang Vương Quốc Đức Chúa Trời Dưới đây là một bài viết trên blog của Justin Wise – một mục sư với khải tượng đem Phúc Âm đến với mọi người … Continue reading →