BG – Vừa Học Vừa Công Bố Lẽ Thật

Mục sư Nguyễn Duy Tân –  © 2022 TinLanhLibrary.info          Nhiều người dành thì giờ ghi danh học hết khoá huấn luyện nầy đến khoá khác, lãnh được rất nhiều chứng chỉ. Có người cũng được lãnh bằng cử nhơn … Continue reading →

BG – Tại Sao Kinh Thánh Là Sách Đáng Học?

Mục sư Nguyễn Duy Tân –  © 2022 TinLanhLibrary.info Những ngày qua những hội thánh ở Ukraina đang kêu gọi các nước gởi cho họ những cuốn Kinh Thánh bỏ túi vì các người lính của họ cần mỗi người … Continue reading →

BG – Học Hỏi Lời Chúa Để Được Ngài Sử Dụng

Mục sư Nguyễn Duy Tân –  © 2022 TinLanhLibrary.info Dẫn Nhập: Nhiều người Mỹ ham thích mua đủ thứ dụng cụ đắc tiền, nhưng lại ít có thì giờ hoặc cơ hội để sử dụng. Chúa thì không như thế. … Continue reading →

BG – Từ Tối Qua Sáng

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2022 TinLanhLibrary.info Cô-lô-se 1:12-14 & 21-22 Ở California, mỗi lần có một trận động đất hơi mạnh lúc ban đêm, dù không có nhà nào bị hư sập, nhưng ngày hôm sau vẫn … Continue reading →

Chúa Giê-su Thật Đã Sống Lại

Mục sư Nguyễn Duy Tân –  © 2023 TinLanhLibrary.info Sự kiện Chúa Jesus đã sống lại là một biến cố mà nhiều học giả, kể cả nhiều nhà báo và sử gia đã công nhận rằng đó là một sự … Continue reading →

BG – “BẢY THẾ HỆ ĐƯỢC CHÚA CHỌN”

 Mục sư Nguyễn Duy Tân, © 2020 TinLanhLibrary.info Dẫn nhập: Khi các công ty điện tử xuất bản những dữ liệu (software) cho máy điện toán, họ thường dùng những con số 1.0, 2.0, 3.0 v.v. để đặt tên cho … Continue reading →

BG – Khiêm Nhường Theo Gương Chúa Giê-su

Mục sư Nguyễn Duy Tân. © 2023 TinLanhLibrary.info “Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.” — Math. 11:29. “Còn kẻ … Continue reading →

Giá Trị Của Người Cao Niên

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2023 TinLanhLibrary.info Ngày nay, nhiều bạn trẻ khi thấy những người cao tuổi không đuổi kịp với văn hoá và kỷ thuật tân tiến thì nghĩ rằng họ là những người vô dụng … Continue reading →

BG – Bí Quyết Hạnh Phúc Của Phao-lô

Mục sư Nguyễn Duy Tân –  © 2023 TinLanhLibrary.info Đầu năm ai cũng chúc chúng ta được nhiều may mắn, sức khoẻ, và của cải để được hạnh phúc. Là một Cơ-đốc nhân, chúng ta không cần ai chúc phước, … Continue reading →

Xin Chúa Nâng Đỡ Chúng Con

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2023 TinLanhLibrary.info (Bài học theo Giô-Suê Đoạn 7 và 8) Câu gốc: Thi. 51:11-12 – “Xin chớ từ bỏ con khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi con Thánh Linh Chúa. Xin … Continue reading →